Меню

Пиц Богдан Романович

Пиц Богдан Романович

Пиц Богдан Романович – доцент, магістр педагогічної освіти. Автор навчальних посібників, навчально-репертуарних збірників, наукових статей. В науковому доробку понад  100 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: музичне мистецтво Західної України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в соціокультурі України

Перелік публікацій
Посібники з грифом МОН України
 1. Федоришин В., Андрущенко Т., Болгарський Д., Кияновська Л., Корінець З., Козир А., Мельник Л., Михаць М., Пиц Б., Степовик Д. Українська музика у світовій культурі: електронний навчальний посібник. – Гриф МОН (Лист від 18.10.10, № 11-9661).
 2. Федоришин В., Андрущенко Т., Болгарський Д., Кияновська Л., Корінець З., Козир А., Мельник Л., Михаць М., Пиц Б., Степовик Д. Вокальні твори українських композиторів на слова Тараса Шевченка в супроводі камерного оркестру: електронний навчальний посібник. – 2-ге вид. – Гриф МОН (Лист від 18.10.10, № 11-9661).
Посібники з грифом університету
 1. Бермес І., Гушоватий П., Пиц Б., Михаць М. Хор «Боян Дрогобицький»: історія і сучасність: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 191 с. Гриф МОН (Лист № 1/11-7402 від 6.08.2010).
 2. Пиц Б., Душний А. Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка: Науково-історичний довідник / Гол. ред. І.Фрайт. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 147 с.
 3. Педагогічний репертуар вокаліста-початківця для середніх голосів в супроводі фортепіано: Навчально-методичний посібник / Автори-упорядники: К. Сятецький, Б. Пиц, А.Славич – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 140 с.
 4. Творчість композиторів Львівської баянної школи : навчальний посібник / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. 3. – 80 с.
 5. Педагогічний репертуар баяніста-акордеоніста : навчальний посібник / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц, В. Шафета. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 76 с.
 6. Педагогічний репертуар вокаліста-початківця для середніх голосів у супроводі фортепіано : навчально-методичний посібник / [автори-упорядники К.Сятецький, Б.Пиц, А.Славич]. – Вид. друге, виправлене. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 184 с.
 7. Мелодії калинового краю. Хоровий рух Львівщини на зламі ХХ–ХХІ ст. (на прикладі народного хору «Галичина» с. Керниця Городоцького району) / [автори-упорядники Т. Курань, Б. Пиц, Д. Василик, П. Гушоватий, Н. Дрібнюк]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 248 с.
 8. Антоніо Вівальді. Цикл концертів «Чотири пори року» у перекладенні для готово-виборного баяна Сергія Карася : навчально-методичний посібник / [упорядники та автори текстів А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – 88 с.
 9. Кобільник Л. Вокальні твори для чоловічих голосів у супроводі фортепіано : навчально-методичний посібник / [редактор та автор методичних текстів Богдан Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 72 с. (8, 37др.арк. – авт. 4,18др.арк. ).
 10. Бодак Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших часів до ХVІІ століття : навчальний посібник / Редакційна колегія : Я. Кеньо, З. Лельо, Б. Пиц. – Дрогобич : Коло, 2017. – 280 с. (22, 68 др.ар. – авт.18,2 др.арк.)
 11. Пиц Б. «Зернятко» О. Верещинського для дітей // Зернятко. Інструментальні твори для бандури в перекладенні О. Верещинського для музичної школи, музичного відділення мистецької школи / [Упорядники Богдан Пиц, Олеся Король, редактор Наталія Смольська]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 48с. (5,58 др.арк. – 4,46 др.арк.)
 12. Пиц Б. «Розмай» Олександра Верещинського // Розмай. Інструментальні твори для бандури в перекладенні О. Верещинського / [Упорядники Богдан Пиц, Олеся Король, редактор Наталія Смольська]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 64с.
 13. Творчість композиторів Львівської баянної школи: навчальний посібник / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: По́світ, 2019. – Вип. 4. – 96 с.
 14. Музика до свят. Аранжування та перекладення народних пісень, творів українських і зарубіжних композиторів для 3-4-х скрипок та віолончелі в супроводі фортепіано : навчально-репертуарний посібник для учнів ДМШ та шкіл мистецтв / [Автор-упорядник Любов Ступицька, загальна редакція Богдана Пица]. – Дрогобич : Посвіт, 2019. – 60 с., дод. партії скрипки, віолончелі та цимбал – 52 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Пиц Б. Душний А. Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile – 2014» // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Вип. 9. – С. 205–208 .
 2. Пиц Б., Душний А. Науково-мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: Зб. мат. Всеук. відкритої наук.-практ. конф., присв. Пам’яті А.Ф.Кречківського (7-9 квітня 2011 р.). – Суми, 2011. – С.55–57.
 3. Пиц Б. Дрогобицькі студенти завойовують столицю // Народно-інструментальне мистецтво на зламі століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С.141–142.
 4. Пиц Б., Щурик Б. В ювілейному ключі // Народно-інструментальне мистецтво на зламі століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С.152–157.
 5. Пиц Б. Він сіяв зерна доброти і справжньої інтелігентності // Орест Яцків. Матеріали. Статті / Упор. Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С.122–129.
 6. Пиц Б., Душний А. V-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» // Народно-інструментальне мистецтво на зламі століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С.131–133.
 7. Пиц Б. «День українського баяна і акордеона» в Дрогобичі // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9–10 травня 2013 р., м.Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Ред.-упоряд. А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 383–384.
 8. Пиц Б. Дрогобичани на конкурсі «KrimACCO» // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9–10 травня 2013 р., м.Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Ред.-упоряд. А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 385–387.
 9. Душний А., Пиц Б. Розповсюдження баяна у Західній Україні // Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського: Виконавське музикознавство: історія, теорія, практика. – К.: НМАУ ім. П.Чайковського, 2012. – Вип. 103. – С.83 – 93.
 10. Пиц Б. Душний А. Науково-мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» в контексті баянно-акордеонного руху Західної України // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. праць. – Вип. 8. – Луцьк : Волин. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 47-57.
 11. Пиц Б. Душний А. Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile»: розвиток, пропаганда, перспектива // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 5. – С. 82-93.
 12. Пиц Б. Душний А. VI-й Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 211-215.
 13. Пиц Б. Душний А. Шафета В. Молода генерація авторів-виконавців баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 5. – С. 94-103.
 14. Пиц Б. Декілька штрихів діяльності баяністів-акордеоністів музично-педагогічного факультету // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич, 2013. – Вип 7. – С.242 –245.
 15. Пиц Б. «Легенда» // Українська музична енциклопедія. – К.: Вид-во ІМФЕ НАН, 2011. – Т.3. – С. 65 –67.
 16. Пиц Б. Мелех Ярослав Іванович // Українська музична енциклопедія. – К.: Вид-во ІМФЕ НАНУ, 2011. – Т.3. – С. 357.
 17. Пиц Б. Масний Семен Миколайович // Українська музична енциклопедія. – К.: Вид-во ІМФЕ НАНУ, 2011. – Т.3. – С.330 – 331.
 18. Пиц Б. Михаць Микола Григорович // Українська музична енциклопедія. – К.: Вид-во ІМФЕ НАНУ, 2011. – Т.3. – С. 401.
 19. Пиц Б. Ластовецький Микола Адамович // Українська музична енциклопедія. – К.: Вид-во ІМФЕ НАНУ, 2011. – Т.3. – С. 35 – 37.
 20. Пиц Б. Вступне слово. Епоха, передумови виникнення Партит Й. С. Баха // Поліфонічні твори для скрипки. Три Партити Й. С. Баха для скрипки соло / [анотації та методичні рекомендації, часткова редакція нотного тексту Ю. Чорного]. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – С.4–6.
 21. Пиц Б. Вступні зауваги // Поліфонічні твори західноєвропейських композиторів епохи Бароко в перекладенні для бандури / [Упор. і автор перекладень О. Верещинський; За заг. ред. Б. Пица]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С.3.
 22. Пиц Б. Вступні зауваги // Альбом юного бандуриста. Поліфонічні твори / Упор. і автор перекладень О. Верещинський. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С.3.
 23. Душний А., Пиц Б. V-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2012. – С. 131-134.
 24. Пиц Б. «День українського баяна і акордеона» в Дрогобичі // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9–10 травня 2013 р., м.Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Ред.-упоряд. А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 383–384.
 25. Пиц Б. Дрогобичани на конкурсі «KrimACCO» // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9–10 травня 2013 р., м.Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Ред.-упоряд. А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 385–387.
 26. Пиц Б. День українського баяна і акордеона в Дрогобичі: ІІ-й Всеукраїнський концерт-марафон // УІІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України : проблеми теорії, методики, практики» та ІУ-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І.Франка, 30 квітня – 1 травня 2014 р., м. Дрогобич): Зб. мат. і тез / [редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – С. 162–165.
 27. ІV-та Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІУ-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І.Франка, 30.04 – 2.05.2011, м.Дрогобич): Зб. мат. та тез / Ред.-упоряд. А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 236 с.
 28. VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9–10 травня 2013 р., м.Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Ред.-упоряд. А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: посвіт, 2013. – 412 с.
 29. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : зб. мат V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДМУ ім. В.Барвінського, 22.03.2012, м.Дрогобич) / Ред.упоряд. А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 120 с.
 30. Владислав Золотарев. Материалы к биографии / Редактор-составитель В.Балык, общая редакция Б. Пыц. – Дрогобыч: Посвит, 2012. – 440 с.
 31. Збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. І.Франка : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичниї конференції «Творчість композиторів України для народних інструментів», присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського композитора Віктора Власова (ДДПУ ім. І.Франка, 2.12.2011, м.Дрогобич) / Ред-упор. А.Душний, відпов. за випуск Б.Пиц. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – Вип.2. – 86 с. (Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2012. – 176 с.
 32. VІI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2014 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – 168 с.
 33. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез VІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 05.12.2014, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – 96 с.
 34. VІIІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич) : збірник матеріалів та тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – 100 с.
 35. Поліфонічні твори західноєвропейських композиторів епохи Бароко в перекладенні для бандури / [Упор. і автор перекладень О. Верещинський; За заг. ред. Б. Пица]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 78 с.
 36. Пиц Б. Співак, педагог, організатор, керівник (з нагоди 70-річчя заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри народних музичних інструментів та вокалу Корнеля Сятецького) // Франківець. – 2011. – № 19 (185). С.4 – 5.
 37. Пиц Б. Творчі здобутки баяністів-акордеоністів музично-педагогічного факультету // Галицька зоря. – 2013. – 12 листопада. – № 128 (13584).
 38. Пиц Б., Дацюк С. Мистецькі устремління Інституту музичного мистецтва // Франківець. – 2015. – № 64 (230). – 25 вересня.
 39. Основний музичний інструмент (духові інструменти)”:Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.010103 «ПМСО. Музика. Спеціалізація – художня культура» напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта / Укладачі ст. викл. каф. народних музичних інструментів та вокалу Тиновський М.М., доц. Пиц Б.Р. – ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – 7с.
 40. .Акомпанемент та імпровізація (баян/акордеон, бандура)”: Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» галузі знань 0202 «Мистецтво» / Укладачі к.п.н., доц. каф. народних музичних інструментів та вокалу Душний А.І., доц. Пиц Б.Р. – ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – 10 с.
 41. Оркестровий клас: Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво. Спеціалізація: художня культура /Авт.-упор.: доц. Б.Пиц, ст. викладач М.Тиновський. – Дрогобич: ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 13 с.
 42. Пиц Б. Хорова капела О. Цигилика як фактор відродження академічної акапельної культури співу на Дрогобиччині // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмаати : Посвіт, 2016. – С. 20-30.
 43. Пиц Б., Чорний Ю. Бібліографічні поради студентам при вивченні життя і творчості видатного галицького скрипаля Івана Левицького // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2016. – С. 238-246.
 44. Пиц Б. Другові // Святослав Процик. Спогади. Матеріали. Статті : [Навчальний посібник] / Упор. : Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 87 – 96.
 45. Дацюк С., Пиц Б. Диригент і педагог Лев Коцан (непоцінований часом) // Пробеми музичної освіти учнівської молоді : історія та сучасність : мат. Другого міжн. наук.-практ. семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів, М. Каралюс. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 102–106.
 46. Пиц Б. Покликання – хормейстер (До 75-річчя від дня народження Т. Кураня) // Пробеми музичної освіти учнівської молоді : історія та сучасність : мат. Другого міжн. наук.-практ. семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів, М. Каралюс. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 114–123.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Пиц Б. Декілька штрихів діяльності баяністів-акордеоністів музично-педагогічного факультету // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич, 2013. – Вип 7. – С.242 –245.
 2. Душний А., Пиц Б. Постать Михайла Петеліна в контексті Львівської баянної школи // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка / [заг. ред. та упор. А. Душного]. – Дрогобич–Кельце–Каунас–Алмати : Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 14–19.
 3. Душний А., Пиц Б. Х-й ювілейний міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (29 квітня – 3 травня 2017 року) // Music Art XXI Century – history, theory, practice : collection of scientifi c papers Institute of Musical Art Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University / [edited and compilers A. Dushnіy]. – Drohobych – Kielce – Kaunas – Almaty : Posvit, 2018. – Issue 4. – С. 376-383.

на міжнародних конференціях

 1. Душний А., Пиц Б. У сплетінні ювілейної імпрези «Perpetuum mobile – 2017» // Fundamental and Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches: A Collection of Materials of the III International Scientific-Practical Conference / [Editors-compilers: A. Dushniy, M. Makhmudov, V. Ilnytskyi, I. Zymomria]. – Baku – Uzhhorod – Drohobych: Posvit, 2017. – S. 113-115
 2. Душний А., Пиц Б. Становлення баяніста-акордеоніста початкової ланки навчання на прикладі конкурсу «Perpetuum Mobile» (Дрогобич, 2018) // Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy / [red.: J.Grzesiak, I.Zymomrya, W.Ilnytskyj]. – Konin – Użhorod – Drohobycz: Posvit, 2018. – S. 82-85
 3. Пиц Б. Життя, віддане ідеї / Б. Пиц // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017 року) [Електронний ресурс] / Редкол. : І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 358 с. – Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/konf-xorove-mystectvo/ – С.73–83.
на всеукраїнських конференціях
 1. Душний А., Пиц Б. Конкурс «Perpetuum mobile – 2018»: концертно-виконавський дискурс // Мистецька освіта та естетичне виховання молоді: Збірник праць магістрантів та молодих науковців. ч. 1 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 квітня 2018 р.). – Полтава : ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» : 2018. – С. 30-32.