Меню

Пінчак Стефанія Іванівна

Пінчак Стефанія Іванівна

Пінчак Стефанія Іванівна – старший викладач кафедри.  Керівник капели бандуристів музично-педагогічного факультету.  Автор 20 наукових публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: Народне інструментальне мистецтво: традиції та сучасність.

 

 

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Пінчак С.І., Дзондза Н.М. Бандурне ансамблеве музикування / Стефанія Пінчак, Наталія Дзондза. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. – 48с.
 2. Пінчак С., Шатківська Г. Пісенні візерунки: репертуарний збірник вокальних творів для бандури: навчально-методичний посібник [для самостійної роботи] / Упоряд. С. Пінчак, Г. Шатківська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 92с.
 3. Пінчак С., Шатківська Г. Чарівні струни: репертуарний збірник інструментальних творів для бандури: навчально-методичний посібник  [для самостійної роботи] / Упоряд. С. Пінчак, Г. Шатківська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 46 с.

у міжнародних наукометричних базах даних (крім РІНЦ)*

 1. Пінчак С. Творча діяльність корифея бандурного мистецтва Гната Хоткевича // Молодь і ринок. – 2019.  – №1 (168). – С. 99-105.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Методика викладання гри на бандурі: основні методичні аспекти гри на бандурі Гната Хоткевича: методична розробка (для підготовки фахівців ОР «Магістр» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво») / Стефанія Пінчак. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2014. – 16с.
 2. Пінчак С.І. Історичний та джерелознавчий аспекти дослідження кобзарського мистецтва // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Матеріали П’ятого всеукраїнського науково-практичного семінару / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 89 – 99.
 3. Пінчак С. Дзондза Н. До історії кобзарського мистецтва в діаспорі: фестивалі, конкурси, бандурні табори // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Матеріали П’ятого всеукраїнського науково-практичного семінару / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 99 – 109.
 4. Пінчак С.І. Дзондза Н.М. Кобзарські традиції та розвиток бандурництва в Галичині у першій половині ХХ століття // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: збірник статей/ Упор. Дацюк С., Каралюс М., Фрайт І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – С. 95-109.
 5. Пінчак С.І. Дзондза Н.М. Бандура в сучасному ансамблевому виконавстві на Львівщині.  // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: збірник статей / Упор. Дацюк С., Каралюс М., Фрайт І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 179-189.
 6. Пінчак С.І. Формування творчої особистості бандуриста // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Вип.8 / Ред.-упор. С.Дацюк, М.Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2014.- С.71-83 .
 7. Пінчак С.І., Дзондза Н.М. Музичні таланти Львівщини: Ольга та Богодар Баглай //Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей. Випуск 9 / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,   – С.81 – 88.
 8. Пінчак С.І. Творчий портрет бандуриста Володимира Дичака / Стефанія Пінчак // Кобзарство ХХ – поч. ХХІ ст. в іменах: його творці і хранителі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 листопада 2015 р. – Видавництво «Коло», Львів. 2016. – С. 462-467. (0,3 др.арк.)
 9. Пінчак С. Про збірник // Наталія Май. Квітни, моя Вкраїно: пісні у супроводі бандури / упорядник, автор аранжувань Галина Шатківська. – Львів: Видавець Т. Тетюк, 2016. – 72с.
 10. Пінчак С. Передмова // Прийшло Різдво. Репертуарний збірник вокальних та інструментальних творів для учнів та студентів педпрактики мистецьких навчальних закладів І-ІV рівня акредитації / Упорядник Галина Шатківська. – Львів: Видавець Т. Тетюк, 2015. – 48с.: ноти: С.5-46.

в інших наукових виданнях :

 1. Пінчак С. Гнат Хоткевич як феномен багатогранної особистості // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року)  [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 279-289.
 2. Пінчак С. Формування виконавської культури у процесі роботи з ансамблем бандуристів / С. Пінчак // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, – 2018. – С. 177-182.