Меню

Паламарчук Віктор Аркадійович

Паламарчук Віктор Аркадійович

Паламарчук Віктор Аркадійович – викладач , працює над дисертаційним дослідженням.

Сфера наукових зацікавлень: сучасні музично-педагогічні аспекти розвитку гітарного виконавства та педагогіки України та зарубіжжя.

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Паламарчук В.А. Вплив строю класичної шестиструнної гітари на її виразні можливості // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2015. – Вип. 11. – С. 78-84.
 2. Паламарчук В.А. Скордатура как  средство раскрытия потенциала классической  шестиструнной гитары  / Проблеми   взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Вип. 42 / Харк. нац.. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського; ред.-упоряд. Г. І. Ганзбург. –  Харків :  Видавництво ТОВ «С. А. М.», 2015. –  С. 358-371.
 3. Паламарчук В. Деякі аспекти зародження та розвитку українського гітарного мистецтва (кінця XVIII–ХІХ століть) // Вісник Львіського університету. Серія мистецтвознавство. — 2016. — Вип. 17. — С. 177-184.
 4. Паламарчук В. Гітарна діяльність українського лікаря Михайла Полупаєнка // Наукові збірки Львіської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Вип. 44. Музикознавчий універсум : збірник статей. Львів, 2019. С. 130-142.
 5. Паламарчук В. «Етюд М. Д. Соколовського» та «Рукопис С. М. Галіна» // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — 2017. — Вип. 18. — С. 81-94.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Паламарчук В.А. Вплив строю класичної шестиструнної гітари на її виразні можливості // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2015. – Вип. 11. – С. 78-84.
 2. Паламарчук В. Творчість Гаврила Рачинського та Марка Соколовського у контексті становлення української гітарної школи // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І.Франка. – Вип. 2. – Дрогобич, 2017. — С. 25-29.
 3. Паламарчук В. Київський гурток гітаристів Д. Г. Лободи // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. — Дрогобич : Посвіт, 2017. — Вип. 17. — С. 110-116.
 4. Паламарчук В. Гітарна діяльність українського лікаря Михайла Полупаєнка // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Вип. 44. Музикознавчий універсум : збірник статей. Львів, 2019. С. 130-142.
на міжнародних конференціях  :
 1. Паламарчук В. Творчість видатного українського гітариста Марка Соколовського у контексті наукових зацікавлень сучасного італійського дослідника Марко Баззотті (джерелознавчо-культурологічні аспекти) // Фундаментальні та прикладні дослідження : сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів III-ї Міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря. — Баку — Ужгород — Дрогобич : Посвіт, 2017. — С. 121-123.
 2. Паламарчук В. Обласний конкурс гітаристів Львівщини: деякі замітки члена журі // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів XIІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич : По́світ, 2018. – С. 222-225 .
 3. Паламарчук В. «Школа гамм, арпеджіо та акордів» О. Немеровського // Збірник тез XIX-ї міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» (КІМ ім. Р. Глієра, 09-11.01.2019, м. Київ) / Упорядники Л. Мудрецька, Д. Менделенко. – Київ, 2019. – С. 154-156 .
 4. Паламарчук В. Гітарна діяльність українського лікаря Михайла Полупаєнка (1848 – 1902) // Збірник тез міжнародного наукового форуму «Музикознавчий універсум молодих» (ЛНМА ім.Лисенка, 28.02.2019-1.03.2019, м. Львів) / Відповідальні за випуск О. Катрич, А. Чубак. – Львів : Видавець ФОП Король І. В., 2019. – С. 51-52.