Меню

Паламарчук Віктор Аркадійович

Паламарчук Віктор Аркадійович

Паламарчук Віктор Аркадійович – викладач , працює над дисертаційним дослідженням.

Сфера наукових зацікавлень: сучасні музично-педагогічні аспекти розвитку гітарного виконавства та педагогіки України та зарубіжжя.

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
  1. Паламарчук В.А. Вплив строю класичної шестиструнної гітари на її виразні можливості // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2015. – Вип. 11. – С. 78-84.
  2. Паламарчук В.А. Скордатура как  средство раскрытия потенциала классической  шестиструнной гитары  / Проблеми   взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. Вип. 42 / Харк. нац.. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського; ред.-упоряд. Г. І. Ганзбург. –  Харків :  Видавництво ТОВ «С. А. М.», 2015. –  С. 358-371.
  3. Паламарчук В. Деякі аспекти зародження та розвитку українського гітарного мистецтва (кінця XVIII–ХІХ століть) // Вісник Львіського університету. Серія мистецтвознавство. — 2016. — Вип. 17. — С. 177-184.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
  1. Паламарчук В.А. Вплив строю класичної шестиструнної гітари на її виразні можливості // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич, 2015. – Вип. 11. – С. 78-84.
  2. Паламарчук В. Творчість Гаврила Рачинського та Марка Соколовського у контексті становлення української гітарної школи // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І.Франка. – Вип. 2. – Дрогобич, 2017. — С. 25-29.