Меню

Марченко Євген Миколайович

Марченко Євген Миколайович

Марченко Євген Миколайович – кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри. У 1991році захистив дисертацію «Становлення та розвиток музичного виховання школярів в західних областях Української РСР (1939-1959)». Автор понад 50 наукових праць з проблем теорії та історії музично-естетичного виховання учнівської молоді.

Сфера наукових зацікавлень: онтологічне дослідження історії, теорії та практики музичного виховання в соціокультурному просторі сучасності.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Робота над поліфонічними творами в класі інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (баян/акордеон): методичні рекомендації (для самостійної роботи) / Редактори-упорядники Є. Марченко, В. Шафета. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017. – 66 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Марченко Є., Л.Логін. Онтогенез музично-педагогічної думки Галичини доби реформаторства та просвітництва в історичному дискурсі // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держаного педагогічного університету ім. І.Франка / Редактори-упорядники В Ільницький, А Душний, І.Зимомря. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. С.139-151. (0,5 д.а.) (Відповідно до ліцензійного договору № 180-03/2014 від 27.03.2014 р. збірник включений до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ (Російський індекс наукового цитування));
 2. Марченко Є.М. Перцепція музичного мистецтва як базова основа музико терапії // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. – Вип. 27. . – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011.– С. 126-138. (0,5 друк. арк.).
 3. Марченко Є.М. До питання розвитку музичного смаку шкільної молоді // Молодь і ринок. – 2013. – № 6 (101). – С. 81-84. (0,25 друк.арк.).
 4. Марченко Є., Криськів Н. До проблеми сприймання музичного мистецтва в контексті розвитку психо-емоційної сфери школярів // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Матеріали П’ятого всеукраїнського науково-практичного семінару / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 171 – 179. (0, 3 друк. арк.).
 5. Марченко Є.М., Грабова-Яремко І. Камерно-вокальне мистецтво в житті та творчості Станіслава Людкевича// Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: збірник статей / Упор. Дацюк С., Каралюс М., Фрайт І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – С. 147-158.
 6. Марченко Є.М. Сятецький К.К., До питання розвитку музичного смаку шкільної молоді // VI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С 43 – 47.
 7. Марченко Є.М. Музично-педагогічна концепція Василя Барвінського // Василь Барвінський і сучасна українська музична культура / Упор. В. Грабовський, Л. Філоненко, О Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 258-266
 8. Марченко Є. Педагогічний репертуар баяніста – вагомий чинник формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть : збірник матеріалів VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (07.12.12, м. Дрогобич) / Ред.-упоряд. А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич, Посвіт. – 2012. – С. 6-12.
 9. Марченко Є. Церковний спів як джерело музичного виховання. VII-Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та VI-а міжнародна науково-практична конференція «Творчість для народних музичних інструментів»(ДДПУ ім..І.Франка, 30 квітня-1 травня 2014р. м.Дрогобич): Зб. мат.тез./ Ред.-упор. А.Душний, Б.Пиц). – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С.44-49.
 10. Марченко Є., Кубай Т. Сторінки життя та музично-педагогічної діяльності подвижника Немирівської «Просвіти» о. Івана Кипріяна // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: збірник статей. Випуск 8 / Ред.-упор. С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – С.194-209.
 11. Марченко Є.Національний патріотизм у діяльності Михайла Вербицького (до 200-річчя з дня народження композитора) // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез VІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 05.12.2014, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С. 85-88.
 12. Марченко Є. Сяйво моїх думок. Ю.Драгун, В.Сторонський. / Передмова Є.Марченко. – Дрогобич: Посвіт, 2015.
 13. Марченко Є., Вовк П. Витоки становлення та діяльність культурно-просвітницького товариства «Просвіта» у Східній Галичині кінця XIX століття // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей. Випуск 9 / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,   – С.58 – 69.
 14. Марченко Є., Стець М. Аналіз психофізіологічних задатків до вокально-виконавської діяльності / Є. Марченко // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали Другого Міжнародного науково-практичного семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів, М. Каралюс – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, – 2017. – С.224-234.
 15. Марченко Є. Подвижник музичного просвітництва в Галичині першої половини ХІХ століття Іван Снігурський / Є. Марченко // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез Х-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 02.12.2016, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2016. – С. 31-36.
у міжнародних науково-метричних базах даних (крім РІНЦ)*
 1. Марченко Є., Медвідь І. Музичні цикли для дітей та юнацтва (баян, акордеон) в інструментальній підготовці вчителя музичного мистецтва: дидактичний аспект / Марченко Є., Медвідь І. // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. – С. 271-279. (0,4 др. арк. – авт. 0,2 др.арк.)
 2. Марченко Є., Козицька М. Історичні витоки зародження та розвитку музичного виховання у німецьких кантонах  Швейцарії / Є. Марченко, М. Козицька // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 356-361
 3. Марченко Є., Козицька М. Музичний аспект в концепції розвиваючого навчання швейцарського педагога-гуманіста Йогана Песталоцці та його послідовників // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2019. – С. 291-303.
в інших виданнях:
 1. Марченко Є. Вдов’як В. Сутність використання музичного мистецтва у психофізіологічному розвитку підростаючого покоління / Є. Марченко, В. Вдов’як // Проблеми музично-естетичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність / Ред.-упор. З. Гнатів, М. Каралюс. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка. 2018. – С. 141-148.
 2. Марченко Є., Облат М. Основні аспекти музично-педагогічної концепції Соломії Крушельницької // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 107-115.