Меню

Кліш Ірина Йосипівна

Кліш Ірина Йосипівна

Кліш Ірина Йосипівна  – відмінник освіти України, нагороджена почесними грамотами МОН України, доцент. Автор понад 30 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: основні вокально-педагогічні напрямки розвитку творчої діяльності майбутнього вчителя музики у ВНЗ.

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Методичні прийоми формування технічних елементів співу чоловічих, жіночих та дитячих голосів : методичні рекомендації / І.Кліш, К. Сятецький. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – 36 с.
 2. Кліш І. Й. Модест Менцинський – співак світової слави // Молодь і ринок. – 2011. – № 8(79). – С. 100-104.
 3. Кліш І.Й. Вокальна робота у дитячому хорі молодшого шкільного віку // Молодь і ринок. – 2012. – № 10 (93). – С.112 – 114. (
 4. Кліш І.Й. Засади формування вокальних навиків у дітей середнього шкільного віку // Молодь і ринок. – 2012. – № 15 (88). – С.99 – 102.
 5. Кліш І.Й. Соломія Крушельницька і Станіслав Людкевич: творча співпраця митців // Молодь і ринок. – 2013. – №1 (96). – С. 86 – 89
 6. Кліш І. Співачка з «напрочуд гарним голосом» (до 140-річчя від дня народження) / Молодь і ринок. -№5 (112). – травень, 2014. – С. 83-87.
 7. Кліш І. Марія Сокіл: творчий портрет у реаліях часу // Молодь і ринок. – 2015. – № 6 (125). – С.136-141.
 8. Кліш І.Й. Основні аспекти вокального виховання дітей молодшого шкільного віку // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Матеріали П’ятого всеукраїнського науково-практичного семінару / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 6-14.
 9. Кліш І. Основи формування вокальної культури у дітей старшого шкільного віку // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: збірник статей / Упор. Дацюк С., Каралюс М., Фрайт І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 12-20.
 10. Кліш І. Творча співпраця Філомени Лопатинської з хоровими колективами Західної України (1900-1920-ті рр.) // Хорове мистецтво України та його подвижники /Зб.матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції /Ред-упор. П.Гушоватий, З.Гнатів. – Дрогобич. 2013. – 284с. – С. 266-271.
 11. Кліш І. Спомин про незабутнього колегу //Роман Совяк: митець і людина /Ред.-упор. Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 123-125.
 12. Кліш І. Основи вокального виховання дітей у дошкільних закладах // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Вип.8 / Ред.-упор. С.Дацюк, М.Каралюс, І.Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2014. С. С.9-19.
 13. Кліш І. Мистецька спадщина Соломії Крушельницької в оцінці Станіслава Людкевича // Літопис Бойківщини. – 2014. – ч.1/86 (97). – С.500-507.
 14. Кліш І. Основи вокального виховання дітей у дошкільних закладах // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: збірник статей / Упор. Дацюк С., Каралюс М., Фрайт І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – С. 5-9.
 15. Кліш І.Й. Вокальні вправи і вокалізи як основа співочо-технічного розвитку учнів // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей. Випуск 9 / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,   – С.23 – 31.
 16. Кліш І.Й. Мистецька діяльність Стефанії Нагірної у контексті вокального мистецтва України та діаспори / Молодь і ринок. – 2016. – № 4 (129). – С.87-92.
 17. Кліш І. Мистецька діяльність Стефанії Нагірної у контексті вокального мистецтва України та діаспори // Молодь і ринок. – 2016. – № 3 (134). – С.128-133.
 18. Кліш І. Вокальна творчість Модеста Менцинського в оцінці Станіслава Людкевича / І. Кліш // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2017. – С. 263-272.
 19. Кліш І. Виконавська діяльність співачки Стефанії Нагірної у контексті еволюції музичного мистецтва України та діаспори / І. Кліш // Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє: збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (24-25 листопада 2016 р.) / Заг.ред С. Щудло. – ДРОГОБИЧ: Трек ЛТД, 2016.С. 22-24.
 20. Кліш І. Основні аспекти вокально-педагогічної підготовки вчителя музики в освітньому процесі вищої школи / І. Кліш //Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 20-21 жовтня 2016 року) / редкол. І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 209-216.
 21. Кліш І. Клаптики спогадів про Святослава Процика / І. Кліш // Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті: [навчальний посібник] / Упор.: Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 85-87.
у міжнародних науково-метричних базах даних (крім РІНЦ)
 1. Кліш І. Вокальна лірика Л. Лепкого, М. Гайворонського у практиці музично-естетичного виховання / І. Кліш // Молодь і ринок. – 2018. – № 3 (158). – С. 116-121.
 2. Кліш І. Мистецька діяльність української оперної та камерної співачки Іванки Мигаль (Канада) / І. Кліш // Молодь і ринок. – 2018. – № 7 (162). – С. 112-117.
 3. Кліш І. Мистецька діяльність Марії Литвиненко-Вольгемут в контексті і розвитку української музичної культури // Молодь і ринок. – 2019. – №6 (173). – С. 137-144.
 у фахових виданнях:
 1. Кліш І. Вокальна лірика Л. Лепкого, М. Гайворонського у практиці музично-естетичного виховання / І. Кліш // Молодь і ринок. – 2018. – № 3 (158). – С. 116-121. (0,5 др. арк.)
 2. Кліш І. Мистецька діяльність української оперної та камерної співачки Іванки Мигаль (Канада) / І. Кліш // Молодь і ринок. – 2018. – № 7 (162). – С. 112-117. (0,5 др. арк.)
за кордоном:
 1. Кліш І. Музично-естетичний світ Марії Сокіл // The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the IIIInternational Scientific Forum of Scientists “East–West” (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. 1253 p. РР. 340-350.