Меню

Фрайт Мирослав Васильович

Фрайт Мирослав Васильович

Фрайт Мирослав Васильович – викладач. Автор понад  25 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: Музично-педагогічні аспекти розвитку вокаліста у камерно-вокальній творчості українських композиторів

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Фрайт М.В. Радевич-Винницька Л.М. Вокальна Шевченкіана : твори українських композиторів на вірші Т. Шевченка для мецо-сопрано / частина І / Упорядники Л. Радевич-Винницька, М. Фрайт. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 74 с.
 2. Фрайт М.В. Радевич-Винницька Л.М. Вокальна Шевченкіана : твори українських композиторів на вірші Т. Шевченка для мецо-сопрано / частина ІІ / Упорядники Л. Радевич-Винницька, М.Фрайт. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 84 с.
 3. Фрайт М.В. Радевич-Винницька Л.М. Вокальна Шевченкіана. Твори українських композиторів на вірші Т.Г.Шевченка для баритона.(І част.) / Упор. Фрайт М.В., Радевич-Винницька Л.М. – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, – 80 с.
 4. Фрайт М.В. Радевич-Винницька Л.М. Вокальні твори українських композиторів на вірші Т.Г.Шевченка для баса і баритона у супроводі фортепіано (ІІ частина) / Упорядники М.Фрайт та Л.Радевич-Винницька. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім..І. Франка, 2014. –74 с.
 5. Фрайт М. Українські народні пісні для голосу та фортепіано в обробці Василя Барвінського / упоряд. М. Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 34с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Фрайт М.В. Вокально-методичні принципи як основа практичної діяльності П.В.Голуб’єва – одного із засновників української вокальної школи // Молодь і ринок. – 2013. – № 6 (101). – С.132-138.
 2. Фрайт М. Нейрохронаксична теорія Р.Юссона: теорія і практика її застосування у сучасній вокальній педагогіці / Молодь і ринок. – 2014. – № 4 (111). – Квітень. – С.125-128.
 3. Фрайт М.В. Турянський П.І. Камерно-вокальна творчість Василя Барвінського // Василь Барвінський і сучасна українська музична культура / Упор. В. Грабовський, Л. Філоненко, О Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 242-251.
 4. Фрайт М.В. Дрогобицьке державне музичне училище імені Василя Барвінського: мистецький осередок ХХІ століття /  VІI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2014 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С.148-151.
 5. Фрайт М.В. Декілька штрихів до баянного осередку Дрогобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського як мистецького явища ХХІ століття / VІIІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів і тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С.63-67.
 6. Фрайт М. Дрогобицьке державне музичне училище імені Василя Барвінського: мистецький осередок ХХІ століття (з історії творчих колективів) // Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя : збірник матеріалів та тез VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 7 травня 2016 р., м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2016. – С. 27-32.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Фрайт М. Мистецький осередок ХХІ століття: видатні корифеї циклових комісій «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», та «Теорія музики» Дрогобицького державного коледжу імені Василя Барвінського / М. Фрайт // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2017. – С. 110-115.