Меню

Фрайт Іван Васильович

Фрайт Іван Васильович

Фрайт Іван Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, заступник декана з наукової роботи та міжнародної співпраці. У 1998 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми музичного виховання школярів у діяльності західноукраїнських композиторів (друга половина ХІХ початок ХХ століття)». Автор понад 70 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: внесок галицьких композиторів в теорію і практику музично-естетичного виховання школярів другої половини XIX – початку XX століття.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання // Матеріали V Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених / Упор. Дацюк С., Каралюс М., Фрайт І. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – Вип.5. – 243 с.
 2. Душний А., Пиц Б. Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка: Науково-історичний довідник / Гол. ред. І.Фрайт. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 196 с.
 3. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання / збірник статей / Ред.-упор. Дацюк С.Я., Каралюс М.М., Фрайт І.В. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с.
 4. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання : Збірник статей. Випуск 7. / Ред.-упор. С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 252 с.
 5. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 8 / Ред.-упор. С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 214 с.
 6. Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Збірник статей. Випуск 9 / Редактори-упорядники С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,   – 144 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Фрайт І.В. Анатолій Вахнянин – композитор, педагог, визначний музично-громадський діяч (до 170-річчя від дня народження) // IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а міжнародна «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30.04. – 02.05.2011, м. Дрогобич) / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2011. – С. 192 – 201.
 2. Фрайт І.В. Музично-просвітницька діяльність Віктора Матюка (до 160 річчя від дня народження) // Молодь і ринок. – 2012. – № 5 (88). – С.71-77.
 3. Фрайт І.В. Внесок Максима Копка в теорію і практику музично-естетичного виховання Західної України (друга половина XIX – початок XX століття) // VI-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та III-а Міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів Західної України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9-10 травня 2013 року, м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2013. – С. 86 – 93.
 4. Фрайт І.В. Внесок Дениса Січинського у розвиток музичної освіти і виховання Західної України (кінець XIX – початок XX століття) // Молодь і риноа. – 2013. – № 6 (101). – С. 85-90.
 5. Фрайт І., Шміло І. Перші школи гри на бандурі та їх значення у розвитку бандурного мистецтва України // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 7 / Ред.-упор. С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 190-197.
 6. Фрайт І., Квик І. «Бібліотека музикальна» Остапа Нижанківського – перше українське музичне видавництво в Західній Україні (до 150-річчя від дня народження композитора) // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 7 / Ред.-упор. С. Дацюк, М. Каралюс, І. Фрайт. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 222-227.
 7. Фрайт І. Віктор Матюк – священик, композитор, визначний музично-громадський діяч // Хорове мистецтво України та його подвижники: Збірник матеріалів Третьої Міжнародної науково-практичної конференції / Редактори-упорядники П. Гушоватий, З. Гнатів. –Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 223-232.
 8. Фрайт І. Релігійно-моральне виховання у педагогічній спадщині та діяльності Максима Копка (1859-1918) // VII-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IV-а Міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів Західної України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня-1 травня 2014 року, м. Дрогобич): Збірник матеріалів та і / Редактори-упорядники А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: По́світ, 2014. – С. 59 – 61.
 9. Фрайт І. Внесок Івана Кипріяна в теорію і практику музично-естетичного виховання Західної України (друга половина XIX – початок XX століття) // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез VІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 05.12.2014, м. Дрогобич) / [Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2014. – С. 88-90.
 10. Фрайт І. Українські музичні видавництва Галичини та їх роль у розвитку музичної освіти і виховання (друга половина XIX – початок XX століття) // VІIІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та V-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич) : збірник матеріалів та тез / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2015. – С.37-40.
 11. Фрайт І. Ідея національного музичного виховання в педагогічній спадщині та діяльності Анатолія Вахнянина // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: Матеріали Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару / Редактори-упорядники П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького держзавного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 109-119.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Фрайт І., Веселовський О. Музична освіта в Україні на межі XX-XXI століть: стан, проблеми, перспективи // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – С. 163-168.
 2. Фрайт І., Капустей І. Історичні джерела виникнення системи музичного виховання Золтана Каодая // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – С. 169-174.
 3. Фрайт І., Летнянка-Рибіцька Н. Внесок Михайла Вербицького у розвиток музичної освіти Галичини // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – С. 175-180.
 4. Фрайт І., Любінська Л. Вокальна педагогіка Олександра Мишуги // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – С. 294-299.
у міжнародних науково-метричних базах даних (крім РІНЦ)
 1. Фрайт І., Голубка Я. Проблеми музичної освіти і виховання у діяльності західноукраїнських композиторів (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / І. Фрайт, Я. Голубка // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. – С. 195-201. Фрайт І., Питлак З. Музичне видавництво «Бібліотека музикальна» Максима Копка та його значення у розвитку музичної освіти і виховання Східної Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / І. Фрайт, Питлак З. // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. – С. 210-216.
 2. Фрайт І., Горяк А. Внесок Остапа Нижанківського у становлення і розвиток нотно-видавничої діяльності / І. Фрайт, А. Горяк // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. – С. 325-331.
 3. Фрайт І., Сенів М. Проблеми розвитку музичної освіти Галичини у першій половині XIX століття // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку : Посвіт, 2019. – С. 311-316.
 4. Фрайт І., Мартін Ю. Підручники і збірники з музики у творчій спадщині Максима Копка // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку : Посвіт, 2019. – С. 284-290.
на міжнародних конференціях
 1. Фрайт І., Близнюк М. Навчально-методична література Віктора Власова та її роль у розвитку баянного (акордеонного) мистецтва України / І. Фрайт, М. Близнюк // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ХI-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 08.12.2017, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – С.49-52.
 2. Фрайт І., Жалівців В. Соломія Крушельницька – славетна українська співачка / І. Фрайт, В. Жалівців // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ХI-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 08.12.2017, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – С. 73-76
 3. Фрайт І., Харович Т. Роман Кухар – видатний український співак, музикознавець, письменник, літературний критик / І. Фрайт, Т. Харович // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть : збірник матеріалів та тез ХI-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 08.12.2017, м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – С. 88-92.
 4. Фрайт І., Кузан М. Внесок Миколи Бердиєва у розвиток виконавства на трубі // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м Дрогобич / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 30-33.
 5. Фрайт І., Лопушанський В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у сучасних умовах реформування шкільної освіти // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м Дрогобич / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 77-80.
 6. Фрайт І., Сметанський С. Проблеми музичної освіти і виховання школярів у сучасних умовах інтеграції освітнього процесу // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м Дрогобич / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 92-95.
 7. Фрайт І., Хамик І. Роль і значення артистичних умінь вчителя музичного мистецтва у загальноосвітній школі України // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м Дрогобич / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 98-101.
 8. Фрайт І. Шуневич В. Народна пісня – основа формування професійних навичок співака // Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть: збірник матеріалів та тез XII міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2018, м Дрогобич / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 205-207.