Меню

Чорний Юрій Теодорович

Чорний Юрій Теодорович

Чорний Юрій Теодорович  – доцент кафедри. Автор  навчальних посібників, навчально-репертуарних збірників, наукових статей. В науковому доробку понад  50 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: вплив творчості українських композиторів на розвиток сучасної скрипкової школи.

Перелік публікацій
Посібники з грифом МОН України
Посібники з грифом університету
 1. Пісні Ніни, Володимира і Станіслава Ольшевських. З репертуару родинного ансамблю / Музичний редактор Юрій Чорний// : Львів, Каменяр, 2011р. – 142 c.
 2. Чорний Ю. Тимків О. „Гами та арпеджіо для скрипки”. / Юрій Чорний // навчально-методичний посібник – Дрогобич: Редакційно – видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 98 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ ім. Івана Франка, протокол №13 від 22.12.2011р.)
 3. Володимир Ольшевський. Твори для бандури / Музичний редактор Юрій Чорний// : Львів, Каменяр, 2013р. – 92 c: ноти.
 4. Чорний Ю. Поліфонічні твори для скрипки. Три Партити Й.С.Баха  / Юрій Чорний // навчально-методичний посібник  – Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 62с.(Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ ім. Івана Франка, протокол № 6  від 24.04.2014 .
 5. Ю. Чорний. Вивчення та інтерпретація трьох партит Й. С. Баха для скрипки соло: методичні рекомендації для самостійної роботи (для студентів музично-педагогічних факультетів) / Ю. Чорний. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 30с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Чорний Ю., Душний А. Оркестрове музикування на народних інструментах у контексті академічного синтезу ХХІ століття. / Юрій Чорний., Андрій Душний. // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. –Дрогобич, 2015 – № 12 – С. 97-106.
 2. Чорний Ю. Тимків О. Деякі інтерпретаторські проблеми в партиті №2 Й.С.Баха. / Юрій Чорний, Олександра Тимків // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2011 – № 9 (80)  – С. 101-104.
 3. Чорний Ю.Т. Роль діяльності Богдана Каськіва в розвитку Львівської виконавсько-педагогічної скрипкової школи // Молодь і ринок. – 2013. – № 8 (103). – С. 89-92.
 4. Чорний Ю. Пиц Б.Р. Бібліографічні поради студентам при вивченні життя і творчості видатного галицького скрипаля Івана Левицького / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2016. – С. 238-246.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Чорний Ю., Душний А. Оркестрове музикування на народних інструментах у контексті академічного синтезу ХХІ століття. / Юрій Чорний., Андрій Душний. // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. –Дрогобич, 2015. – № 12 – С. 97-106.
 2. Чорний Ю., Капаци І. Еволюція поглядів на проблему інтерпретації / Ю. Чорний, І. Капаці // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матер. І-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [ред.-упор. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.109-111.
 3. Чорний Ю., Кухар Г. Специфіка тематизму 24 капрису для скрипки соло Н. Паганіні / Ю. Чорний, Г. Кухар // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матер. І-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [ред.-упор. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С.111-112.
 1. Ю. Чорний. Вивчення та інтерпретація трьох партит Й. С. Баха для скрипки соло: методичні рекомендації для самостійної роботи (для студентів музично-педагогічних факультетів) / Ю. Чорний. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 30с.