Меню

Чавва Леся Миколаївна

Чавва Леся Миколаївна

Чавва Леся Миколаївна – викладач кафедри, магістр педагогічної освіти. Автор 10 наукових публікацій

Сфера наукових зацікавлень: музична освіта в руслі соціокультури України ХХІ ст.

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Чавва Л. Кузьо В. Творчий розвиток студента-інструменталіста в контексті музичного мистецтва України // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2013. – №5 (100). – С.131-135.
 2. Чавва Л. Кузьо В. До питання пріоритетності засад виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2014. – №3 (110). – С. 146-150. (0,3 д.а.)
 3. Чавва Л. Пріорітетні дослідження мистецько-педагогічних інновацій ХХІ століття // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2015. – №10 (117). – С.162-167.. (у співавторстві з Кузьо В.)
 4. Чавва Л. Кузьо В. 5-річчя конференції «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: збірник матеріалів VІ міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.146-151.
 5. Чавва Л. Кузьо В. До питання ключових аспектів творчого розвитку музиканта-інструменталіста // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9-10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Ред.-упор. А.Душний, Б.Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 27-32.
 6. Чавва Л. Творчий розвиток студентів мистецьких факультетів як основа професійної діяльності / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези І-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21-22 листопада 2013 року) / Ред.-упор.: В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 108-109
 7. Чавва Л. Сприяння розвитку образного мислення, уяви, загальних та музичних здібностей учнів засобами скрипкового мистецтва // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25 квітня 2014 року) / Ред.-упор.: В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 78-80.
 8. Чавва Л., Кузьо В.І. До питання пріоритетності засад виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2014. – №3 (110). – С. 146-150.
 9. Чавва Л. Пріорітетні дослідження мистецько-педагогічних інновацій ХХІ століття // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2015. – №10 (117). – С.162-167.. (у співавторстві з Кузьо В.)
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Чавва Л., Кузьо В. Питання мистецької освіти у реаліях науково-практичних конференцій сьогодення // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держаного педагогічного університету ім. І.Франка / Редактори-упорядники В Ільницький, А Душний, І.Зимомря. – Дрогобич, 2015. – Вип. 14. С.119-124.
 2. Чавва Л. Кузьо В. Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в наукових студіях ХХІ століття (джерелознавчий аспект) / Л. Чавва, В. Кузьо // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2017. – С. 123-127.
у міжнародних науково-метричних базах даних(крім РІНЦ) :
 1. Чавва Л.М., Кузьо В. Роль колективного музикування у системі формування творчої особистості студента-інструменталіста // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 42-48.
 2. Чавва Л., Кузьо В. Інструментальна підготовка як основа формування виконавської вправності майбутнього вчителя музичного мистецтва //  Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. – Вип. 5. – 556 с. – С. 275-284.