Меню

Бобечко Оксана Юріївна

Бобечко Оксана Юріївна

Бобечко Оксана Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бандурне мистецтво ХХ століття в контексті процесів фемінізації». Автор понад 40 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: гендерні аспекти в розвитку української музичної культури і освіти (музикознавство, кобзарство та вокальне мистецтво).

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Педагогічний репертуар для дуету інструменталістів: навчальний посібник / [автори Оксана Бобечко, Володимир Салій] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 34 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Бобечко О. Жіночий квартет зі Львова (з нагоди десятиріччя творчої діяльності) / Оксана Бобечко //Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. пр. [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін. ;упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк : Волин.нац. ун-т ім. ЛесіУкраїнки, 2011. – Вип. 8. – С. 25–37.
 2. Бобечко О. Творчий портрет сучасної бандуристки-універсала: Галина Береза-Топоровська / Оксана Бобечко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук.праць: Наук.зап. Рівненського державного гуманітарного університету: У 2-х тт. – Т. 1. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 17. – С. 303-309.
 3. Бобечко О. Творча постать бандуристки Олесі Левадної в контексті трансформації виконавської та педагогічної традиції в кобзарському мистецтві / Оксана Бобечко // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2014. – № 5. – С. 33 – 39.
 4. Бобечко О. Музична шевченкіана у творчому доробку сучасних бандуристок України / Оксана Бобечко // Мистецтвознавчі записки: Збірник  наукових праць. – К.: Міленіум,2014.– Вип. 25. – С. 14 – 20.
 5. Бобечко О. Становлення професійної бандурної освіти в контексті її фемінізації / Оксана Бобечко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2014. – С. 76 – 82.
 6. Бобечко О. Мистецька діяльність Л. Мандзюк в контексті розвитку бандурного мистецтва в Україні (з нагоди ювілею) / Оксана Бобечко // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ:ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2014. – Вип. 28 – 29. – Ч. 1. – С. 178 – 186.
 7. Бобечко О. Місце і роль мистецької діяльності Лесі Українки в розвитку бандурного мистецтва в Україні / Оксана Бобечко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку:Збірник наукових праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2014. – Вип. 20. Т. 2. – С. 243 – 247с .
 8. Бобечко О. Перші жінки-бандуристки на тлі розвитку бандурного мистецтва України / Оксана Бобечко // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали П’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ГО «Жінки в науці». – Київ, 2011. – С. 347–356.
 9. Бобечко О Творчість перших жінок-бандуристок України: роль традиції / Оксана Бобечко // Бойківщина: збірник наукових статей. – Дрогобич : Коло, 2013. – Т. IV. – С. 413-417.
 10. Бобечко О. Поезія Тараса Шевченка у творчості жінок-бандуристок / Оксана Бобечко // Тарас Шевченко і кобзарство: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках Четвертого міжнародного конгресу світового українства), Львів, 23 – 24 серпня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 11– 19.
 11. Бобечко О. Творчо-виконавська діяльність Олесі Левадної в контексті розвитку кобзарського мистецтва ХХ століття / Оксана Бобечко // Кобзарство ХХ – поч. ХХІ ст. в іменах: його творці і хранителі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 листопада 2015 р. – Видавництво «Коло», Львів. 2016. – С. 44-55.
 12. Бобечко О. Бандурне мистецтво в контексті становлення  національно-свідомого  підростаючого покоління: вступна стаття / Оксана Бобечко // Намистечко. Збірник вокально-інструментальних творів для бандури / Укладач та автор обробок Оксана Шумська. – Львів: 2016. – С. 3–6.
 13. Бобечко О. Один з Учителів / Оксана Бобечко // Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті: [навчальний посібник] / Упор. Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 118-121.
 14. Бобечко О. Мистецька постать Олесі Левадної в контексті процесів фемінізації бандурного мистецтва / Оксана Бобечко // Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє: збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму (24-25 листопада 2016 р.) / Заг.ред С. Щудло. – ДРОГОБИЧ: Трек ЛТД, 2016. – С. 22-24.
 15. Бобечко О.Мистецькі здобутки Віолетти Дутчак в контексті розвитку українського національно-культурного простору (ювілейні узагальнення) / О. Бобечко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. –  Вип. 36.  – С.60-72.
 16. Бобечко О. Мярковська Ю. Талант помножений на працю: штрихи до творчого портрета видатної бандуристки Людмили Посікіри / Оксана Бобечко, Юліана Мярковська // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 9 (164). – С. 54-61.
 17. Бобечко О. Жіноче бандурне виконавство в еміграційному середовищі Польщі: мистецтвознавчий аспект. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 28 / упор. і наук. ред.. В. Г. Виткалов. Рівне: РДГУ, 2018. С. 28-35.
 18. Бобечко О. Пилипів Я. Мистецька скарбниця поета-пісняра Йосипа Фиштика / Оксана Бобечко, Ярослава Пилипів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 10 (165). – С. 47-52.
 19. Бобечко О., Синівська Н. Універсалізм творчої постаті Оксани Герасименко (з нагоди ювілею мисткині). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2019. – № 6 (173). – С. 102-110.
 20. Бобечко О., Куропась А. Модест Менцинський – штрихи до творчого портрета (за матеріалами епістолярної спадщини). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2019. – № 7 (174). – С. 98-104.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Бобечко О. Становлення професійної бандурної освіти в контексті її фемінізації / Оксана Бобечко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2014. – С. 76 – 82 .
 2. Бобечко О. Специфіка формування жіночого сольного репертуару в бандурному виконавстві / О. Бобечко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр.: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2016. – Вип. 22. – С. 103-108.
 3. Бобечко О.Мистецькі здобутки Віолетти Дутчак в контексті розвитку українського національно-культурного простору (ювілейні узагальнення) / О. Бобечко // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. –  Вип. 36.  – С.60-72.
 4. Бобечко О. Мярковська Ю. Талант помножений на працю: штрихи до творчого портрета видатної бандуристки Людмили Посікіри / Оксана Бобечко, Юліана Мярковська // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 9 (164). – С. 54-61.
 5. Бобечко О. Пилипів Я. Мистецька скарбниця поета-пісняра Йосипа Фиштика // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2018. – № 10 (165). – С. 47-52.
 6. Бобечко О. Жіноче бандурне виконавство в еміграційному середовищі Польщі: мистецтвознавчий аспект. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Вип. 28 / упор. і наук. ред.. В. Г. Виткалов. Рівне: РДГУ, 2018. С. 28-35.
 7. Бобечко О., Синівська Н. Універсалізм творчої постаті Оксани Герасименко (з нагоди ювілею мисткині). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2019. – № 6 (173). – С. 102-110.
 8. Бобечко О., Куропась А. Модест Менцинський – штрихи до творчого портрета (за матеріалами епістолярної спадщини). Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2019. – № 7 (174). – С. 98-104.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Бобечко О. Бандурное искусство ХХ ст. в контексте процессов феминизации / Оксана ЮрьевнаБобечко// EuropäischeFachhochschule. European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – October. – № 10 Volume 1. – С. 21–22.
 2. Bobechko Oksana. Kobieta i bandura: sztuka kobziarska na pograniczach Ukrainy i Polski / Na pograniczach kultur i narodów. My – Wy – Oni. – Tom ХІІ. – Sanok, 2018. – С. 143 –156.