Меню

Славич Андрій Васильович

Славич Андрій Васильович

Славич Андрій Васильович ­– старший викладач, магістр педагогічної освіти, завідувач методичним об’єднанням викладачів музично-теоретичних дисциплін, член НТШ. Автор понад 70 навчально-методичних та наукових публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження творчості композиторів української діаспори першої половини ХХ століття.

Перелік публікацій
Посібники з грифом МОН України
 1. Славич А. Малі форми у творчій спадщині Михайла Гайворонського (вид. друге, виправлене та доповнене) / Упор., переднє слово А.Славич. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 64 с.
Посібники з грифом університету
 1. Славич А. Малі форми у творчій спадщині Михайла Гайворонського. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 63 с.
 2. Славич А. Камерно-вокальні та хорові композиції Михайла Гайворонського. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 72 с.
 3. Славич А., Сятецький К., Пиц.Б. Педагогічний репертуар вокаліста-початківця для середніх голосів у супроводі фортепіано: навчально-методичний посібник / Упор. К.Сятецький, Б.Пиц, А.Славич. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 184 с.
 4. Славич А., Василик Д. Поезія Тараса Шевченка в сучасній хоровій музиці. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 152 с.
 5. Славич А. Духовні хорові композиції Михайла Гайворонського / Упор., вступна стаття А.Славич. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 52 с.
 6. Славич А. Анна Школьнікова. П’єси для фортепіано / Упор. А. Славич. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 52 с.
 7. Славич А. «Гуцульське Різдво» – хоровий цикл Михайла Гайворонського»: навчально-методичний посібник / Упор., вступ. Стаття А.Славич. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 24 с.
 8. Славич А. Гармонія: методичні матеріали до самостійної роботи / А.Славич – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016.– 20 с.
 9. Славич А. Методика використання комп’ютерної техніки при викладанні музики методичні матеріали до самостійної роботи / А.Славич – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 19 с.
 10. Славич А., Мудра С. Коломийка як жанр фортепіанної творчості українських композиторів. Частина ІІ: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 56 с.
 11. Славич А. Задорожна Н. Музично-педагогічна діяльність Василя Сторонського. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 44 с.
 12. Славич А. Основи курсу теорії музики: навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 40 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Славич А. Основні риси стилю хорового письма Михайла Гайворонського / «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №9. – С. 135-137.
 2. Славич А. Художні інтерпретації творів Т.Шевченка у композиторській творчості // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2013. – №9 (104). – С.123-127.
 3. Славич А. Особливості хорового письма Михайла Гайворонського // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2013. – №10 (117). – С.117-119.
 4. Славич А. Особливості хорового письма Михайла Гайворонського // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2013. – №10 (117). – С.117-119.
 5. Славич А. Різдвяний хоровий цикл Михайла Гайворонського // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2015. – №8. – С.134-136.