Меню

Мудра Світлана Йосипівна

Мудра Світлана Йосипівна

Мудра Світлана Йосипівна – старший викладач, завідувач методичним об’єднанням викладачів фортепіано. У її доробку – 45 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: вивчення творчого доробку українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Мудра С., Каралюс М. Асистентська практика: музичні здібності та педагогічне прогнозування творчого росту учня / студента: методичні рекомендації. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 31с.
  2. Мудра С., Славич А. Коломийка як жанр фортепіанної творчості українських композиторів. Частина ІІ: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 56 с.
  3. Мудра С.Й. Фортепіанна прелюдія у історико-стильовому та методико-виконавському ракурсах: навчальний посібник для самостійної роботи. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 24 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
  1. Мудра С. «Романтичні сторінки» Валерія Квасневського для фортепіано: питання стилістики та інтерпретації // «Молодь і ринок» / Упор. Примаченко Н. – 2016. – №4 (135). – С.116-120.