Меню

Ластовецький Микола Адамович

Ластовецький Микола Адамович

Ластовецький Микола Адамович – доцент, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки композиторів України, НТШ, директор Дрогобицького державного музичного училища ім.В.Барвінського. У його доробку – близько 100 наукових і музикознавчих праць, понад 250 музичних творів.

Сфера наукових зацікавлень: вивчення творчої спадщини композиторів Західної України в сучасній соціокультурній ситуації.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Ластовецький М. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва (зошит 3) / Ред.-упор. Л.Філоненко Л., З.Ластовецька-Соланська. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 128 с.
  2. Ластовецький М. Не забудь юних днів. Хори на вірші Івана Франка: Ред.-упор., вст. стаття Н.Синкевич. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 40 с.
  3. Ластовецький М., Матійчин І. Шкільний пісенний репертуар, 5-6-й клас: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика музичного виховання». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2017. – 34 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
  1. Ластовецький М. Про ґенезу та жанрово-тематичні пріоритети творчості Богдани Фільц // Музична україністика:сучасний вимір / Упор. В.Кузик. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 122-128.
  2. Ластовецький М. До питання про хорову творчість Юліана Корчинського // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №10 (93). – С.29-35.
  3. Ластовецький М. Музично-виразові властивості труби в симфоніях Петра Чайковського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / За ред. О.Смоляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2016. – № 1 (Вип.34) – С. 5-11.
  4. Ластовецький М. Форма варіацій у музиці класико-романтичного періоду // «Молодь і ринок» / Упор. Примаченко Н. – 2016. – № 7 (138). – С. 98-102.