Меню

Фрайт Оксана Володимирівна

Фрайт Оксана Володимирівна

Фрайт Оксана Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, член НТШ. 2001 року захистила дисертацію «Особливості втілення принципу програмності в українській фортепіанній музиці». Автор близько 100 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: українська фортепіанна музика: історія та сучасність; камерно-вокальна творчість українських композиторів до текстів поетів-модерністів.

Перелік публікацій
Посібники з грифом МОН України
 1. Фрайт О. Фортепіанні альбоми та цикли українських композиторів для дітей: історія і сучасність: навчально-методичний посібник / Оксана Фрайт. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 100с.
Посібники з грифом університету
 1. Фрайт О. Фортепіанні твори композиторів української діаспори для дітей: хрестоматія / Упор. Фрайт О. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 66 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Фрайт О. Анатоль Кос-Анатольський як інтерпретатор поетичних творів Олександра Олеся // Студії мистецтвознавчі. – Київ: ІМФЕ, 2010. – Ч.4. – С.22-27.
 2. Фрайт О. Окрилена музою щедрість душі (про монографію Марії Загайкевич «Богдана Фільц. Творчий портрет») // Музична україністика:сучасний вимір / Упор. В.Кузик. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 109-112.
 3. Фрайт О. Український піаніст і композитор з далекої Австралії // Студії мистецтвознавчі. – Київ:ІМФЕ, 2011. – Ч.І. – С.142-144.
 4. Фрайт-Ковальська О. Стильова панорама української фортепіанної музики для дітей (ХХ ст.) / Музична україністика: сучасний вимір: Збірник наукових статей. Випуск 6. – Київ: ІМФЕ, 2011. – С. 266-275.
 5. Фрайт О. Талант і доля (рефлексії щодо книги «Орав свій переліг. Йосип Гошуляк: від маминої пісні – до вершин вокалістики») / Студії мистецтвознавчі. – Ч.3. – Вид. ІМФЕ, 2012. – С. 120-123.
 6. Фрайт О. Фортепіанна спадщина як вияв психологічних рис особистості Миколи Лисенка // Часопис НМАУ ім.П.Чайковського. – 2012. – №2. – С. 34-44.
 7. Фрайт О., Синкевич Н. Соціокультурні функції організаторсько-хорової діяльності М.В.Лисенка // Постать Миколи Лисенка в європейському й національному історико-культурному контексті. Музична україністика: сучасний вимір. – Київ: ІМФЕ ім. М.Рильського, 2012. – Вип.7. – С. 247-255.
 8. Фрайт О., Защітнікова Г. Михайло Степаненко: багатогранність творчої особистості // Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 24-25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ) / Ред.-упор. В.Дутчак. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. – С. 107-112.
 9. Фрайт О. Культурологічні погляди Станіслава Людкевича // Українська музика / Ред. Ю.Ясіновський. – 2014. – № 3. – С. 36-43.
 10. Фрайт О. Фортепіанна творчість українських композиторів у науково-публіцистичній спадщині Василя Витвицького / Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. Держ. гуманіст. ун-ту. – Вип. 20. Т.1 / Упор. В.Виткалов. – Рівне: РДГУ, 2014. – С.114-118.
 11. Фрайт О. Олег Криштальський – Homo Ludens (спогади про Артиста) / Українська музика: науковий часопис / голов. ред. І.Пилатюк. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2015. – С. 91-118.
 12. Фрайт О. У вінок шани незабутньому професору О. Криштальському // Українська музика : Наук. часопис. Ч. 3 (17). – Львів, 2015. – С. 103-107.
 13. Фрайт О. Поезія «Прийди, прийди» О. Олеся в інтерпретаціях М. Лисенка та Н. Нижанківського // Вісник Львівського університету. – Вип. 16. Ч. 2. – Львів, 2015. – C. 57-63.
 14. Фрайт О. Музичний дискурс в творчості письменниці та науковця Дарії Віконської / Українська музика: науковий часопис / Гол. ред. І.Пилатюк. – Львів: ЛНМА імені М.В.Лисенка, 2016. – С.36-48.
 15. Фрайт О. Презентація фортепіанних етюдів Анни Школьнікової у Дрогобичі / Дзвін. Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної спілки письменників України. – Львів № 4 (870) квітень, 2017. – С. 240-244.
 16. Фрайт О. Сакральні мотиви й символи в програмній фортепіанній музиці українських композиторів / Вісник Львівського університету мистецтво. 2016. Вип. 17. С.105-111.
 17. Фрайт О. Відзначаємо п’ятидесятилітній ювілей / Українська музика: науковий часопис / гол. ред. І.Пилатюк. – Львів: ЛНМА імені М.В.Лисенка, 2017, число 2 (24). – С. 140-144.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Kowalska-Frajt O. Koncertowe wykonawstwo fortepianowe na terenie Galicji Wschodniej w ocenie Stanisława Ludkewycza – krytyka // Musika Galiciana. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – Tom XIV. – S. 324-333.
 2. Frajt O. Рedagogiczne aspekty synergii muzyki і sztuki wizualnej / Studia kulturowo-edukacyjne 2016 Tom XI numer 1. – S. 67-73.