Меню

Філоненко Людомир Павлович

Філоненко Людомир Павлович

Філоненко Людомир Павлович – завідувач кафедри, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови ДрО Національної спілки композиторів України, голова Дрогобицького осередку НТШ (музикологічно-фольклористична комісія), член Асоціації педагогів-піаністів України (EPTA). 1994 року захистив дисертацію «Українська музична культура як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя музики». Автор понад 330 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми української музичної культури на сучасному етапі становлення та розвитку національної школи.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Філоненко Л., Молчко У. Жанр біографічного нарису в музично-публіцистичній творчості Михайла Тележинського // Музичне мистецтво Волині ХІХ-ХХ століть: колективна монографія. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. – С. 51-79.
Посібники з грифом МОН України
 1. Філоненко Л. Три прелюдії Василя Барвінського. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – Вид. друге, виправлене і доповнене. – 36 с.
 2. Філоненко Л. Ярослав Барнич. Дитячі твори для фортепіано / Ред.-упор. Л.Філоненко, Н. Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – Вид. друге виправлене і доповнене. – 36 с.
 3. Філоненко Л., Німилович О. Фольклористична діяльність Михайла Тимофіїва. – Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2012. – Вид. друге, виправлене і доповнене. – 196 с.
 4. Філоненко Л. Ярослав Барнич. Вибрані твори / Упор. Л.Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 109 с.
Посібники з грифом університету
 1. Філоненко Л. Володимир Шлюбик. Пісні та романси. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 107 с.
 2. Філоненко Л., Німилович О. Роман Сов’як: митець і людина / Упор. Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 248 с.
 3. Філоненко Л. Роман Сов’як. Соната для фортепіано ля-мінор / Ред.-упор., вст. ст. Л.Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 24с.
 4. Філоненко Л. Ластовецький М. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва / Упор. Л.Філоненко, З.Ластовецька-Соланська. – Дрогобич: Коло, 2015. – Зошит – 116 с.
 5. Філоненко Л. Анна Школьнікова. Одинадцять етюдів для фортепіано / Ред.-упор. Л.Філоненко і В.Шафета. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 64 с.
 6. Філоненко Л. Ярослав Барнич. Вибрані твори / Упор. Л.Філоненко. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 140 с.
 7. Філоненко Л., Німилович О. Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті: [навчальний посібник] / Упор., вст. ст.: Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 292 с.
 8. Філоненко Л., Кузьо В. Корж Петро. Пори року / Вступна стаття та редагування Л.Філоненко, В.Кузьо. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 32 с.
 9. Філоненко Л., Ластовецька-Соланська З. Микола Ластовецький. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва (зошит 3) / Ред.-упор. Л.Філоненко, З.Ластовецька-Соланська. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 128с.
 10. Філоненко Л. Форма етюду у фортепіанній творчості українських композиторів (на матеріалі «Одинадцяти етюдів» Анни Школьнікової) / Упор. Л.Філоненко. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2017. – 24 с.
 11. Філоненко Л. Корж П.В. На смішній хвилі (Гуморески) / Упор. Філоненко Л.П. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 44 с.
 12. Філоненко Л., Кузьо В., Шафета В. Школьнікова Анна, Філоненко Юрій. Пісні / Упор. Філоненко Л., Кузьо В., Шафета В. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 68 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Філоненко Л., МатюхаЯ. Декілька штрихів до портрета Богдани Фільц // Музична україністика і сучасний вимір / Упор. В.Кузик. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 85-89.
 2. Філоненко Л., Німилович О. Творча діяльність виконавця-віртуоза на народних музичних інструментах Михайла Тимофіїва // Музикознавчі студії / Упор. В.Рожок, В.Посвалюк, О.Коменда. – Луцьк: Волин. нац. універ. ім. Л.Українки, 2010. – Вип. 6. – С. 87-94.
 3. Філоненко Л., Молчко У. Біографічний нарис Михайла Тележинського «Український композитор К.Стеценко» // Молодь і ринок / Упор. М.Вачевський. – Дрогобич: Коло. – 2011. – №4. – С. 89-93.
 4. Філоненко Л., Молчко У. Мистецька спадщина Миколи Лисенка в оцінці композитора Михайла Тележинського / «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №9. – С. 14-18.
 5. Філоненко Л. Йосип Гошуляк та його десять заповідей для музикантів (педагогічний аспект) // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №5. – С. 53-56.
 6. Філоненко Л. Музично-просвітницька діяльність дрогобицького педагога-музиканта Теодора Барнича / «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2012. – №8. – С. 33-37.
 7. Філоненко Л. Ярослав Барнич та його «Гуцулка Ксеня» / Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. – Вип. 86: Історія в особистостях: збірник статей / Ред.-упор. М.Скорик. – Київ: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2013. – С. 324-339.
 8. Філоненко Л., Німилович О. Музично-педагогічне мистецтво в житті і творчості Святослава Процика (До 70-річчя від дня народження) // Молодь і ринок / Упор. М.Вачевський. – Дрогобич: Коло. – 2014. – №10 (117). – С. 34-40.
 9. Філоненко Л. Музично-громадська діяльність дрогобицького митця Теодора Барнича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Ред. О.Смоляк. – Тернопіль: Вид. ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – № 1 – С. 28-34.
 10. Філоненко Л., Німилович О. Музично-педагогічне мистецтво в житті і творчості Святослава Процика (До 70-річчя від дня народження) // Молодь і ринок / Упор. М.Вачевський. – Дрогобич: Коло. – 2014. – №10. – С. 34-40.
 11. Філоненко Л., Німилович О. Науковий доробок Стефанії Павлишин в соціокультурному проосторі України // Молодь і ринок / упор. Примаченко Н. – 2016. – № 1 (132). – січень. – С. 21-24.
 12. Філоненко Л., Німилович О. Стефанія Павлишин у висловах сучасників // Музика / Ред. Корнійчук О. – 2016. – № 2. – С. 46-47.
 13. Філоненко Л. «Гуцулка Ксеня» Ярослава Барнича // Музика / Ред. Корнійчук О. – 2016. – № 2. – С. 34-37.
 14. Філоненко Л. Мистецькі обрії Ярослава Барнича // Дзвін / Гол. ред. Коваль Ю. – Львів: ТОВ «Література та мистецтво», 2016. – С.155-165.
 15. Філоненко Л., Турянський П. Служіння музиці: творчі обрії Зіновія Бабія / «Молодь і ринок» / Упор. Примаченко Н. – 2017. – № 2 (145). – С. 91-96.
 16. Філоненко Л. Леся Українка і музика (до проблеми синтезу в мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя) / Хроніка Ладомерії. Науковий збірник. Випуск ІІ. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1025-й річниці заснування єпископської кафедри у Володимирі, 30 листопада 2017 року, м. Володимир-Волинський / заг. ред. В. Пикалюк. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – С. 177-182.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Філоненко Л., Турянський П. Музично-просвітницька діяльність Зіновія Бабія в контексті еволюції вокального мистецтва України / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва ДДПУ імені Івана Франка / Гол. ред. А.Душний. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 285-294.
 2. Філоненко Л., Німилович О. Особливості творчого процесу Мерзіє Халітової: вокальний триптих для голосу і фортепіано на слова Івана Франка / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 125-132.