Меню

Федоронько Лідія Романівна

Федоронько Лідія Романівна

Федоронько Лідія Романівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, член НТШ. 2013 року захистила дисертацію «Пісенна традиція сіл Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького району Львівської області: діахронічний зріз». Автор 30 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: вивчення народно-пісенних традицій Бойківських Карпат і Підгір’я.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Федоронько Л., Хай М. Динаміка фольклорної традиції сіл Лютовиська та Биличі на Старосамбірщині. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2016. – 260 с.
Посібники з грифом університету
 1. Федоронько Л., Ярко М. Поліфонія: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за напрямом 6.020204 «Музичне мистецтво*: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 44 с.
 2. Федоронько Л., Ярко М. Сольфеджіо: організаційно-методичні матеріали до самостійної роботи для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за напрямом 6.020204 «Музичне мистецтво*: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 39 с.
 3. Федоронько Л. Народознавство та музичний фольклор України: навчально-методичний посібник / Лідія Романівна Федоронько. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ. – 2016 р. – 24 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
 1. Федоронько Л. Форма фуги у фортепіанній творчості В.Барвінського // Молодь і ринок / Упор. М.Вачевський. – Дрогобич: Коло. – 2009. – №3. – С. 127-131.
 2. Федоронько Л. Формування народнопісенного репертуару в сільському середовищі передкарпатського регіону в ХХ столітті / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – №1. – 2010. – С.114-119.
 3. Федоронько Л. Нові пісенні форми в зимовому календарно-обрядовому циклі (на матеріалі пісенного фольклору Верхніх та Нижніх Гаїв на Дрогобиччині) // Музикознавчі студії. – Луцьк, 2011. – Вип. 7. – С. 349-358.
 4. Федоронько Л. Типологія традиційних колядок і щедрівок сіл Верхні Гаї і Нижні Гаї на Дрогобиччині / Музична україністика: сучасний вимір: Збірник наукових статей. Випуск 6. – Київ: ІМФЕ, 2011. – С. 303-310.
 5. Федоронько Л. Варіантність необрядових пісень у локальному репертуарі: до проблеми пісенної парадигми // Музична україністика: сучасний вимір: збірник науковий статей. / Ред.-упор. В.Пономаренко. – Вип. 8. – Київ: ІМФЕ, 2012. – С. 208-216.
 6. Федоронько Л. Весільний пісенний цикл у локальному середовищі: структура, мело типи, функціонування (села Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького району на Львівщині) / Матеріали до української етнології. Вип. 11 (14). – Київ, 2012.: Збірник наукових статей. Випуск 6. – Київ: ІМФЕ, 2011. – С. 199-204.
 7. Федоронько Л. До історії записів пісенного фольклору Дрогобиччини / Народознавчі зошити / Гол. ред. С.Павлюк. – 2015. – № 1. – С. 251-255.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Федоронько Л. К вопросу изучения традиционной манеры исполнения в локальной среде (на примере западноукраинских обрядовых песен-ладканок) // Народное певческое искусство: традиции и современные тенденции: V Всероссийские (с международным участием) научно-творческие «Маничкины чтения» (Белгород, 14 – 15 марта 2013 г.) / отв. ред.  О.Я. Жирова. – Белгород: БГИИК, 2013. – С. 415 – 418.