Меню

Ек Наталія Богданівна

Ек Наталія Богданівна

Ек Наталія Богданівна – викладач. Автор 25 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: фортепіанна творчість маловідомих галицьких композиторів ХХ століття.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Ек Н. Жанр сюїти в українській фортепіанній музиці: ґенеза, типологія, проблеми інтерпретації в курсі основного музичного інструменту (фортепіано): навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, 2013. – 28с.
  2. Ек Н. Станіслав Людкевич та українська музична педагогіка: методичні рекомендації. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2014. – 28 с.
  3. Ек Н. Проблеми інтерпретації дитячих фортепіанних творів композиторів Галичини першої третини ХХ століття: методичні рекомендації. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 36 с.
  4. Ек Н. Цикл «Пори року» Ігоря Соневицького в процесі професійної підготовки вчителя музичного мистецтва: навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 44 с.
  5. Ек Н. Фортепіанні цикли композиторів української діаспори в музично-естетичному вихованні молоді: навчальний посібник. – Дрогобич: Ред. вид. ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
  1. Ек Н. Проблеми інтерпретації фортепіанних п’єс для дітей Зиновія Лиська, Ярослава Барнича й Ігоря Соневицького // «Молодь і ринок» / Упор. Примаченко Н. – 2016. – №7 (138). – С. 105-111.
  2. Ек Н. Фортепіанна творчість західноукраїнських композиторів у практиці вчителя музичного мистецтва / «Молодь і ринок» / Гол. ред. Примаченко Н. – 2017. – № 3 (146). – С. 107-112.