Меню

Чавва Леся Миколаївна

Чавва Леся Миколаївна

Чавва Леся Миколаївна – старший лаборант кафедри музикознавства та фортепіано, магістр педагогічної освіти, викладач кафедри народних музичних інструментів та вокалу. Автор 15 публікацій.

Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України
  1. Чавва Л., Кузьо В. Творчий розвиток студента-інструменталіста в контексті музичного мистецтва України // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2013. – №5 (100). – С.131–135.
  2. Чавва Л., Кузьо В. До питання пріоритетності засад виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2014. – №3 (110). – С. 146 – 150.
  3. Чавва Л., Кузьо В. Пріоритетні дослідження мистецько-педагогічних інновацій ХХІ століття // «Молодь і ринок» / Упор. М.Вачевський. – 2014. – №10 (117). – С.162-167.
Статті у міжнародних науково-метричних базах даних
  1. Чавва Л., Кузьо В. Питання мистецької освіти у реаліях науково-практичних конференцій сьогодення // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка / Ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 119-125.
  2. Чавва Л., Кузьо В. Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в наукових студіях ХХІ століття (джерелознавчий аспект) / Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва ДДПУ імені Івана Франка / Гол. ред. А.Душний. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2017. – Вип. 3. – С. 123-127.
  3. Чавва Л., Кузьо В. Роль колективного музикування у системі формування творчої особистості студента-інструменталіста / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С.42-48.