Меню

Сможаник Оксана Станіславівна

Сможаник Оксана Станіславівна

Сможаник Оксана Станіславівна – старший викладач.

Учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій та семінарів. Автор 14 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: творчо-педагогічні надбання композиторів-викладачів Львівської музичної академії ім. М. Лисенка.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Сможаник О.Гнатів З., Хоровий клас і практикум роботи з хором: методичні рекомендації до проведення занять [упор. О. Сможаник, З. Гнатів]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 32 с.
Публікації у наукових фахових виданнях,
затверджених МОН України
 1. Сможаник О. Джерела української хорової культури / О. Сможаник // Молодь і ринок. Дрогобич, 2011, № 11(82).
 2. Сможаник О. Специфіка фахової підготовки майбутнього вчителя музики на заняттях хорового класу / О. Сможаник // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93).
 3. Сможаник О. Дослідження впливу народнопісенних традицій на хорову творчість Станіслава Людкевича/ О. Сможаник // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 4 (99).
 4. Сможаник О.Хоровий клас: франкіана у навчальному процесі / О. Сможаник // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (105).
 5. Сможаник О.Гнатів З., Образно-символічна та інформаційна наповненість українських народних пісень (На прикладі «Гей, пливе кача по Тисині») / О. Сможаник, З. Гнатів, // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 12 (119).
 6. Сможаник О.Проблеми добору репертуару в студентському навчальному хорі /
  О. Сможаник // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 8 (127).
 7. Сможаник О. Формування творчої особистості студента на заняттях хорового класу
  / О. Сможаник // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, − №3 (146).
Публікації у наукових виданнях
 1. Сможаник О. Хорклас як синтез знань, умінь і навичок у формуванні майбутнього вчителя музики / О. Сможаник // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012.
 2. Сможаник О. Національно-фольклорні традиції в хоровій творчості С. Людкевича /
  О. Сможаник // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Випуск 7. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013.
 3. Сможаник О. Вплив літературної творчості Івана Франка на розвиток музичної культури Галичини / О. С. Сможаник // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 8. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.
 4. Сможаник О.Основні принципи підбору репертуару для хорового класу в навчальному процесі / О. Сможаник // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: збірник статей. – 2015.
 5. Сможаник О. Різноманітні аспекти творчості Станіслава Людкевича: громадська, композиторська та наукова діяльність / О. Сможаник // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність збірник матеріалів Другого Міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич, 2017.