Меню

Салій Степан Ілліч

Салій Степан Ілліч

Салій Степан Ілліч – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію «Шляхи забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителя загальноосвітньої школи». Автор 62 публікації.

Сфера наукових зацікавлень: самоосвіта одна з форм підвищення професійної діяльності вчителів музичного мистецтва загальноосвітньої школи.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Салій С. Українські народні пісні в обробці для хору «Повій вітре»: Навчально-методичний посібник / С. Салій. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2015. – Ч. 1. – 37 с.
 2. Салій С. Роль самоосвіти у підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва. Навчально-методичний посібник / С. Салій. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 56 с.
 3. Салій С. Дитячий хор та його розспівування: навчально-методичний посібник / Степан Салій // Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Дрогобич. – 2017. – 40 с.
Публікації у наукових фахових виданнях,
затверджених МОН України
 1. Салій С. Професійна підготовка майбутніх вчителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні / С. Салій // Молодь і ринок. Дрогобич, 2011, № 8 (79).
 2. Салій С. Випускники Київської академії – видатні музиканти XVIII – початку XX століття / С. Салій // Молодь і ринок. Дрогобич, 2011, № 10 (81).
 3. Салій С., Салій В. Структура підготовки майбутніх учителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні / С. Салій // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93).
 4. Салій С., Салій В. Елементи музично-театральної діяльності в естетичному вихованні підлітків / С. Салій, В. Салій // Наукові записи Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – №1
 5. Салій С., Салій В. Професійна діяльність вчителя музики та його образотворче мислення / С. Салій, В. Салій // Молодь і ринок. – №11(106). – 2013.
 6. Салій С. Українські композитори та їх внесок у музично-естетичне виховання учнів загальноосвітньої школи / С. Салій // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, − №9 (128).
 7. Салій С. Дитячий хоровий колектив «Cantus» Трускавецької дитячої школи мистецтв і його репертуарно-концертна практика / С. Салій // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, − № 12 (131).
 8. Салій С. Салій В. Музично-естетичне виховання школярів загальноосвітньої школи на уроках музичного мистецтва / С. Салій, В. Салій // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, − №10 (141).
Публікації у наукових виданнях
 1. Салій С. Спогад про друга / С. Салій // Роман Совʼяк митець і людина / Ред.-упор.: Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
 2. Салій С., Салій В. Хорова творчість композитора і диригента Максима Копка. – Дрогобич / Салій С., Салій В. // Хорове мистецтво України та його подвижники Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.