Меню

Гушоватий Петро Васильович

Гушоватий Петро Васильович

Гушоватий Петро Васильовичзаслужений працівник культури України, професор.

Автор 93 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: хорове виконавство України: творчість українських композиторів для чоловічих хорів.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Гушоватий П. Гнатів З. Мистецтво. Творчість. Виховання: монографія / П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 168 с.
 2. Гушоватий П., Блашків В. Степан Стельмащук – хоровий диригент, композитор, фольклорист, педагог. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 184 с.
Посібники з грифом МОН України
 1. Гушоватий П., Бермес І.Л., Пиц Б., Михаць М. Хор “Боян Дрогобицький: історія і сучасність”. – Вид. 2-е, доповнене. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 190 с.
Посібники з грифом університету
 1. Народна пісня на уроках музики в загальноосвітній школі // методичні рекомендації. Випуск І. [упор. П. Гушоватий] – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 42с.
 2. Гушоватий П.В., Гнатів З.Я. Методичні рекомендації для написання дипломних робіт / П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 24с.
 3. Гушоватий П.В. Народна пісня на уроках музики в загальноосвітній школі // методичні рекомендації. Випуск ІІ. [упор. П. Гушоватий]. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 67с.
 4. Гушоватий П.В., Шафета В.В. о.Данило Роздольський. Панахида / Упорядники П.Гушоватий, В.Шафета. ­ Дрогобич: Посвіт, 2014. ­ 12 с.
 5. Блашків В., Гушоватий П. Тернополяни в історії Дрогобицького педагогічного університету: Довідник / В. Блашків, П. Гушоватий. – Дрогобич: Посвіт, 2015. –  184 с.
 6. Співає чоловічий камерний хор “Боян Дрогобицький” / Упоряд. П. Гушоватий, А. Боженський, В. Довгошия. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 2.  – 184 с.  
 7. Гушоватий П., Гнатів З., Синкевич Н. Хрестоматія шкільного пісенного репертуару «Музична символіка України» Випуск перший (видання 2-е, доповнене): навчально-методичний посібник / Петро Гушоватий, Зоряна Гнатів, Наталія Синкевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2016. – 88 С.
 8. Гушоватий П. Голінатий Петро. Хорові твори. – Вип. 2. / Петро Гушоватий. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 192 с.
 9. Гушоватий П., Медвідь Т. «Шкільний пісенний репертуар. 1 – 2 клас»: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Методика музичного виховання» [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво*] / Петро Гушоватий, Тетяна Медвідь. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2016. – 30 с.
 10. Гушоватий П., Медвідь Т. Шкільний пісенний репертуар 3 – 4 класи: навчально-методичний посібник / Петро Гушоватий, Тетяна Медвідь // – Дрогобич: РВВ ДДПУ
  ім. І. Франка, – 2016. – 30с.
 11. Гушоватий П., Шалата М. Козак Є. Цвіти, Україно! Хорові твори / Петро Гушоватий, Михайло Шалата // – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 32с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України
 1. Гушоватий П. Хорова творчість С. Стельмащука // Молодь і ринок. ‒ № 9 (80). – 2011. – 160 с.
 2. Гушоватий П., Кузик І. Ю. Корчинський – педагог, композитор, громадський діяч // Молодь і ринок. ‒ № 2 (73). – 2011.
 3. Гушоватий П., Коник (Козак) О. Вокально-хорова творчість західноукраїнських композиторів-священників кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93).
 4. Гушоватий П. Зенон Антонішак – композитор, педагог, митець (до 80-річчя від дня народження) / П. Гушоватий // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал – 2016. – № 3 (134).
 5. Гушоватий П. До історії хорового мистецтва тернопільщини: Петро Голінатий – хоровий диригент, педагог, громадський діяч / П. Гушоватий // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал – 2015. – № 10 (129).
Публікації у наукових виданнях
 1. Гушоватий П. Співець Прикарпатської землі / П. Турянський. Вокальні твори для сопрано у супроводі фортепіано / – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012.
 2. Гушоватий П. Виколисаний рідною землею і піснею // Голінатий Петро. Хорові твори / Ред.-упор. П. Гушоватий. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
 3. Гушоватий П. Пісенно-хорова „Бескидіана” Романа Совʼяка // Роман Совʼяк митець і людина / Ред.-упор.: Л. Філоненко, О. Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014.
Збірники
 1. Гнатів З., Гушоватий П. Проблеми музичної освіти учнівської молоді / П. Гушоватий, З. Гнатів // Матеріали Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару. ‒ Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 2016. – 140 с.
 2. Гушоватий П. Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність: матеріали Другого науково-практичного семінару / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів, М. Каралюс – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, – 2017. – 392 с.