Меню

Голубінка Христина Миронівна

Голубінка Христина Миронівна

ГОЛУБІНКА ХРИСТИНА МИРОНІВНА – старший викладач.

Працює над дисертаційним дослідженням “Вокально-хорова творчість Б.-Ю. Янівського: жанрово-стильові моделі”

Учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій. Автор 17 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: вокально-хорова творчість у жанрово-стильових різновидах Б.-Ю. Янівського. Прикмети діяльності хорового диригента у творчо-художньому аспекті.

Посібники з грифом університету
 1. Голубінка Х. М. Хоровий клас і практикум роботи з хором / упорядник, вступна стаття, методичні рекомендації Христини Голубінки. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – Част. І. – 50 с.
 2. Голубінка Х. М. Хоровий клас і практикум роботи з хором / упорядник, вступна стаття, методичні рекомендації Христини Голубінки. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – Част. ІІ. – 76 с.
Публікації у міжнародних науково-метричних базах даних
 1. Голубінка Х. М. “Земле моя” Богдани Фільц: особливості хорового письма / Х. М. Голубінка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія Мистецтвознавство – Тернопіль : 2016. − №2. – С. 114–120.
 2. Голубінка Х. М. Збірник пісень “Сторононько моя” Богдана-Юрія Янівського: особливості музичної мови / Х. М. Голубінка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Серія : Мистецтвознавство – Тернопіль : 2017. – №1. – С. 126–134.
Перелік публікацій
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України
 1. Голубінка Х.М. Штрихи до творчого портрета диригента Івана Небожинського Х. М. Голубінка // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93). – 149-152.
 2. Голубінка Х. М. Молодіжний хор “Осанна” храму св.Анни міста Борислава: до 20-річчя творчої діяльності / Х. М. Голубінка // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104). – С. 127-130.
 3. Голубінка Х. М.Специфіка і втілення художнього образу у диригентському мистецтві / Х. М. Голубінка // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. – № 10 (117). – С. 144-146.
 4. Голубінка Х.М. Артистизм, емоційність, інтуїція як вагомі складові диригентського мистецтва / Х. М. Голубінка // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2015. − №9 (128). – С. 141 – 143.
 5. Голубінка Х. М. Постать Богдана-Юрія Янівського у світлі періодичних видань / Х. М. Голубінка // Українська музика : науковий часопис. Ч. 4. (26). Львів, 2017. С.71−79.
Публікації у наукових виданнях
 1. Голубінка Х. М. Народна пісня на уроках музики в загальноосвітній школі. Випуск ІІ: методичні рекомендації “Вийшли в поле косарі”, “Добрий вечір тобі, пане господарю”, “Гей, розвивайся, дуб зелененький” / [упорядник П.Гушоватий]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – C. 16-19, 22-26, 55-56.
 2. Голубінка Х. М. Народна пісня в репертуарі шкільних хорів та ансамблів. Випуск ІІІ: методичні рекомендації “Їхав козак за Дунай”, “Ой у полі криниченька”, “Ставок заснув”, “У полі могила”, “Ходила цариця” / [упорядник З. Гнатів]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – C. 23-24, 39-53-56, 59-62, 65-68.
 3. Голубінка Х. М. Друга літургія Кирила Стеценка: виконавський та виховний аспекти / Х. М. Голубінка // Науковий потенціал 2016. Матеріали ХІІ міжнародної інтернет-конференції 16 – 18 березня 2016 року. Київ, 2016. С. 113–119.
 4. Голубінка Х. М. Хоровий твір “Прометей” Кирила Стеценка: особливості прочитання / Х. М. Голубінка // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції (м. Дрогобич, 20-21 жовтня, 2016 року). − Дрогобич, 2016. –  С. 186–191.
 5. Голубінка Х. М. “Біла айстра любови” – дарунок Зеновія Лавришина Ірині Сеник (до 90-ї річниці з дня народження поетеси) / Х. М. Голубінка // Тези доповідей І Міжнародного наукового форуму Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє / заг. ред. С. Щудло. – Дрогобич : “Трек ЛТД”, 2016. – С. 38–40.
 6. Голубінка Х. М. Стильові особливості вокальних творів Богдана-Юрія Янівського на вірші Ілька Колодія // Хорове мистецтво України та його подвижники: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19−20 жовтня 2017 року). – Дрогобич, 2017. − С. 144−152.
 7. Голубінка Х. М. Тема материнської любові та її втілення у вокальній творчості Б.-Ю. Янівського (на прикладі балади “Колискова для матері”) / Х. М. Голубінка // Innovative approaches to the development of science : Materials of international scientific and practical conference June 1, 2018 in Dublin, Ireland : зб. наук. праць “ЛὉГОΣ”. – 2018. – Part 2. – P. 18−20.
 8. Голубінка Х. М. Використання українського фольклору у пісні “Верховинська колисанка” Богдана-Юрія Янівського / Х. М. Голубінка // Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях” (м. Київ, 1–2 листопада 2018 року). – Київ, 2018. – С. 21–22.