Меню

Довгошия Василь Володимирович

Довгошия Василь Володимирович

Довгошия Василь Володимирович – викладач.

Учасник всеукраїнських і міжнародних конференцій та семінарів. Працює над дисертаційним дослідженням «Генеза та жанрові моделі української повстанської пісні 40-х. поч. 50-х. рр.  ХХ ст.». Автор 11 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: вплив вокально-хорової  спадщини композиторів визвольних змагань (1917 – 1921 рр.) на розвиток патріотичного виховання молоді в сучасних умовах.

Посібники з грифом університету
  1. Довгошия В.Василик Д., Хоровий клас. І курс: навчальний посібник з дисципліни «Хоровий клас та практикум роботи з хором» [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво».] / Упорядники, вступна стаття, методичні рекомендації В. Довгошия, Д. Василик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 40 с.
  2. Співає чоловічий камерний хор “Боян Дрогобицький” / Упоряд. П. Гушоватий, А. Боженський, В. Довгошия. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 2. – 184 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України
  1. Довгошия В. Мистецька спадщина композиторів Стрілецької доби (на матеріалі творчості М. Гайворонського, Л. Лепкого, Р. Купчинського) / В. Довгошия // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – №7 (90).
  2. Довгошия В.Стрілецька пісня як основа творчості Романа Купчинського / В. Довгошия // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93).
  3. Довгошия В.Національно-патріотичне виховання молоді в традиціях вокально-хорової творчості композиторів стрілецької доби // В. Довгошия / Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105).
  4. Довгошия В. Патріотичне спрямування сучасного навчально-виховного процесу учнівської молоді / В. Довгошия // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. − №7 (138).
Публікації  у наукових виданнях
  1. Довгошия В.  Методичні основи роботи з дитячим хором: проблеми підбору репертуару / В. Довгошия // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
  2. Довгошия В. Музично-педагогічна спадщина М. Гайворонського / В. Довгошия // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 7. ─ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013.
  3. Довгошия В. Методичні основи роботи з дитячим хором: проблеми підбору репертуару. – / В. Довгошия // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,
  4. Довгошия В. Професійно-патріотична підготовка майбутнього вчителя в галузі музичного виховання / В. Довгошия // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність збірник матеріалів Другого Міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич, 2017.