Меню

Добуш Юрій Васильович

Добуш Юрій Васильович

Добуш Юрій Васильович – доцент.

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів і конференцій. Автор 23 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: естетичне і духовне виховання студентської молоді в хорових колективах інституту музичного мистецтва на зразках української та зарубіжної класичної музики

Посібники з грифом університету
 1. Добуш Ю., Фриз П., Шафета В.Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом // навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2012. – 90 с.
 2. Добуш Ю.Диригенту-початківцю // методичні рекомендації. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 20 с.
 3. Гнатів З., Добуш Ю. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори) [упор. З.Гнатів, Ю.Добуш]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 72 с.
 4. Добуш Ю., Гнатів З. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідні хори). / Упоряд. Ю. Добуш, З. Гнатів]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 2. – 54 с.
 5. Добуш Ю. Хоровий клас і практикум роботи з хором (однорідний жіночий хор) / Юрій Добуш. – Дрогобич: Видавничй відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 46 с.
 6. Добуш Ю. Хоровий клас і практикум роботи з хором (мішаний хор) / Юрій Добуш // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 36 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України
 1. Добуш Ю. Олександр Кошиць і хорова культура у діаспорі / Ю. В. Добуш // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2011. – № 10 (81).
 2. Добуш Ю. Хорова творчість А.Веделя в контексті сучасного процесу едукації / Ю. В. Добуш // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету „Україна”. – Київ, 2012. – № 5.
 3. Добуш Ю.Педагогічна діяльність І.Гриневецького в контексті розвитку шкільництва Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. В. Добуш // “Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2013. – № 12 (95).
 4. Добуш Ю.Обрядово-календарний зимовий цикл в житті та побуті українського народу / Ю. В. Добуш // “Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2013. – № 5 (100).
 5. Добуш Ю.Медіатизація українського музичного обрядового фольклору як спосіб продукування, естетизації і транслювання соціального досвіду / Ю. В. Добуш,  П. І. Турянський // Молодь і ринок – Дрогобич, 2013. – № 12 (107).
 6. Добуш Ю.Пісенні символи України: національно-культурний досвід поколінь  / Ю. В. Добуш, П. І. Турянський  // „Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106).
 7. Добуш Ю.Вокально-хорова творчість галицьких композиторів для дітей кінця ХІХ – поч.. ХХ ст.: педагогічний аспект / Ю.  Добуш,  П. Турянський // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2016. − №1 (132).
 8. Добуш Ю. Вокально-хорова підготовка школярів: особливості, інноваційні підходи
  / Ю. Добуш // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2017. − № 2 (145).
Публікації  у наукових виданнях
 1. Добуш Ю. Розвиток інтелектуальних здібностей – важливий засіб формування гуманістичних якостей майбутніх педагогів  / Ю.  Добуш,  П. Турянський  // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів.  – Дрогобич: 2015. Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
 2. Добуш Ю. Наково-дослідницька робота вчителя музичного мистецтва в загальноосвітній школі / Ю. Добуш // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність збірник матеріалів Другого Міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич, 2017.