Меню

Кафедра методики музичного виховання і диригування

Завідувач кафедри – доктор мистецтвознавства, професор – Бермес Ірина Лаврентіївна

Поштова адреса – 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І.Франка, 11.

Рік заснування кафедри – 1960.

Попередні назви кафедри – Музики і співів; Методики музичного виховання, співів і хорового диригування. У 2002 році кафедру перейменовано на кафедру Методики музичного виховання і диригування.

Попередні завідувачі кафедри – Анатолій Рябчун, Юліан Корчинський, Григорій Голик, Михайло Бурбан, Петро Гушоватий.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 20 викладачів, з них: 1 доктор наук, 3 професори, 6 кандидатів наук, 9 доцентів, 4 ст. викладача, 4 викладача, 12 концертмейстерів, з них 5 провідних.

Кафедра методики музичного виховання і диригування

Напрям наукових досліджень:

СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • Диригування і практикум роботи з хором;
 • Хоровий клас і практикум роботи з хором;
 • Хорознавство;
 • Хорове аранжування;
 • Методика музичного виховання;
 • Методика музичного виховання у дошкільних навчальних закладах;
 • Методика викладання музичних дисциплін (за профілем);
 • Методика викладання музичних дисциплін у закладах освіти;
 • Історія театру;
 • Філософія музики.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Бермес Ірина Лаврентіївна

Бермес Ірина Лаврентіївна
завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор.

Контактні засоби зв’язку:
irunabermes@ukr.net

Дацюк Степан Якович

Дацюк Степан Якович
директор Інституту музичного мистецтва, заслужений працівник культури України, професор.

Матійчин Ірина Мстиславівна

Матійчин Ірина Мстиславівна
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
irynam65@ukr.net

Синкевич Наталія Тадеївна

Синкевич Наталія Тадеївна
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Гнатів Зоряна Ярославівна

Гнатів Зоряна Ярославівна
кандидат філософських наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
gnativz@ukr.net

Полюга Вікторія Володимирівна

Полюга Вікторія Володимирівна
кандидат філософських наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
viktoriya_322@meta.ua

Стець Галина Володимирівна

Стець Галина Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
stetshalyna@ukr.net

Гушоватий Петро Васильович

Гушоватий Петро Васильович
заслужений працівник культури України, професор.

Контактні засоби зв’язку:
gushovatiy@bigmir.net

Контактні засоби зв’язку:
dzvina_@ukr.net

Медвідь Тетяна Олександрівна

Медвідь Тетяна Олександрівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
dzvina_@ukr.net

Контактні засоби зв’язку:
mymusiclife27@gmail.com

Концертмейстерський склад кафедри

Ананенко Наталія Юріївна

Ананенко Наталія Юріївна
провідний концертмейстер, магістр педагогічної освіти.

Коваль Галина Григорівна

Коваль Галина Григорівна
провідний концертмейстер, магістр педагогічної освіти.

Олійник Ірина Романівна

Олійник Ірина Романівна
провідний концертмейстер.

Шкраба Наталія Романівна

Шкраба Наталія Романівна
провідний концертмейстер.

Контактні засоби зв’язку:
natali2010a@gmail.com

Хрипун Роман Олегович

Хрипун Роман Олегович
концертмейстер, магістр педагогічної освіти.

Історія кафедри. Кафедра – один із трьох підрозділів навчально-наукового інституту музичного мистецтва.

У листопаді 1966 року кафедру „Музики і співів” (така початкова назва) було розділено на дві:

 1. теорії, історії музики та гри на музичних інструментах;
 2. методики музичного виховання, співів та хорового диригування.

Ця назва проіснувала до 2002 року, коли відбулася реорганізація кафедр інституту.

Від дня створення (1960 р.) до вересня 1972 р. кафедрою керував досвідчений музикант і організатор Анатолій Рябчун. Його діяльність співпала з періодом становлення музичної освіти в педагогічних вузах України. Під його орудою було піднято на професійний рівень музичну освіту на філологічному факультеті, також на факультеті підготовки вчителів початкових класів.

А. Рябчун був одним із ініціаторів відкриття музично-педагогічного факультету, а очолювана ним кафедра комісією МО УРСР була визнана провідною серед подібних у педагогічних вузах України.

Від 19 вересня 1972 року кафедру очолював Заслужений діяч мистецтв України, колишній художній керівник Прикарпатського ансамблю пісні і танцю „Верховина” Юліан Корчинський. Талановитий диригент і керівник, він створив особливий мікроклімат у колективі, який сприяв високій вимогливості до хорового виконавства, його міцному опертю на українську класику та народну творчість. Ю. Корчинський акцентував увагу на співпрацю з загальноосвітніми школами. Як знавець народної пісні чимало сил віддав записуванню, опрацюванню і друкуванню фольклорних матеріалів. Найвідоміші його збірки – „Бойківські та лемківські народні пісні” (1970), „Українські народні пісні” (1973), „Карпатські струмочки” (1979), „Пісні з Львівщини” (1988). Підтримував тісні творчі зв’язки з видатними музикантами, зокрема з Народним артистом України А. Кос-Анатольським.

Помер 12 січня 1990 року.

Після смерті Ю. Корчинського кафедрою упродовж чотирьох років керував кандидат педагогічних наук Григорій Голик. Дисертаційну роботу на тему „Роль учбового хору музпедфакультету у формуванні творчих здібностей студентів” захистив у Москві під керівництвом О. Апраксіної в 1973 році. Працював у Івано-Франківському, Вінницькому педагогічних інститутах. У 1986 році перейшов на роботу до Львова, у вересні 1991-го – до Дрогобича. Опублікував монографію „Музичне виховання в українській школі” (1998), в якій спробував узагальнити досвід загального музичного виховання в Україні та світі.

У 1994 році кафедру очолив кандидат мистецтвознавства Михайло Бурбан (дисертацію на тему „Музичний спектакль для дітей в українському театрі” захистив у Грузинському державному театральному інституті ім. Ш. Руставелі). Опублікував низку навчально-методичних матеріалів для потреб музично-педагогічних факультетів і загальноосвітньої школи. У науковому доробку М. Бурбана дві монографії довідкового плану про хорові колективи та диригентів Львівщини й України. М. Бурбан керував факультетським симфонічним оркестром та був головою музично-просвітницького товариства „Боян Дрогобицький”, із чоловічим хором якого провадив активну концертну діяльність як на теренах Львівщини, так і за кордоном (зокрема у Польщі – 1996, 1999, 2000).

Від вересня 2001 року до початку лютого 2015 року кафедру методики музичного виховання і диригування (реорганізована 2002 року) очолював Заслужений працівник культури України, доцент Петро Гушоватий. Упродовж 15 років він керував чоловічим хором „Боян Дрогобицький”, який 2006 року отримав статус муніципального. П. Гушоватий вивів хор до нових виконавських висот, представляв із ним український і західноєвропейський хоровий репертуар у багатьох країнах світу. „Боян Дрогобицький” став лауреатом і дипломантом багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів, зокрема у м. Колерайн (Північна Ірландія, 2005), ім. Ф. Шуберта (Відень, Австрія, 2005), духовної музики (Будапешт, Угорщина, 2008) та ін.

2015 року посаду завідувача кафедри обійняла доктор мистецтвознавства, професор Ірина Бермес. Керівник хорових класів денної та заочної форм навчання, автор понад 130 публікацій у фахових виданнях України, двох монографій („Еволюція хорового руху на Дрогобиччині в контексті розвитку культури Галичини (від „весни народів” до 1942 р., 2002)”, „Український хоровий спів як соціокультурне явище”, 2013), підручника, навчальних посібників і ін. Кандидатська дисертація „Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку Галичини” захищена 2006 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України (м. Київ), докторська – „Український хоровий рух у контексті соціокультурних процесів ХІХ – початку ХХІ століття” – 2014 р. в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).