Меню

Лабораторія “Проблеми музичної освіти учнівської молоді”

Науково-дослідна лабораторія

з проблем музичної освіти учнівської молоді

при кафедрі методики музичного виховання і диригування,

Інституту музичного мистецтва,

ДДПУ імені Івана Франка 

Науково-дослідна лабораторія є науковим підрозділом Інституту музичного мистецтва, що створений як складова структурного підрозділу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Лабораторія створена у 2015р. для виконання фундаментальних досліджень проблем музичної освіти учнівської молоді.

Метою лабораторії є дослідження проблем музичної освіти учнівської молоді та інтеграція доробку в міжнародний соціокультурний простір.

Основними лабораторними дослідженнями є усталені та сучасні тенденції розвитку і вдосконалення музичної освіти та хорового мистецтва,  з метою впровадження нових виконавських технік, театралізації, синергетики тощо. Адже, протягом всього історичного розвитку українське хорове мистецтво вдосконалювало свої вокально-технічні та художньо-виражальні можливості в різних  жанрах.  Особливої уваги потребує дослідження культурного простору, національних факторів, історичних обставин, що сприяли розвитку певних властивостей, ментальних рис, які притаманні українській традиції хорового виконавства та музичної освіти.

До переліку основних завдань лабораторії входить: поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з обраної науково-педагогічної проблематики; організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів із залученням провідних фахівців означеного спрямування; проведення конкурсів та фестивалів, котрі сприяють розвитку інтелектуальних та професійних якостей вчителя музичного мистецтва; вивчення та використання перспективного педагогічного досвіду провідних вчителів регіону; редагування, упорядкування та видання наукового, творчого й виконавського доробку присвяченого питанням музичної освіти учнівської молоді; оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, симпозіумах, міжнародних та Всеукраїнських наукових й фахових виданнях, мережевих засобах масової інформації (інтернеті).

Керівник лабораторії – заслужений працівник культури України, професор Гушоватий Петро Васильович. Співробітники лабораторії у складі 9 осіб викладацького штату  кафедри:

Бермес Ірина Лаврентіївна – завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування, доктор мистецтвознавства, професор.

Матійчин Ірина Мстиславівна –  кандидат мистецтвознавства, доцент

Салій Степан Ілліч – кандидат педагогічних наук,  доцент.

Полюга Вікторія Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент

Стець Галина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Медвідь Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Гнатів Зоряна Ярославівна – кандидат філософських наук, доцент

Голубінка Христина Миронівна – викладач

За результатми діяльності лабораторії проведено 28 січня 2016р.

I Всеукраїнський науково-практичний семінар „Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність”. За результатами семінару видано збірник наукових тез та статей.

Засідання лабораторії (Зліва-направо: Г.В.Стець, І.М.Матійчин, Т.О.Медвідь, П.В.Гушоватий, І.Л.Бермес, С.І. Салій, В.В. Полюга)

Засідання лабораторії.

(Зліва-направо: Г.В.Стець, І.М.Матійчин, Т.О.Медвідь, П.В.Гушоватий, І.Л.Бермес, С.І. Салій, В.В. Полюга)

Зліва-направо: С.І. Салій, Г.В. Стець, Т.О. Медвідь

Зліва-направо: С.І. Салій, Г.В. Стець, Т.О. Медвідь

Завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування проф. Бермес Ірина Лаврентіївна та завідувач лабораторією Гушоватий Петро Васильович

Завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування

проф. Бермес Ірина Лаврентіївна

та завідувач лабораторією Гушоватий Петро Васильович