Меню

Лабораторія “Проблеми музичної освіти учнівської молоді”

Науково-дослідна лабораторія

з проблем музичної освіти учнівської молоді

при кафедрі методики музичного виховання і диригування

 навчально-наукового інституту музичного мистецтва

ДДПУ імені Івана Франка

Науково-дослідна лабораторія створена у 2015 р. і є науковим підрозділом навчально-наукового інституту музичного мистецтва і діє при кафедрі методики музичного виховання і диригування.

Метою лабораторії є виконання фундаментальних досліджень з проблем музично-естетичного виховання, музичної освіти учнівської молоді та інтеграція наукового доробку в міжнародний соціокультурний простір.

До переліку основних завдань лабораторії входить: поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з обраної науково-педагогічної проблематики; організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів із залученням провідних фахівців означеного спрямування; проведення конкурсів та фестивалів, котрі сприяють розвитку інтелектуальних та професійних якостей вчителя музичного мистецтва; вивчення та використання перспективного педагогічного досвіду провідних вчителів регіону; редагування, упорядкування та видання наукового, творчого й виконавського доробку присвяченого питанням музично-естетичного виховання молоді; оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, симпозіумах, міжнародних та Всеукраїнських наукових й фахових виданнях, мережевих засобах масової інформації (інтернеті).

Серед важливих досліджень лабораторії є усталені та сучасні тенденції розвитку хорового мистецтва з метою впровадження нових виконавських технік, театралізації, синергетики тощо у практику вчителя музичного мистецтва. Особливої уваги потребує дослідження культурного простору, національних факторів, історичних обставин, що сприяли розвитку певних властивостей, ментальних рис, які притаманні українській традиції хорового виконавства.

Співробітники лабораторії у складі 8 осіб викладацького штату  кафедри:

Гушоватий Петро Васильович – заслужений працівник культури України, професор, керівник лабораторії;

Бермес Ірина Лаврентіївна – завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування, доктор мистецтвознавства, професор;

Матійчин Ірина Мстиславівна –  кандидат мистецтвознавства, доцент;

Полюга Вікторія Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент;

Стець Галина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Медвідь Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Гнатів Зоряна Ярославівна – кандидат філософських наук, доцент;

Голубінка Христина Миронівна – викладач.

За період 2015 – 2020 рр. лабораторією проведено ряд науково-практичних конференцій, семінарів з питань історії, теорії та практики музично-естетичного виховання учнівської молоді, за матеріалами діяльності яких регулярно видаються збірники тез та наукових статей учасників семінару.

30-31 жовтня 2020 року відбувся Шостий Міжнародний науково-практичний семінар «Естетичне виховання дітей та молоді: синергія культури та освіти».

Засідання лабораторії (Зліва-направо: Г.В.Стець, І.М.Матійчин, Т.О.Медвідь, П.В.Гушоватий, І.Л.Бермес, С.І. Салій, В.В. Полюга)

Засідання лабораторії.

(Зліва-направо: Г.В.Стець, І.М.Матійчин, Т.О.Медвідь, П.В.Гушоватий, І.Л.Бермес, С.І. Салій, В.В. Полюга)