Меню

Козицька Марія Зорянівна

Козицька Марія Зорянівна

Козицька Марія Зорянівна – старший лаборант кафедри.

Перелік публікацій

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних(крім РІНЦ) :

  1. Козицька М.З., Марченко Є. Музичний аспект в концепції розвиваючого навчання швейцарського педагога-гуманіста Йогана Песталоцці / Марченко Є., Козицька М. // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2019. – С. 291-304.
  2. Козицька М.З., Марченко Є. Історичні витоки зародження та розвитку музичного виховання у німецьких кантонах Швейцарії // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держаного педагогічного університету ім. І.Франка / Редактори-упорядники В Ільницький, А Душний, І.Зимомря. – Дрогобич, 2017. – Вип. 17. С.78-86.

 

 на міжнародних конференціях :

  1. Козицька М. Творча діяльність народного ансамблю скрипалів «Чарівні мелодії» //Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет – конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року) [Електронний ресурс] /Редкол. : І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені івана Франка, 2018. – С. 266-272.
  2. Козицька М.З. Українське струнно-смичкове мистецтво у науковому світлі кінця ХХ- початку ХХІ століття / М.Козицька // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матер. ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [ред.-упор. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.108-110.