Закордонні партнери

partnery-miznarodni

Закордонні партнери Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Міжнародні зв’язки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка охоплюють такі країни, як Польща, Австрія, Німеччина, США, Камерун, Білорусь, Росія, Бельгія, Японія, Китай та Азербайджан; підписано 43 міжнародні угоди. Зокрема у 2014 році було підписано 6 угод.

Основними напрямами міжнародного співробітництва є:

  • спільна діяльність з розв’язку проблем у навчально-методичній і науково-дослідній роботі;
  • обмін досвідом у визначених напрямках;
  • розповсюдження інноваційних напрямів навчання; обмін викладачами з метою проведення занять та стажувань;
  • обмін науковими працівниками (проведення наукових досліджень, участь у наукових конференціях);
  • підготовка спільних публікацій з проведених наукових і науково-методичних досліджень;
  • обмін науковою та навчально-методичною літературою;
  • обмін досвідом організації навчального процесу і навчальними програмами з подібних спеціальностей;
  • розробка та узгодження програм підготовки магістрів в рамках обмінів;
  • обмін студентами (участь у навчанні, практиках, студентських наукових конференціях);
  • реалізація спільних дослідницьких проектів, в тому числі міжнародних грантів.

Республіка Польща

1.Варшавська академія спеціальної педагогіки

2.Вища школа прикладної інформатики та менеджменту у Варшаві

3.Державна вища професійна школа ім. Я. Гродка в Саноку

4.Жешувський Університет

5.Легницька вища професійна  школа ім. Вітелона

6.Люблінський католицький університет

7.Люблінська політехніка

8.Природничо-гуманітарний університет в Сєдльцах

9.Полонійна Академія в Ченстохові

10.Свєнтокшиська Академія ім. Яна Кохановського в Кельце

11.Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

12.Вища школа готельного бізнесу і туризму в Лєску

13.Вища школа міжнародної і регіональної співпраці в Бєльску Подляскім

14.Балтійський гуманітарний інститут в Кошаліні

15.Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. Б. Маркевіча в Ярославі

16.Вища школа економіки та інноватики в Любліні

17.Вища школа міжнародних зв’язків і засобів масової інформації у Хелмі

18.Гданська вища гуманітарна школа

19.Факультет гуманітарних наук Варшавського університету сільського господарства

20.Інститут політичних наук Академії і. Яна Длугоша в Ченстохові

21.Товариство «Фестиваль Бруно Шульца» в Любліні

22. Люблінська політехніка та Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

23. Інститут соціології Державної вищої східноєвропейської школи у Перемишлі

24. Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти

25. Державна вища школа ім. проф. Станіслава Тарновського в Тарнобжегу

26. Вища школа фінансів і менеджменту у Варшаві

27. Східноєвропейська Мережа Університетів

Словаччина

28.Економічний факультет Кошіцького технічного університету

Австрія

29.Віденський Педагогічний Інститут

30.Українсько-австрійський центр співробітництва з питань науки, освіти і культури

31. Інсбрукський університет

Німеччина

32.Університет прикладних наук у Ерфурті

33.Міжнародний інститут в Ціттау

Камерун

34.Міжнародний університет м. Бертуа

Білорусія

35.Мінський інститут управління

36.Барановицький державний університет

37. Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна

Росія

38.Центр суспільних наук Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова

США

39.Суспільний коледж державного університету в Нью-Йорку

Бельгія

40.Міжнародна неурядова організація DISOP

41. Університет прикладних наук VIVES  https://www.vives.be/nl/international

42. Міжнародна неприбуткова організація ORADEA  https://nl-nl.facebook.com/pg/NGO-Oradea-601905626666556/about/?ref=page_internal

Азербайджан

43. Гянджинський державний університет

Японія

44. Національний інститут прогресивної індустріальної науки і технології

Великобританія

45. Anglia Ruskin University