Інформація про відділ міжнародних зв’язків

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, каб. 9,
тел. (03-244) 3-81-11
e-mail: drohobych.interelations@gmail.com

Основними завданнями Відділу є:

1) в межах своєї компетенції забезпечення організації заходів з виконання нормативно-правових актів чинного законодавства відповідно до напрямів діяльності Відділу та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) укладення та контроль реалізації міжнародних угод з питань співробітництва в  галузі  освіти  та  науки,  підготовки  та  підвищення  кваліфікації працівників Університету, навчання і стажування студентів та аспірантів закордоном;

3)  контроль виконання спільних з іноземними партнерами проектів та програм;

4) забезпечення умов для ефективного співробітництва у рамках проектів за угодами Університету з закордонними навчальними закладами, науково-дослідними установами та іншими організаціями;

5) розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-ярмарок тощо;

6) сприяння участі професорсько-викладацького складу та студентів Університету в наукових та освітніх програмах, які знаходяться у сфері інтересів Університету, а також у міжвузівських обмінах;

7) координація міжнародного співробітництва, здійснюваного структурними підрозділами Університету;

8) організація пошукової діяльності грантових програм Євросоюзу, що підтримують розвиток наукових, освітніх, промоційних та інших напрямів і тем;

9) організація роботи з залучення (участі, співучасті, пошуку партнерів) до науково-дослідних проектів Європейської комісії;

10) організація роботи з функціонування сертифікаційних програм;

11) організація культурних обмінів;

12) реалізація інших видів міжнародного співробітництва.

 

Lidaz

Романик Лідія Ігорівна

начальник відділу міжнародних зв’язків

Iryna

Кондратьєва Ірина Сергіївна

фахівець 

відділу міжнародних зв’язків

Alex

Голубєв Олександр Петрович

провідний фахівець

відділу міжнародних зв’язків

Tanya

Кшановська Тетяна Ігорівна

фахівець І категорії 

(декретна відпустка)