Інформація про відділ міжнародних проектів

Відділ міжнародних проектів є структурним підрозділом університету та основною ланкою у координації виконання міжнародних проектів у рамках угод про співпрацю із зарубіжними партнерами з організації міжнародної діяльності Дрогобицького державного університету імені Івана Франка.

 

Основні напрями діяльності відділу

Основними напрямами міжнародного співробітництва Університету, що реалізуються за участю відділу, є:

– Укладення та контроль реалізації міжнародних угод з питань співробітництва в  галузі  освіти  та  науки,  підготовки  та  підвищенні  кваліфікації працівників Університету, навчанні і стажуванні студентів та аспірантів за кордоном.

– Контроль виконання спільних з іноземними партнерами освітніх, навчальних, наукових та краєзнавчих проектів та програм.

– Забезпечення умов для ефективного співробітництва у рамках проектів за угодами Університету з закордонними навчальними закладами, науково-дослідними установами та іншими організаціями.

– Розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-ярмарок тощо.

– Сприяння участі професорсько-викладацького складу та студентів Університету в наукових та освітніх програмах, які знаходяться у сфері інтересів Університету, а також у міжвузівських обмінах.

– Координація міжнародного співробітництва, здійснюваного структурними підрозділами Університету.

– Організація та забезпечення завдань, спрямованих на реалізацію програми Європейського Союзу Еразмус+.

– Організація пошукової діяльності грантових програм Євросоюзу, що підтримують розвиток наукових, освітніх, промоційних та інших напрямів і тем.

– Організація роботи з залучення (участі, співучасті, пошуку партнерів) до науково-дослідних проектів Європейської комісії (www.cordis.europa.eu).

– Організація роботи з функціонування сертифікаційних програм ECDL, TOEIC, WIDAF.

– Організація культурних обмінів.