Меню

Університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
IV
рівень акредитації

 Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

науково-педагогічних працівників університету:

завідувача кафедри (докт.наук):

–         українськоїлітератури та теорії літератури

–         нової та новітньої історії України

–         методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва

завідувача кафедри(канд.наук) :

–         музикознавства та фортепіано

завідувача кафедри :

–         народних музичних інструментів та вокалу

професора кафедри (докт.наук):

– української літератури та теорії літератури – 0,25 ставки

– філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного – 0,5 ставки

– менеджменту і адміністрування – 0,7 ставки

економічної кібернетики та інноватики – 0,25 ставки

професора кафедри (канд.наук):

– української літератури та теорії літератури – 0,25 ставки

– світової літератури та славістики – 0,15 ставки

– менеджменту та адміністрування – 0,25 ставки

доцента кафедри (канд.наук):

–         української мови

–         української мови – 0,5

–         української мови – 0,25 ставки

–         світової літератури та славістики

–         світової літератури та славістики – 0,5 ставки

–         нової та новітньої історії України

–         нової та новітньої історії України – 0,5 ставки

–         нової та новітньої історії України – 0,8 ставки

–         всесвітньої історії

–         математики та методики викладання математики початкового навчання

–         культурології та українознавства

–         педагогіки та методики початкової освіти

–         психології

–         германських мов та перекладознавства

–         германських мов та перекладознавства – 0,5 ставки

–         германських мов та перекладознавства – 0,4 ставки

–         германських мов та перекладознавства – 0,1 ставки

–         германських мов та перекладознавства – 0,25 ставки

–         германських мов та перекладознавства – 0,1 ставки

–         германських мов та перекладознавства – 0,35 ставки

–         романської філології та компаративістики – 0,2 ставки

–         романської філології та компаративістики – 0,3 ставки

–         методики викладання іноземних мов – 0,5 ставки

–         практики німецької мови – 0,5 ставки

–         теоретичної та прикладної економіки

–         теоретичної та прикладної економіки – 0,5 ставки

–         математики – 0,8 ставки

–         математики – 0,45 ставки

–         інформатики та обчислювальної математики

–         інформатики та обчислювальної математики – 0,3 ставки

–         загальної фізики – 2,0 ставки

–         загальної фізики – 0,25 ставки

–         теоретичної фізики та методики викладання фізики – 0,25 ставки

–         теоретичної фізики та методики викладання фізики – 0,25 ставки

–         теоретичної фізики та методики викладання фізики – 0,25 ставки

–         мовної та між культурної комунікації – 0,7 ставки

–         економічної кібернетики та інноватики – 0,25 ставки

–         народних музичних інструментів та вокалу

–         народних музичних інструментів та вокалу- 0,6 ставки

–         соціальної педагогіки та колекційної освіти

–         практичної психології

–         правознавства, соціології та політології – 0,8 ставки

–         давньої історії України та спеціальних дисциплін

–         екології та географії

доцента кафедри :

– народних музичних інструментів та вокалу – 0,7 ставки

старшого викладача кафедри(канд.наук):

–         філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного – 0,95 ставки

–         методики викладання іноземних мов – 0,5 ставки

старшого викладача кафедри:

–         психології – 0,8 ставки

–         методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва – 0,75 ставки

–         музикознавства та фортепіано

викладача кафедри(канд.наук):

–         теоретичної фізики та методики викладання фізики – 0,25 ставки

викладача кафедри:

     – методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва – 0,4 ставки

     – методики музичного виховання та диригування -0,6 ставки

 Вимоги до претендентів: наявність відповідного наукового ступеня і/або вченого звання, повна вища освіта за профілем кафедри.

Документи (заяву на ім`я ректора, заповнений особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 4 см x 6 см, список наукових праць та винаходів, інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів, завірені ксерокопії: паспорта (с.1, 2 і 11), трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання

подавати або надсилати на адресу: навчально-методичний відділ (кім.26), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100.

Працівники університету подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів, ксерокопію документа про стажування або звіту зі стажування (протягом періоду попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом попереднього контракту. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад зазначені в наказах ректора університету № 376 від 18.07.11 р. та № 435 від 12.09.11 р «Про затвердження «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка».

Контактний телефон: 2-20-48.

Термін подачі документів – до 19 червня включно.