Меню

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету:

     завідувача кафедри (докт.наук):

– кафедри здоров`я людини та фізичної реабілітації;

професора кафедри (докт.наук):

– загальної педагогіки та дошкільної освіти – 0,5 ставки;

доцента кафедри (канд.наук):

 • української мови – 1,0 ставки;
 • загальної педагогіки та дошкільної освіти – 0,5 ставки;
 • романської філології та компаративістики – 0,6 ставки;
 • практики англійської мови – 0,6 ставки;
 • практичної психології – 0,25 ставки;
 • фізичного виховання – 0,7 ставки;
 • методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва – 0,25 ставки;
 • психології – 1,0 ставки;

старшого викладача кафедри (канд.наук):

 • всесвітньої історії – 0,25 ставки;
 • теоретичної фізики і методики викладання фізики – 0,5 ставки;
 • інформатики та обчислювальної математики – 0,5 ставки;
 • практики англійської мови – 0,2 ставки;

старшого викладача кафедри :

 • правознавства, соціології та політології – 0,25 ставки;
 • фізичного виховання – 1,0 ставки;

викладача кафедри :

– фізичного виховання.

 

Вимоги до претендентів: наявність відповідного наукового ступеня і/або вченого звання, повна вища освіта за профілем кафедри.

Документи (заяву на ім`я ректора, заповнений особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 4 см x 6 см, список наукових праць та винаходів, інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів, завірені ксерокопії: паспорта (с.1, 2 і 11), трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання

подавати або надсилати на адресу: навчально-методичний відділ (кім.26), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100.

Працівники університету подають тільки заяву, список наукових праць та винаходів, ксерокопію документа про стажування або звіту зі стажування (протягом періоду попереднього контракту), комплексний звіт визначеної форми про роботу протягом попереднього контракту. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад зазначені в наказах ректора університету № 334 від 15.06.12 р., № 483 від 18.10.12 р. та № 588 від 29.11.13 р «Про затвердження «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка».

Контактний телефон: 2-20-48.

 

Термін подачі документів – до 10 грудня включно.