Меню

Оголошується набір в аспірантуру та докторантуру ДДПУ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ОГОЛОШУЄ

набір в аспірантуру з постійнодіючих спеціальностей:

01.01.01      Математичний аналіз

01.01.07      Обчислювальна математика

01.04.01      Фізика приладів, елементів і систем

01.04.10      Фізика напівпровідників і діелектриків

07.00.02      Всесвітня історія

07.00.06      Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

08.00.11      Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

09.00.01      Онтологія, гносеологія, феноменологія

09.00.03      Соціальна філософія та філософія історії

10.01.01      Українська література

10.01.04      Література зарубіжних країн

10.01.06      Теорія літератури

10.02.01      Українська мова

10.02.04      Германські мови

10.02.15      Загальне мовознавство

13.00.01      Загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.04      Теорія і методика професійної освіти

13.00.07      Теорія і методика виховання

19.00.07      Педагогічна та вікова психологія

 

набір у докторантуру з постійнодіючих спеціальностей:

10.02.01      Українська мова

10.02.15      Загальне мовознавство

13.00.01      Загальна педагогіка та історія педагогіки.

07.00.02       Всесвітня історія .

 

Особи, що бажають вступити на навчання в аспірантуру чи докторантуру Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, подають у відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи в період з 10 серпня по 04 вересня 2015 року документи, перелік яких наведено на сайті університету (http://ddpu.drohobych.net/).

 

Зарахування в аспірантуру та докторантуру проводиться 01 листопада 2015 р. відповідно до рішення приймальної комісії.

Більш детальну інформацію щодо зарахування та навчання в аспірантурі чи докторантурі можна отримати за адресою:

м. Дрогобич, вул. Івана Франка 24, головний корпус,

відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи,

тел.: 03244 2 15 87.