Меню

Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. 2019 рік

Бакалавр
 • Спеціальність 051 «Економіка»
 • Напрям підготовки 014 «Середня освіта (Фізика)»
  • Середня освіта (Фізика, математика)
  • Середня освіта (Фізика, інформатика)
 • Спеціальність 014 «Середня освіта (Інформатика)»
 • Спеціальність 104 «Фізика та астрономія»
 • Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
  • Комп’ютерні науки (на базі повної загальної середньої освіти)
  • Комп’ютерні науки (на базі ОКР «молодший спеціаліст»)
 • Спеціальність 014 «Середня освіта (Математика)»
 • Спеціальність 073 «Менеджмент»
  • Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу
  • Менеджмент підприємницької діяльності
 • Спеціальність 014 «Середня освіта (трудове навчання та технології)»
  • Середня освіта (трудове навчання та технології, інформатика)
   (на базі повної загальної середньої освіти)
  • Середня освіта (трудове навчання та технології, інформатика)
   (на базі ОКР «молодший спеціаліст»)
 • Спеціальність 015 Професійна освіта (Транспорт)
  • Професійна освіта (транспорт, обслуговування та ремонт автомобілів)
   (на базі повної загальної середньої освіти)
  • Професійна освіта (транспорт, обслуговування та ремонт автомобілів)
   (на базі ОКР «молодший спеціаліст»)
Магістр
 • Спеціальність 014.08 «Середня освіта (Фізика)»
  • Середня освіта (Фізика, математика)
  • Середня освіта (Фізика, інформатика)
 • Спеціальність 104 «Фізика та астрономія»
 • Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
  • Фізика приладів, елементів та систем
 • Спеціальність 051 «Економіка»
  • Економічна кібернетика
 • Спеціальність 014 «Середня освіта (Інформатика) 90 кредитів»
 • Спеціальність 014 «Середня освіта (Інформатика) 120 кредитів»
 • Спеціальність 014 «Середня освіта (Математика)»
 • Спеціальність 073 «Менеджмент»
  • Менеджмент туристичної індустрії
  • Менеджмент інноваційної діяльності
  • Управління навчальним закладом
 • Спеціальність 014 «Середня освіта» (трудове навчання та технології)»