Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Столярчук Ігор Дмитрович

Столярчук Ігор Дмитрович

Столярчук Ігор Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 1 серпня 1971 року в місті Дрогобич Львівської області. Українець.

ОСВІТА

У 1988 році закінчив із золотою медаллю Дрогобицьку СШ № 14. У 1993 р. закінчив Львівський державний університет імені І. Я. Франка за спеціальністю «фізик».

З 1995 по 1998 рр. – аспірант кафедри фізичної електроніки Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків: “Магнітооптичні властивості напівмагнітних напівпровідників та квантоворозмірних структур на їх основі” на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича. З 2011 по 2015 рр. – докторант кафедри фізики напівпровідників та наноструктур Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.В 2016 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича захистив докторську дисертацію  “Оптична та магнітооптична спектроскопія квантово-розмірних структур широкозонних напівпровідників із магнітними домішками” за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Трудову діяльність розпочав у 1993 році на посаді лаборанта кафедри загальної фізики Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка. З 1993 по 1995 рр. – стажист-дослідник кафедри фізичної електроніки Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. З 1998 року викладач, а з 2000 року – старший викладач кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка. З 2002 року – доцент кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2016 році кафедра перейменована на кафедру теоретичної та прикладної фізики і комп‘ютерного моделювання.

НАУКА:
Сфера наукових інтересів:

Вирощування об‘ємних кристалів та тонких плівок широкозонних напівпровідників. Застосування фізичних та хімічних методів для одержаннянаноструктур та нанокомпозитів. Оптична та магнітооптична спектроскопія структур різної розмірності широкозонних напівпровідників. Практичне застосування напівпровідникових наноструктур у оптоелектроніці, спінтроніці, нанобіотехнології та наномедицині.

НАГОРОДИ:

1998 р. – грант Міжнародної Соросівської Програми Освіти в Галузі Точних НаукISSEP “Соросівські аспіранти”.
2000 р. – грант спільної наукової програми НАТО та Міністерства освіти Італії № P10B26WP32000.
2001 р. – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
2014 р. –грантміжнародної програми Erasmus Mundus Emerge Scholarship EMERGE.
2018 р. – грант імені Івана Виговського Капітули університетів Республіки Польща під патронатом Президента Польщі.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Навчально-методичні посібники: 
 1. Паньків Л.І., Столярчук І.Д., Задачі з молекулярної фізики та термодинаміки. Методика розв‘язування. Навчально – методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 35 с
 2. Столярчук І.Д., Паньків Л.І., Розв’язування задач з кінематики та динаміки. Навчально – методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 34 с
 3. Столярчук Д.С., Столярчук І.Д. Використання аналогій при вивченні фізики в Х-ХІ класах загальноосвітньої школи. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 60 с
 4. Борис М.М., Столярчук Д.С., Столярчук І.Д. Демонстраційний експеримент з фізики: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів ВНЗ – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 100с.
 5. Столярчук Д.С., Столярчук І.Д. Уроки узагальнення і систематизації знань учнів з фізики в X-XI класах загальноосвітньої школи: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 112с.
 6. Столярчук Д.С., Столярчук І.Д. Уроки узагальнення і систематизації знань учнів з фізики в Х-ХІ класах середньої школи: посібник для вчителів. – Дрогобич: Коло, 2010. – 106 с.
 7. Борис М.М., Столярчук Д.С., Столярчук І.Д. Шкільний фізичний експеримент. Ч.І.: посібник для студентів фізико-математичних факультетів та вчителів фізики СНЗ. – Дрогобич: Вимір, 2009. – 90 с.
 8. Столярчук Д.С., Столярчук І.Д. Уроки узагальнення і систематизації знань учнів з фізики в Х класі середньої школи: посібник для вчителів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 69 с.
 9. Столярчук Д.С., Столярчук І.Д. Уроки узагальнення і систематизації знань учнів з фізики в ХІ класі середньої школи: посібник для вчителів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 104 с.
Статті (основні, за останні 5 років):
 1.  R. Wojnarowska – Nowak, J. Polit, A. Zięba, I. D. Stolyarchuk, S. Nowak, M. Romerowicz – Misielak, E. M. Sheregii, Synthesis and Characterization of Human Serum Albumin passivated CdTe Nanocrystallites as Fluorescent Probe // Micro & Nano Letters. – 2018. – No 13(3). – р. 326–331.
 2. I. D. Stolyarchuk, I.Rogalska, S.V.Koretskii, I.Stefaniuk, Magnetic Studies of PbMnI2 Layered Diluted Magnetic Semiconductor Nanoparticles // Journal of nano- and electronic physics. – 2018. – V.10. –No 4. – р. 04029(5pp)
 3. R. Wojnarowska – Nowak, J. Polit, A. Zięba, I. D. Stolyarchuk, S. Nowak, M. Romerowicz – Misielak, E. M. Sheregii, Colloidal quantum dots conjugated with human serum albumin – interactions and bioimaging properties // Opto-Electronics Review – 2017. – V. 25. – р. 137–147
 4. I. D. Stolyarcuk, G.I.Kleto, A. Dziedzic, Structural and Optical Properties of Co and Ni Doped ZnO Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – T. 18. – № 3. – C. 302–308.
 5. I. D. Stolyarchuk,R. Wojnarowska – Nowak, J. Polit, E. M. Sheregii, S. Nowak, M. Romerowicz – Misielak, CdTe Quantum Dots and Their Bioconjugate with Human Serum Albumin for Fluorescence Imaging // Physics and Chemistry of Solid State – 2017. –18(2), р. 166-172.
 6. A. I. Savchuk, I. D. Stolyarchuk, S. A. Savchuk, E. M. Sheregi, J.Polit, Structural, opticalandmagneticcharacteristicsof II-VI semiconductornanocrystal-graphenehybridnanostructures //Phys. StatusSolidi C 13,No. 7–9, 518–521, 2016.
 7. Ol. A. Savchuk, A. I. Savchuk, I.D. Stolyarchuk, P.M. Tkachuk, V.I. Garasym,Generationofdilutedmagneticsemiconductornanostructuresbypulsedlaserablationinliquid // Proc.of SPIE. – 2015. –809 – p. 98090Y-1 – 98090Y-7.
 8. Savchuk A.I., StolyarchukI.D., CieniekB., DzediscA., HadzamanI.V.,VirtI.S.,Optical properties of Co-doped zinc oxide nanoparticles, prepared by pulsed laser ablation in liquids// Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2015. – v.7(3). – p.03003(1) – 03003(5).
 9. I. D. Stolyarchuk, A. I. Savchuk, R. Wojnarowska, J. PolitCharacterization of the interaction of CdTe quantum dots with human serum albumin by optical spectroscopic techniques // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2015 – V. 12 (3). – р. 40-46.
 10. A. I. Savchuk, I.D. Stolyarchuk, V.I. Garasym, T.A. Savchuk, E.M. Sheregii, I. Stefaniuk, I. Rogalska, Two-dimensional materials as inorganic analogs of graphene: methods of preparation, optical properties and applications // Proceedings of SPIE. – 2015. – v. 9809. – p. 98090Х-1 – 98090Х-7.
 11. І. Д.Столярчук, Магнітооптичні властивості наночастинокмагніторозчиненого напівпровідника CdMnTe, отриманих фізичними методами // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т.16 (2). – с.297-301.
 12. A.I.Savchuk, A. Perrone, A. Lorusso, I.D. Stolyarchuk, O.A. Savchuk, O.A. Shporta,ZnMnO diluted magnetic semiconductor nanoparticles: Synthesis by laser ablation in liquids, optical and magneto-optical properties // Applied Surface Science. – 2014. – v. 302.– p. 205–208.
 13. SavchukA. I., StolyarchukI.D., MakoviyV. V., SavchukO. A., Magneto-opticalFaradayrotationofsemiconductornanoparticlesembeddedindielectricmatrices// Applied Optics. – 2014. – v. 53. – №. 10. – р. B22-B26.
 14. A.I. Savchuk, I.D. Stolyarchuk, O. A. Savchuk, O.A. Shporta, I. Stefaniuk, I. Rogalska, E. Sheregii, Comparative studies of optical absorption, photoluminescence and EPR spectra of PbMnI2 bulk layers and nanocrystals // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2014. – V.17 (1). – P.41-45.
 15. A.I. Savchuk, I.D. Stolyarchuk, I. Stefanuik, B. Cieniek, E. Sheregii, StructuralandOpticalPropertiesof Zn1-xCoxO ThinFilmsPreparedby RF ReactiveSputteringTechnique// SemiconductorPhysics, QuantumElectronicsandOptoelectronics. – 2014 – V. 17, N 4. P. 341-45.
 16. A.I.Savchuk, I.D.Stolyarchuk, I.Stefaniuk, I.Rogalska, E.Sheregii, V.V. Makoviy, O.A.Shporta, ElectronparamagneticresonancespectraofPbMnI2 bulkcrystalsandnanocrystals // J. Magn. Magn.Mater. – 2013. – v. 345. – p. 134–137.
 17. A. Perrone, A. I. Savchuk, H. DeRosa, I. D. Stolyarchuk,V. V. Makoviy, M. M. Smolinsky, O. A. Savchuk, MagneticFieldSensingPropertiesofDilutedMagneticSemiconductorBasedNanocomposites // SensorLetters. – 2013. – v. 10. – p. 1–4.
 18. Savchuk A. I., Stolyarchuk I. D.,Grygoryshyn P. M., Antonyuk O. P., Savchuk T. A., Interaction of human serum albumin with CdTe quantum dots probed by optical spectroscopy methods // Proceedings of SPIE. – 2013. – v. 9066. – p.906618-1 -906618-6.
 19. A.I. Savchuk, I. D. Stolyarchuk, T.A. Savchuk, M.M. Smolinsky, O.A. Shporta, L.M. Shynkura, Monitoring of incorporation of magnetic ions into II–VI semiconductor nanocrystals by optical and magneto-optical spectroscopy // Thin Solid Films. – 2013. – v. 541. – p. 79 – 82.
 20. P. M. Tkachuk, A. I. Savchuk, I. D. Stolyarchuk, G. I. Kleto, S. A. Savchuk, V. I. Tkachuk,Surface morphology, optical properties and sensing characteristics of ZnMeO ( Me – Mn, Co, Ni ) thin films // Proceedings of SPIE. – 2013. – v. 9066, p.906616-1 -906616-6
 21. Andriy I. Savchuk, AlessioPerrone, Ihor D. Stolyarchuk, Oleksandr A. Savchuk, Vitaliy V. Makoviy, Mykhailo M. Smolinsky,Oleksandra A. Shporta,Zinc oxide based diluted magnetic semiconductor nanoparticles: Synthesis by laser ablation in liquids, microstructural and optical properties // AIP Conf. Proc. – 2013. – v. 1566. – p. 439 – 441.
 22. I.D. Stolyarchuk, A. I. Savchuk, V.V. Makoviy, O.A. Shporta, O.A. Savchuk, I. Stefaniuk, I. Rogalska, Opticalandmagneto-opticalpropertiesofPbFeI2nanoparticles// Proc. of SPIE. – 2013. – v. 9066. – p.906617-1 -906617-6.
Викладає дисципліни: 

Оптичні властивості напівпровідників і діелектриків;
Фiзика квантових систем рiзноїрозмiрностi;
Спінові ефекти в напівпровідниках і наноструктурах;
Фізика магнітних наноструктур;
Методика викладання фiзики у вищих навчальних закладах;
Методика навчання фізики;
Демонстраційний експеримент при викладанні фізики.