Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Лешко Роман Ярославович

Лешко Роман Ярославович

ЛЕШКО Роман Ярославович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 27 листопада 1984 року у м. Трускавець Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Трускавецьку СШ № 1 (2001 р.) з золотою медаллю, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «ПМСО. Фізика та основи інформатики» (2006 р.) з відзнакою, 2007 рік – магістратура Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «ПМСО. Фізика» (закінчив з відзнакою). Кандидатську дисертацію на тему: «Теорія діркових, екситонних і домішкових станів у сферичних наногетеросистемах» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (2010 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 2010 р. розпочав трудову діяльність на кафедрі теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на посадах: викладача (2010-2013 рр.), старшого викладача (2013 р.), доцента (з 2015 р.). Нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації (2013 р).

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з теоретичним дослідженням квазічастинкових станів та оптичних властивостей ідеальних та дефектних наносистем. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 60 науковими працями.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Підручники і навчально-методичні посібники:
 1. Гольський В.Б. Основи інформаційно-комунікаційних технологій: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. [для біологічного факультету] / В.Б. Гольський, Р.Я. Лешко, І.О. Шаклеіна – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 155 с.
 2. Бойчук В.І. Елект­родинаміка. Частина 1:  тексти лекцій [для студен­тів фізичних спеціальностей] / В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я.Лешко  – Дрогобич : Редак­ційно-видавничий відділ Дрогобицького дер­жав­ного педагогічного університету імені Івана Фран­ка, 2013. — 96 с
 3. Бойчук В.І. Елект­родинаміка. Частина 2:  тексти лекцій [для студен­тів фізичних спеціальностей] / В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я.Лешко – Дрогобич : Редак­ційно-видавничий відділ Дрогобицького дер­жав­ного педагогічного університету імені Івана Фран­ка, 2014. — 96 с
 4. Бойчук В.І. Елект­родинаміка. Частина 3:  тексти лекцій [для студен­тів фізичних спеціальностей] / В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я Лешко.– Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького дер­жав­ного педагогічного університету імені Івана Фран­ка, 2015. — 71 с
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. Leshko R.Ya. Combined effect of both polarization charges and deformation on energy spectrum of InAs/GaAs quantum dot / R.Ya. Leshko, I.V. Bilynskyi // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. – 2020. – V. 115. – P. 113703(1-5).
 2. Leshko R.Ya. The hole energy spectrum of an open spherical quantum dot within the multiband model / Ya. Leshko, I.V. Bilynskyi // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. – 2019. – V. 110. – P. 10 – 14.
 3. Bilynskyi I.V. Hole States in Spherical Quantum Nanoheterosystem with Intermediate Spin-Orbital Interaction / I.V. Bilynskyi, Ya. Leshko, H.O. Metsan, I.S. Shevchuk // Physics and chemistry of solid state. – 2019. – V. 20. – № 3. – P. 227 – 233.
 4. Boichuk V. I. The Effect of Shallow Impurities on the Light Absorption by the Nanocrystals CdS / V. I. Boichuk, Ya. Leshko, D.S. Karpyn // UJP. – 2018. – V. 63, No 12. – P. 1088-1094.
 5. Boichuk V.I. Interlevel absorption of electromagnetic waves by nanocrystal with divalent impurity // V.I. Boichuk, Ya. Leshko, D.S Karpyn // Condensed Matter Physics. – 2017. – Vol. 20, No 4. – 43704: 1-8
 6. Бойчук В.І. Cтрум спінового магнітного моменту донорного електрона у сферичній квантовій точці CdS / В.І. Бойчук, Р.Я. Лешко, І.Б. Іванчишин // Cенсорна електроніка і мікросистемні технології – 2016. – Т. 13, №4, 19-27.
 7. Boichuk V.I. The Influence of Electron-Hole Exchange Interaction of Colloidal CdS Quantum Dots on the Value of the Resonant Stokes Shift / V.І. Boichuk, Ya. Leshko, O.A. Sokolnyk // Physics and Chemistry of Solid State. – 2016. Т. 17, № 1. – С. 11-20.
 8. Boichuk V.I. Optical spectra of small CdS nanocrystals / V.I. Boichuk, Ya. Leshko, V.B. Holskyi, D.S. Karpyn // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2016. V. 6, № 4. – P. 384-390.
 9. Boichuk V.I. The effect of the neighboring impurity ion on the acceptor interlevel light absorption by CdSe nanocrystal // V. I. Boichuk, Ya. Leshko, V. B. Holskyi, D.S. Carpyn // Journal of Physical Studies. – 2016. – V. 20, № 3. – P. 3701(1)-(7).
 10. Boichuk V.I. Interlevel absorption of electromagnetic waves by nanocrystal with divalent impurity // V.I. Boichuk, Ya. Leshko // Condensed Matter Physics – 2014. – Vol 17, No 2. – 23703: (1-8)
 11. Бойчук В. І. Мілкі домішкові центри у квазінульвимірних наногетеросистемах / В. І. Бойчук, Білинський І.В., Р. Я. Лешко // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики.— 2014. — №  — С. 11–24
 12. Бойчук В. І. Поглинання і люмінесценція набору квантових точок / В. І. Бойчук, Р. Я. Лешко // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики.— 2013. — №  — С. 66–69.
 13. Boichuk V. I. Optical properties of a spherical quantum dot with two ions of hydrogenic impurity / V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, Ya. Leshko, L. M. Turyanska // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. — 2013. — Vol. 54 — P. 281–287 (7 ст.; 0.5 др. арк.)
 14. Бойчук В. І. Оптичні властивості сферичної квантової точки з двома нейтральними домішками / В. І. Бойчук, І. В. Білинський, Р. Я. Лешко, Л. М.Турянська // Фіз. і хім. тверд. тіла. — 2013. — Т. 14, №  — С. 37–39 (3 ст.; 0,1875 др. арк.)
 15. Бойчук В. І. Коефіцієнт поглинання світла двошаровою квантовою точкою, яка має форму витягнутого сфероїда / В. І. Бойчук, В. Б. Гольський, Р. Я. Лешко, І. О.Шаклеіна // Фіз. і хім. тверд. тіла.— 2012. — Т. 13, №  — С. 851–859 (9 ст.; 0,5625 др. арк.)
 16. Бойчук В. І. Лінійні та нелінійні оптичні властивості квантової точни з двома іонами донорної домішки / В. І. Бойчук, І. В. Білинський, Р. Я. Лешко, Л. М.Турянська // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики.— 2012. — №  — С. 18–25 (8 ст.; 0,5 др. арк.).
 17. Boichuk V.I. Off-central acceptor impurity in a spherical quantum dot // V.I. Boichuk, Ya. Leshko, I.V. Bilynskyi // Condensed Matter Physics – 2012. – Vol 15, No 3. – 33702: (1-8)

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, інструкцій до лабораторних робіт, комп’ютерних тестових програм, тощо). Керує курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. Співкерівник проблемної групи на кафедрі.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Куратор академічних груп. Голова ради молодих вчених Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Відповідальний секретар журналу «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики»

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: теоретична фізика, нанофізика, комп’ютерне моделювання фізичних процесів.