Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Кузик Олег Васильович

Кузик Олег Васильович

Кузик Олег Васильович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Самоузгоджені електрон-деформаційно-дифузійні ефекти в широкозонних напівпровідниках та гетеросистемах із самоорганізованими точковими дефектами”. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. 

Сфера наукових зацікавлень: Акустооптичні та акустоелектронні ефекти у напівпровідниках із самоорганізованими нанокластерами.

 

 

 

 

 

 

 

Участь у фундаментальних дослідженнях за рахунок видатків державного бюджету:

 • Формування електронно-діркових переходів у напружених гетеросистемах з самоорганізованими дефектно-деформаційними кластерами (2008 – 2010 рр., номер держреєстрації 0108U000587);
 • Теорія струмопереносу через бар’єр Шотткі на основі напружених наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками (2011 – 2013 рр., номер держреєстрації 0111U001019);
 • Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі (2014 – 2016 рр., номер держреєстрації 0114U002615);
 • Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe (2016 – 2018 рр., номер держреєстрації 0116U004736).
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 1. PeleshchakM. The influence of acoustic deformation on the recombination radiation in InAs/GaAs heterostructure with InAs quantum dots / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dan’kiv // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. – 2020. – V. 119. – Р. 113988.
 2. PeleshchakM. The influence of the electric field on the nucleation of the nanometer periodic structure of adatoms in GaAs semiconductor under the action of laser irradiation / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dan’kiv, S.K. Guba // Condensed Matter Physics. – 2019. – V. 22. – № 1. – Р. 13801: 1 – 9.
 3. PeleshchakM. The Conditions of Formation of the Uniform-Sized Quantum Dots in the Field of an Ultrasonic Wave / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dan’kiv // Journal of Nano Research. – 2019. – V. 57. – Р. 40 – 50.
 4. Peleshchak R.M. Role of acoustoelectric interaction in the formation of nanoscale periodic structures of adsorbed atoms / R.M. Peleshchak, I.I. Lazurchak, О.V. Kuzyk, O.O. Dan’kiv, G.G. Zegrya // Semiconductors. – 2016. – V. 50. – № 3. – P. 318 – 323.
 5. Peleshchak R.M. Temperature regimes of formation of nanometer periodic structure of adsorbed atoms in GaAs semiconductors under the action of laser irradiation / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dankiv // Condensed Matter Physics. – 2015. – V. 18. – № 4. – Р. 43801: 1 – 8.
 6. PeleshchakM. Modeling of the nano-acoustic-electronic converter on the basis of graphene nanotubes / R.M. Peleshchak, I.R. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dan’kiv // Journal of nano- and electronic physics. – 2016. – V. 8. – № 2. – P. 02015 (4 pp).
 7. PeleshchakM. Formation of periodic structures under the influence of an acoustic wave in semiconductors with a two-component defect subsystem / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dan’kiv // Ukrainian Journal of Physics. – 2016. – V. 61. – № 8. – P. 741 – 746.
 8. Peleshchak R.M. Non-linear model of impurity diffusion in nanoporous materials upon ultrasonic treatment / R.M. Peleshchak, O.V. Kuzyk, O.O. Dankiv // Condensed Matter Physics. – 2014. – V. 17. – № 2. – Р. 23601: 1 – 8.
 9. BalabanV. The ultrasonic modification of thermodynamic and kinetic regularity of lithium intercalation in talc / O.V. Balaban, I.I. Grygorchak, R.М. Peleshchak, О.V. Kuzyk, О.О. Dan’kiv // Progress in Natural Science: Materials International. – 2014. – V. 24. – № 4. – Р. 397 – 404.
 10. Peleshchak R.M. Effect of Bi isovalent dopants on the formation of homogeneous coherently strained InAs quantum dots in GaAs matrices / R.M. Peleshchak, S.K. Guba, О.V. Kuzyk, I.V. Kurilo, O.O. Dan’kiv // Semiconductors. – 2013. – V. 47. – № 3. – P. 349 – 353.
 11. Пелещак Р.М. Дифузiйно-деформацiйна теорія формування самоорганiзованих нанокластерiв iмплантованих домiшок / Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків // Журнал фізичних досліджень. – 2013. – Т. 17. – № 2. – С. 2601-1 – 2601-6.
 12. ПелещакР.М. Модуляція напрямку випромінювання гетеролазера з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі / Р.М. Пелещак, О.О. Даньків, О.В. Кузик  // Український фізичний журнал. – 2012. – Т. 57. – № 1. – С. 71 – 75.
 13. ПелещакР.М. Енергетичний спектр електронів у тришаровій гетеросистемі із самоорганізованими дефектно-деформаційними структурами / Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків // Український фізичний журнал. – 2012. – Т. 57. – № 8. – С. 841 – 846.
 14. ПелещакР.М. Формування періодичних дефектних структур у напівпровідниках під впливом акустичної хвилі / Р.М. Пелещак, О.О. Даньків, О.В. Кузик // Журнал фізичних досліджень. – 2011. – Т. 15. – № 3. – С. 3602 (4 с.).
 15. ПелещакР.М. Частотна модуляція рекомбінаційного випромінювання гетероструктури InAs/GaAs з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі / Р.М.Пелещак, О.О. Даньків, О.В. Кузик // Український фізичний журнал. – 2011. – Т.  – № 4. – С. 346 – 353.
 16. Пелещак Р.М. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика. Лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”]. Навчально-методичний посібник / Роман Пелещак, Олег Кузик, Олеся Даньків. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 107 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету, протокол № 4 від 28.03.2013 р.).
 17. Пелещак Р.М. Математичне моделювання фізичних процесів. Матеріали до самостійної роботи / Роман Пелещак, Олег Кузик, Олеся Даньків. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 98 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.03.2015 р.).