Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Гадзаман Іван Васильович

Гадзаман Іван Васильович

Гадзаман Іван Васильович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, завідувач науково-дослідною лабораторією нелінійних давачів імені проф. Ковальського П.М.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Терморезисторні елементи струмового захисту на основі керамічних напівпровідникових композитів CuxNi1-xyCo2yMn2-yO4” зі спеціальності 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем.

Автор біля 250 наукових та навчально-методичних праць, співавтор та виконавець понад 15 госпдоговірних, держбюджетних тем та 13 міжнародних грантів.

Індекс цитувань (h-індекс станом на 2019 р.):

Scopus – 15;    Google Scholar – 16.

Сфера наукових зацікавлень: Фізичні основи структуроутворення та модифікування мультикомпонентних наноструктурованих керамічних систем та розробка алгоритмів прогнозування їх властивостей.

Предметна область: матеріалознавство, фізика та астрономія, прикладна фізика та наноматеріали. 

Стажування за кордоном:
 • 2002 р. – Університет прикладних наук Мюнстера, Німеччина. Тема: “Структурні дослідження нових видів функціональної термісторної кераміки” (3 місяці).
 • 2008 р. – Університет прикладних наук Кельну, Німеччина. Тема: “Екологічно-“зелені” інтегровані температурно-вологочутливі сенсори на основі оксишпінельних товстих плівок” (2 місяці).
 • 2012 р. – Університет прикладних наук Кельну, Німеччина. Тема: “Наноструктуровані оксишпінельні мультитирівневі керамічні структури як основа новітніх джерел енергії” (3 місяці).
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Klym H. Integrated thick-film nanostructures based on spinel ceramics / H.Klym, A. Ingram, O. Shpotyuk, I. Hadzaman, V. Solntsev // Nanoscale Research Letters. – 2016. – V. 11. – № 1. – Article in Press. (Impact Factor: 2,779).
 2. KlymH. Water-Vapor Sorption Processes in Nanoporous MgO-Al2O3 Ceramics: the PAL Spectroscopy Study / H. Klym, A. Ingram, O. Shpotyuk, I. Hadzaman, O. Hotra, Yu. Kostiv // Journal of Materials Engineering and Performance. – 2016. – V. 25. – № 3. – P. 866 – 873. (Impact Factor: 0,998).
 3. ShpotyukO. Thermally-induced electronic relaxation in structurally-modified Cu1Ni0.8Co0.2Mn1.9O4 spinel ceramics / O. Shpotyuk, V. Balitska, M. Brunner, I. Hadzaman, H. Klym // Physica B: Condensed Matter. – 2015. – V. 459. – P. 116 – 121. (Impact Factor: 1,319).
 4. Klym H. Integrated thick-film nanostructures based on spinel ceramics / H.Klym, I. Hadzaman, O. Shpotyuk, M. Brunner // Nanoscale Research Letters. – 2014. – V. 9. – № 1. – P. 1 – (Impact Factor: 2,779).
 5. Klym H. Evolution of porous structure and free-volume entities in magnesium aluminate spinel ceramics / H. Klym, A. Ingram, I. Hadzaman, O. Shpotyuk // Ceramics International. – 2014. – V. 40. – № 6. – P. 8561 – 8567. (Impact Factor: 2,605).
 6. Hadzaman I. Nanostructured oxyspinel multilayers for novel high-efficient conversion and control / I. Hadzaman, H. Klym, O. Shpotyuk // International Journal of Nanotechnology. – 2014. – V. 11. – № 9/10/11. – P. 843 – 853. (Impact Factor: 0,618).
 7. Klym H. Multilayer thick-film structures based on spinel ceramics / H. Klym, I. Hadzaman, A. Ingram, O. Shpotyuk // Canadian Journal of Physics. – 2013. – V. 92. – № 7/8. – P. 822 – 826. (Impact Factor: 0,964).
 8. ShpotyukO. Sintering-modified mixed Ni–Co–Cu oxymanganospinels for NTC electroceramics / O. Shpotyuk, V. Balitska, I. Hadzaman, H. Klym // Journal of Alloys and Compounds. – 2011. – V. 509. – № 2. – P. 447 – 450. (Impact Factor: 2,289).