Меню

Кафедра фізики

Кафедра фізикиКафедра фізики

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, професор Столярчук Ігор Дмитрович

Поштова адреса: 82100 м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, контактний телефон: (03-244) 3-54-65.

Кафедра фізики існує з часу заснування Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1940 р). У серпні 1979 року в Дрогобицькому педінституті відбулася реорганізація кафедр. Як наслідок, утворилося дві нові кафедри: кафедра загальної фізики та кафедра теоретичної фізики і методики викладання фізики (з 2015 року – кафедра теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання). Кафедра фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри загальної фізики та кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання.

Попередні завідувачі кафедри:

професор Цегельський Роман Михайлович (1940 – 1956);
старший викладач Билинкевич Северин Айфалович (1956 – 1958);
доцент Шнейдер Артур Давидович (1958 –  1960);
старший викладач Ткачук Микола Гнатович (1945 – 1960);
доцент Шнейдер Артур Давидович (1960 – 1968);
доцент Жмурко Іван Степанович (1968 – 1971);
доцент Цюцюра Дмитро Іванович (1971 – 1985);
доцент Яцишин Василь Петрович (1979 – 1987);
доцент Андрухів Михайло Григорович (1985 – 1993);
професор Цюцюра Дмитро Іванович (1993 – 2000);
професор Бойчук Василь Іванович (1987 – 2016);
доцент Білинський Ігор Васильович (2016 – 2017);
професор Пелещак Роман Михайлович (2000-2020).

професор Столярчук Ігор Дмитрович (з 2020 року і до цього часу)

Професорсько-викладацький склад кафедри:

13 викладачів, з них – 3 доктори фізико-математичних наук, 2 професори,
10 кандидатів фізико-математичних наук, 8 доцентів.

Столярчук Ігор Дмитрович

Столярчук Ігор Дмитрович
завідувач кафедри фізики, професор кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
i.stolyarchuk@dspu.edu.ua
istolyarchuk@ukr.net

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович
доктор фізико-математичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
rpeleshchak@dspu.edu.ua

Білинський Ігор Васильович

Білинський Ігор Васильович
доцент кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
igorbilunskyu@dspu.edu.ua
biligor0905@gmail.com

Гадзаман Іван Васильович

Гадзаман Іван Васильович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович
доктор фізико-математичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
Isvirt@dspu.edu.ua
isvirt@email.ua

Угрин Юрій Орестович

Угрин Юрій Орестович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
yuriyuhryn@dspu.edu.ua

Станько Микола Григорович

Станько Микола Григорович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
mukolastanko@dspu.edu.ua

Вороняк Ярослав Михайлович

Вороняк Ярослав Михайлович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
yaroalavvoronyak@dspu.edu.ua

Даньків Олеся Омелянівна

Даньків Олеся Омелянівна
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
dankivolesya@dspu.edu.ua

Кузик Олег Васильович

Кузик Олег Васильович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
olehkuzyk@dspu.edu.ua

Гольський Віталій Богданович

Гольський Віталій Богданович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
hol.wit@dspu.edu.ua
hol.wit@gmail.com

Британ Віктор Богданович

Британ Віктор Богданович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
vbrytan@dspu.edu.ua

Лешко Роман Ярославович

Лешко Роман Ярославович
доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
leshkoroman@dspu.edu.ua
leshkoroman@gmail.com

Паньків Людмила Іванівна

Паньків Людмила Іванівна
викладач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні засоби зв’язку:
lyuda_pankiv@dspu.edu.ua

Мецан Христина Орестівна

Мецан Христина Орестівна
діловод кафедри

Контактні засоби зв’язку:

Шевчук Інна СергіївнаШевчук Інна Сергіївна
старший лаборант кафедри

Контактні засоби зв’язку:
i.s.shevchuk@ukr.net

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:
 • Загальна фізика. Механіка;
 • Загальна фізика. Молекулярна фізика і основи термодинаміки;
 • Загальна фізика. Електрика та магнетизм;
 • Загальна фізика. Оптика;
 • Загальна фізика. Квантова фізика;
 • Фізика;
 • Теоретична механіка;
 • Теоретична фізика;
 • Фізика квантових систем різної розмірності;
 • Динаміка кристалічної гратки (фізика фононів);
 • Квантові основи наноелектроніки;
 • Астрономія і методика її викладання;
 • Елементи фізики твердого тіла;
 • Методика викладання фізики;
 • Методика викладання фізики у ВНЗ;
 • Методика навчання фізики;
 • Теорія бозон-ферміонних систем;
 • Теорія груп і симетрійні властивості кристалів;
 • Рівняння математичної фізики;
 • Історія фізики;
 • Математичні методи фізики;
 • Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти;
 • Технологія напівпровідників та напівпровідникових приладів;
 • Фізика напівпровідників і діелектриків;
 • Фізика наносистем і сучасна мікроелектроніка;
 • Сучасні методи дослідження напівпровідників;
 • Електронно-обчислювальна техніка і автоматика;
 • Акусто-оптичні явища в напівпровідниках;
 • Основи сучасної електроніки;
 • Основи технічного конструювання;
 • Сучасне напівпровідникове матеріалознавство;
 • Основи векторного і тензорного аналізу;
 • Фізика з основами біофізики;
 • Синергетика;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Архітектура обчислювальних систем.
 • Основи інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Оптичні властивості напівпровідників  і діелектриків;
 • Комп’ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті;
 • Нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН
Напрями наукових досліджень:

Кафедральна тема № 1: Вирощування та дослідження електричних і оптичних властивостей монокристалів А2В6, А3В5, керамічних матеріалів та наногетероструктур на їх основі.

Термін виконання теми: 2016 – 2020 рр.

Вид роботи: фундаментальна.

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: нові речовини і матеріали.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та  наногетероструктурах на їх основі.

Науковий керівник:  д.ф.-м.н., професор Пелещак Р.М.

Кафедральна тема №2: Оптичні та електричні властивості наногетеросистем.

Термін виконання теми: 2017-2021 рр.

Вид роботи: фундаментальна.

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: нові речовини і матеріали.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та  наногетероструктурах на їх основі.

Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Столярчук І.Д.

Тема фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету (номер держреєстрації номер держреєстрації 0119U100667): Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях.

Термін виконання теми: 2019-2021 рр.

Вид роботи: фундаментальна.

Назва пріоритетного тематичного напряму організації-виконавця, що погоджений  МОН України: Нанофізика і нанотехнології. Фізика  низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка.

Науковий керівник:  д.ф.-м.н., професор Пелещак Р.М.

Наукові школи:

Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем
(науковий керівник – професор Пелещак Р.М.)

Теорія електронних, діркових та екситонних станів у гетеросистемах з наноплівками, квантовими точками та квантовими дротами
(наукова школа імені професора Бойчука В.І.)

Важливі наукові результати, отримані працівниками кафедри фізики: 
 1. На кафедрі фізики вперше в світі були синтезовані напівпровідники із системи твердих розчинів CdxHg1-xTe.
 2. Синтезовано і проведено комплексні дослідження фізичних властивостей напівпровідників ZnxHg1-xTe, ZnTe, ZnxCd1-xTe.
 3. Вперше експериментально досліджено явище від’ємної фотопровідності у кристалах твердих розчинів CdTe – ZnTe.
 4. Вперше встановлені закономірності утворення фотоелектретного стану під дією зовнішнього поля та його руйнування у високоомних фоточутливих напівпровідниках А2В6.
 5. Встановлено закономірності впливу електрон-деформаційних ефектів на оптичні та електричні властивості напружених гетероструктур з квантовими точками.
 6. Вперше у твердих розчинах CdxHg1-xTe експериментально виявлено магнетофононний резонанс на різниці фононів, які належать до різних мод цього кристалу.

На кафедрі є аспірантура та докторантура зі спеціальності
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

kafedra_fizyky@ukr.net
rpeleshchak@ukr.net