Меню

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович

ВІРТ Ігор Степанович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри технологічної та професійної освіти. У 2002 році захистив докторську дисертацію «Фотоелектричні властивості вузькощілинних напівпровідникових матеріалів». Автор 350 наукових та навчально-методичних праць. Організатор низки міжнародних науково-технічних конференцій «Laser technologies» 2011 – 2019 рр. Член спеціалізованої наукової ради Інституту термоелектрики НАН України.

Сфера наукових зацікавлень: Твердотільна електроніка, фізичні основи електронного приладобудування. Тонкоплівкове матеріалознавство,  лазерні технології у матеріалознавстві, фізико-хімічні основи процесів росту та формування тонких плівок; оксидні, нітридні та халькогенідні напівпровідникові матераіали.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 1. Курило І.В., Рудий І.О., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С. Морфологія, структура і фізико-механічні властивості плівок сполук II–VI.  – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 328.

Посібники з грифом МОН України:

 1. Вірт І.С., Лужецький В.С. Основи механіки руйнування. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2012. – 250с.

Посібники з грифом університету:

 1. Вірт І.С. Експериментальні методи досліджень. Навч. посібн. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 383 с.
 2. Вірт І.С., Павловський Ю.В. Сучасні проблеми техніки. Навч. посібн. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 275 с.
 3. Вірт І., Лужецький В. Основи механіки руйнування: Практикум. Дрогобич РВ ДДПУ ім. І. Франка, – 94 с.
 4. Вірт І.С., Лужецький В.С..»Опір матеріалів « . – Дрогобич: Видавничий центр ДДПУ ім. І. Франка. – 2016, 64 с

Наукові статті (за останні 5 років):

 1. Vuichyk, Z.F. Tsybrii, S.R. Lavoryk, K.V. Svezhentsova, I.S. Virt, A. Chizhov. Morphologic and optical characterization of ZnO:Co thin films grown by PLD // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. –2015. – Vol. 17, N 1. – P. 80–84.
 2. А.Й. Савчук, І.Д. Столярчук, Б. Цінек, А. Дзєдіч, І.В. Гадзаман, Virt. Оптичні властивості наночастинок оксиду цинку, легованих атомами Со, одержаних методом лазерної абляції в рідині // Журнал нано- та електронної фізики. –. – Том. 7, №3. – С. 03003(1-5).
 3. Potera, I. Virt, G. Wisz. Optical properties of ZnCoO layers obtained by PLD method // Materials of international scientific and technical conference laser technologies. Lasers and their application, june 7–9, 2017, Truskavets, Ukraine, P. 80-82.
 4. Stefaniuk, B. Cieniek, I. Rogalska, I. Virt, A. Kościak. Magnetic properties of ZnCoO layers obtained by PLD method // Materials of international scientific and technical conference laser technologies. Lasers and their application, june 7–9, 2017, Truskavets, Ukraine, P. 83-85.
 5. Virt, S. Adamiak, B. Cieniek, Yu. Tur, I. Lopatynskyi, M. Frugynskyi. Nanomechanical properties lead chalcogenides films grown by pulsed laser deposition // Materials of international scientific and technical conference Laser technologies. Lasers and their application, june 7–9, 2017, Truskavets, Ukraine, P. 86-89.
 6. Tur, I. Virt. Laser method of structures growing for thermo-electricity // Materials of international scientific and technical conference Laser technologies. Lasers and their application, june 7–9, 2017, Truskavets, Ukraine, P. 90-91.
 7. Blagodyr, A. Bilinsky, K. Martyniuk-Lototsky, I. Virt, R. Gamernyk, S. Apunevych, M. Tistechko. Laser system satellite laser ranging station «LVIL-1831». Laser application // Materials of international scientific and technical conference laser technologies. Lasers and their application, june 7–9, 2017, Truskavets, Ukraine, P. 109-111.
 8. В. Лужецький, І. Вірт. Діагностика механічних властивостей зміцнюючих покриттів акустичним методом. Матеріали 13-го міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові, 18-19 травня 2017 р., Україна. – С. 202-204
 9. Tur Y.V., Virt I.S. Structural and Electrical Properties of AgSbSe2 Thin Films with the Inclusion of Lead Chalcogenides. Journal of nano- and electronics physics. 2018. Vol. 10, N P. 34.1-34.4.   
 10. Potera, I. Virt, B. Cieniek, G. Wisz. Optical properties of ZnO:TM (TM = Cr, Mn and Co) layers obtained by pulsed laser deposition technique. Ukrainian Journal of Physical Optics. 2019. Vol. 20, N 4. P. 143-150.
 11. Tur Y.V., Virt I.S. Investigation of micromechanical properties of thin films of PbTe and PbSe. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2018. Vol. 10, N 6. P. 06037-06041.
 12. Gamernyk R.V., Plevachuk Y.O., Sklyarchuk V.M., Virt I.S., Kulyk Y.О. Optical properties of thin crystalline films CuIn5 Ga0.5Se2 obtained by laser deposition. Journal of Physical Studies. 2018. Vol. 22, N 4. P. 4602-4606.
 13. Tur, Y. Pavlovskyi, І. Virt. Measurement of Thermoelectric Parameters of Thin-Film Semiconductor Materials Using the Harman Method. Physics and chemistry of solid state. 2019. V.20, №3. P. 306-310.

Наукові статті  у зарубіжних виданнях (за останні 5 років):

 1. Luka, B. S. Witkowski, L. Wachnicki, M. Godlewski, M. Andrzejczuk, M. Lewandowska, I. Virt. Hybrid disordered blends formed from fullerene porous layers and zinc oxide grown by atomic layer deposition // Journal of Materials Science. – 2015. – Vol. 50, Iss. 11. – P. 4132–4141.
 2. S. Virt, Y. Tur, I.O. Rudyi I.Ye. Lopatynskyi, M.S. Frugynskyi, I.V. Kurilo, E. Lusakowska, B.S. Witkowski, G. Luka. Control of the crystal structure and electrical transport in undoped PbTe films grown by pulsed laser deposition // Journal of Crystal Growth. – 2015. – Vol.432, N  – Р. 19–23.
 3. Virt, Yu. Pavlovskyy, V. Habinskij, P. Potera, M. Trzyna, W. Bochnowski, S. Adamiak, A. Dziedzic, J. Cebulski, G. Luka, I.O. Rudyj, I.Ye. Lopatynskyi. Optical and structural properties of AlN thin films obtained by PLD method // Journal Wulfenia, Klagenfurt, Austria. – 2015. – Vol 22, No. 4. Р. – 138–151.
 4. Potera P., Virt I, Wisz G, Cebulski J. Optical properties of ZnCoO layers obtained by PLD method. Materials Science. 2017. 35, N 4. – P. 878-884.
 5. Stefaniuk I., Cienek B., Rogalska I, Virt I., Kosciak A. Magnetic properties of ZnO:Co layers obtained by pulsed laser deposition method. Materials Science. 2017. Vol. 11, N 4. –001-004.
 6. Luka, L. Wachnicki, S. Bartlomiej, R. Jakiela, I.S. Virt. Structure-property relationships in ZnO:Al-hydroquinone films grown on flexible substrates by atomic and molecular layer deposition // Materials & Design – 2017. – Vol. 119, N5. – P. 297-302.
 7. Wisz, I. Virt, P. Sagan, P. Potera, R. Yavorskyi. Structural, Optical and Electrical Properties of Zinc Oxide Layers Produced by Pulsed Laser Deposition Method // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 253, N12. – P. 03003 (1-5).
 8. Cieniek, I. Stefaniuk, I. Virt. EMR Spectra Thin Films Doped with High Concentration of Co and Cr on Quartz and Sapphire Substrates // Acta Physica Polonica. – 2017. – Vol. 132, No.1 – P. 30-33.
 9. Wisz, I. Virt, P. Sagan, I. Hatala, Ł. Głowa, M. Kaczor. Standard Si Photovoltaic Devices Improved by ZnO Film Obtained by Pulsed Laser Deposition // IEEE Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications. – 2017. – Р. 335-345.
 10. Virt I., Tur Y., Potera P., Lusakowska E., Luka. Lead Chalcogenide Films Grown by Pulsed Laser Deposition// Proceedings of the IEEE: Applications & Properties (NAP-2017) Part 4, G03NE01 Р. 1-3.
 11. Gamernyk R.V., Virt I., Malynych S.Z., Dziedzic A., Potera P., Wisz G. Exciton-Plasmon Interaction and Nonlinear-Optical Properties of Zn8Co0.2O/Au Nanoparticles Composite Film// Proceedings of the IEEE: Applications & Properties (NAP-2017) Part 4, NESP06 Р. 1-4.
 12. Sagan, O. Aksimentyeva, G. Wisz, B. Tsizh, I. Virt, I. Rudy The pentacene films on the glass/ITO surface: structure and optical properties Journal Molecular Crystals and Liquid Crystals V. 671, 2018. –    P. 148-155
 13. Virt I.S., Tur Y., Adamiak S., Cieniek B., Lopatynskyi I.Ye., Frugynskyi M.S. PbTe Thin Films Grown by PLD Method. Proceedings IEEE: Applications & Properties (NAP-2018). Part 4, 04NCEE16, 1-3.
 14. Savchuk V.V., Gamernyk R.V., Virt I.S., Malynych S.Z., Pinchuk A.O. Plasmon-exciton coupling in nanostructured metal-semiconductor composite films. AIP Advances. 2019. Vol. 9, N  P. 0450211-0450216.
 15. Sagan, O. Aksimentyeva, G. Wisz, B. Tsizh, I. Virt, I. Rudyj. The pentacene films on the glass/ITO surface: structure and optical properties. Journal Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2018. Vol. 671. P. 148-155.
 16. I. Virt, P. Potera, I. Stefaniuk, B. Cieniek. Properties of ZnCoO thin films obtained by a pulsed laser deposition method. Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL). 8th International Conference on Publisher IEEE, P. 263-266.