Меню

Скварок Юрій Юліанович

Скварок Юрій Юліанович

Скварок Юрій Юліанович – кандидат технічних наук, доцент. У 1991 році захистив дисертацію “Розрахунок довговічності та міцності лобових дискових шарошок”. Автор 67 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: автоматизація вібраційних технологічних процесів.

Контактні засоби зв’язку:
y.skvarok@gmail.com

Перелік публікацій

Патенти

 1. Пат. 76368 А Україна, B24В31/06. Адаптивний пристрій для віброабразивної обробки деталей. Горбатюк Р.М., Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В., Паламарчук І.П. (Україна). – № u201112534; Опубл. 10.01.2013; Бюл. № 1, 6 ст.

Посібники з грифом університету

 1. Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В. Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання. Лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 139 с.
 2. Скварок Ю.Ю., Хула В.Д. Виробниче навчання. Практикум з розбирання та складання агрегатів автомобіля. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 110 с.
 3. Скварок Ю.Ю., Білик М.Ф. Місцевий транспорт: [курс лекцій]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 268 с.
 4. Зінько Р.В., Лозовий І.С., Скварок Ю.Ю. Ремонт автомобіля. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 268 с.
 5. Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В. Діагностика автомобіля. Лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 123 с.
 6. Зінько Р.В., Cкварок Ю.Ю., Шибанов С.В., Жила С.П. Проектування автотранспортних підприємств та парків військових частин: навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 234 с.
 7. Скварок Ю.Ю., Хула В.Д. Конструкція автомобіля. Методичні матеріали для самостійної роботи. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 38 с.
 8. Скварок Ю.Ю. Ремонт автомобільних кузовів: практичні заняття [для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 94 с.
 9. Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В. Паливна апаратура двигунів. Лабораторні роботи. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 81 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Чубик Р.В., Скварок Ю.Ю., Деньщіков А.Ю. Автоматизований вібропривод для тороїдальних вібромашин // Автоматизація технологічних та бізнес-процесів. Щоквартальний Міжнародний науково-виробничий журнал. 2014. – № 17. – С. 58–
 2. Горбатюк Р.М., Килівник М.М., Чубик Р.В., Скварок Ю.Ю. Автомат для віброабразивної обробки деталей // Вибрации в технике и технологиях. Всеукраїнський наук.-тех. журнал. – 2014. – № 3 (75). – С. 57–
 3. Чубик Р.В., Скварок Ю.Ю., Деньщиков О.Ю. Автоматизований вібропривод для тороїдальних вібромашин // Автоматизація технологічних та бізнес-процесів. – №17, 2014. – С. 58–65.