Меню

Савка Леся Василівна

Савка Леся Василівна

Савка Леся Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2002 році захистила дисертацію “Методика вивчення української народної вишивки майбутніми вчителями обслуговуючої праці”. Автор 55 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: методичні основи впровадження сучасних технологій проектування швейних виробів у практику підготовки майбутніх викладачів дисциплін фахової підготовки у галузі легкої промисловості та вчителів технологій за профілем “Швейна справа”.

Контактні засоби зв’язку:

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

  1. Савка Л.В., Скварок М.Ю., Білик Л.В. Технологія виготовлення швейних виробів. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 210 с.
  2. Савка Л.В., Скварок М.Ю., Білик Л.В. Конструювання та моделювання швейних виробів. Легкий одяг. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 122 с.

 Посібники з грифом університету

  1. Савка Л.В. Створення форми одягу методом наколювання: навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 120 с.
  2. Савка Л.В., Створення форми одягу методом наколювання: матеріали для самостійної роботи. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 55 с.
  3. Савка Л.В. Методичні рекомендації до курсової роботи з проектування швейних виробів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 46 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Савка Л.В. Систематизація завдань для розвитку креативності студентів на заняттях із спеціального моделювання та макетування форми // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 51. – 2015. – С. 231–235.