Меню

Попович Володимир Дмитрович

Попович Володимир Дмитрович

Попович Володимир Дмитрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент. У 2010 році захистив дисертацію “Вплив легування хлором на фізичні властивості монокристалів телуриду кадмію, вирощених методом сублімації”. Автор 76 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: технологія вирощування монокристалічних матеріалів, дослідження властивостей сполук класу А2В6.

Контактні засоби зв’язку:
vpopovych@yahoo.com

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Попович В.Д., Чубик Р.В. Різання матеріалів, верстати та інструменти: лабораторний практикум. Частина перша. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 144 с.
 2. Пігур-Пастернак О.М., Попович В.Д. Програмне забезпечення мультимедійних систем: Лабораторний практикум для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – 105 с.
 3. Попович В.Д., Сиротюк А.М. Технологія виробництва конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум – Дрогобич: : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 68 с.
 4. Попович В.Д., Сиротюк А.М. Обробка конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 64 с.
 5. Попович В.Д., Яким Р.С., Сиротюк А.М. Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 112 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Пигур О.Н., Попович В.Д., Potera P., Вирт И.С., Цибрий З.Ф. Влияние обработки водородом монокристаллов теллурида кадмия на спектры их оптического пропускання // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2011. – № 4 – С. 35 – 38.
 2. Попович В.Д., Гнатенко Ю.П., Буківський П.М., Потера П. Вплив передростового відпалу вихідного матеріалу на властивості неочищених монокристалів телуриду кадмію, отриманих методом сублімації // Український фізичний журнал. – 2012. – Т. 57, № 8 – 12. – С. 847 – 851.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Popovych V.D., M. Bester. Measurements of photoconductive transients in vapor grown CdTe:Cl over wide temperature and dopant concentration ranges // Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 112. – P. 023705-1 – 023705-5.
 2. Sagan P., Popovych V., Bester M., Kuzma M. Characterisation of CdCrTe layers obtained by pulsed laser deposition // Solid State Phenomena. – – Vol. 203–204. – P. 193–197.
 3. V.D. Popovych, P. Sagan, M. Bester, B. Cienek, M. Kuzma. Structural and compositional investigations of vapour grown CdTe:Cr single crystals // Journal of Crystal Growth. – – Vol. 426. – P. 173–179.
 4. V. Popovych, M. Bester, I. Stefaniuk, M. Kuzma. Dyson line and modified Dyson line in the EPR measurements // Nukleonika. – – Vol. 60 (3). – P. 385–388.
 5. V. Popovych, P. Sagan, M. Bester, M. Wierzbinska, M. Kuzma. Structural investigation and phase identification in (Cd,Cr) Tealloys // Journal of Materials Science. – – Vol.51, No.9. – P. 4618–4626.
 6. V. Popovych, P. Sagan. Detection of “exotic” dopant-related macrodefects in vapour grown CdTe:Cr single crystals // Acta Physica Polonica A. – 2016. – Vol. 129, No.1. – P.49–51.