Меню

Ліщинська-Кравець Галина Львівна

Ліщинська-Кравець Галина Львівнастарший викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 9 січня 1969 року у м. Комарно Городоцького району Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Комарнівську середню школу (1986 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Математика» (1991 р.). Навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2011 – 2015 рр.).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Асистент (1991 р.), викладач (1997 р.), старший викладач (2002 р.) кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням механізмів формування професійної майстерності майбутніх учителів технологій у процесі художньо-трудової підготовки. Цей напрям дослідження представлений у численних статтях, посібниках і колективній монографії. Учасник та співорганізатор регіональних, всеукраїнських конференцій та семінарів. З 1990 р. – член Спілки майстрів народної творчості України.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Монографія
 1. Ліщинська-Кравець Г.Л. Початкова дизайн-освіта: готовність учителя до організації художньої праці з обдарованими учнями: колективна монографія / Л.В. Оршанський, Г.Л. Ліщинська-Кравець, А.М. Король, В.М. Сирота, В.П. Тименко / за ред. В.П. Тименка. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 514 с. [С. 335 – 382]. 
Підручники і навчально-методичні посібники:
 1. Ліщинська-Кравець Г.Л. Незглибиме творче ремесло: короткий нарис історії кафедри декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну / Л.В. Оршанський, Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: Коло, 2001. – 48 с.
 2. Ліщинська-Кравець Г.Л. Технологія приготування їжі: навч. посіб. [для студентів спец. № 7.010103 “Трудове навчання (обслуговуюча праця)»] / Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр», 2004. – 196 с.
 3. Ліщинська-Кравець Г.Л. Лабораторний практикум з технології приготування їжі: метод. посіб. [для студентів спец. 6.010103 «ПМСО. Трудове навчання»] / Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2005. – 125 с.
 4. Ліщинська-Кравець Г.Л. Життя в кольорах живописних. Нарис з історії кафедри декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну / Л.В. Оршанський, Г.Л. Ліщинська-Кравець, Г.М. Мельник. – Дрогобич: Коло, 2006. – 48 с.
 5. Ліщинська-Кравець Г.Л. Практичні роботи з технології приготування кулінарних страв: метод. вказівки / Надія Кузан, Галина Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 67 с.
 6. Ліщинська-Кравець Г.Л. Використання інтерактивних технологій при вивченні вишивки / Г.Л. Ліщинська-Кравець, Л. Хомич // Художні ремесла в школі: навч.-метод. посіб. [для студентів спец.«Трудове навчання»] / За заг. ред. Л.В.Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. – 286 с. [С. 115 – 123].
 7. Ліщинська-Кравець Г.Л. Конструктивні особливості та технологія пошиття традиційної української сорочки / Г.Л. Ліщинська-Кравець // Художні ремесла в школі: навч.-метод. посіб. [для студентів спец. «Трудове навчання»] / За заг. ред. Л.В.Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. – 286 с. [С. 124 – 131].
 8. Ліщинська-Кравець Г.Л. Технології навчання дітей мистецтву української вишивки / Г.Л. Ліщинська-Кравець // Золота скриня: Українські художні ремесла: практ. посіб. / Л.В. Оршанський. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2007. – 176 с.: іл. [С. 24 – 53].
 9. Ліщинська-Кравець Г.Л. Товарознавство харчових продуктів: тексти лекцій [для студентів спец. «Технологічна освіта» (обслуговуючі види праці)] / Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2008. – 173 с.
 10. Ліщинська-Кравець Г.Л. Практикум з товарознавства харчових продуктів: навч.-метод. посібник [для студентів спец. «ПМСО. Технологічна освіта» (обслуговуючі види праці)] / Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 75 с.
 11. Ліщинська-Кравець Г.Л. Завдання для самостійної роботи студентів з практикуму у навчальних майстернях: метод. посіб. / Ліщинська-Кравець Г.Л., Кузан Н., Гром Г. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2010. – 130 с.
 12. Ліщинська-Кравець Г.Л. Художня вишивка: навч.-метод. посіб. [для студентів інженерно-педагогічного факультету] / Надія Кузан, Галина Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 108 с.
 13. Ліщинська-Кравець Г.Л. Практикум у навчальних майстернях. Завдання для самостійної роботи (обслуговуючі види праці) : метод. посіб. / Галина Ліщинська-Кравець, Галина Гром. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 122 с.
 14. Ліщинська-Кравець Г.Л. Мистецтво в’язання: навч.-метод. посіб. [для студентів інженерно-педагогічного факультету] / Галина Ліщинська-Кравець, Надія Кузан. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 115 с.
 15. Ліщинська-Кравець Г.Л. Навчально-методичний комплекс дисциплін професійно-практичної підготовки за напрямом «Технологічна освіта» (обслуговуючі види праці): метод. посіб. / Л.В. Оршанський, Г.М. Мельник, Н.І. Кузан, Г.Л. Ліщинська-Кравець; за заг. ред. Л.В. Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 320 с.
 16. Ліщинська-Кравець Г.Л. Бісерне рукоділля: навч.-метод. посіб. [для студентів інженерно-педагогічного факультету] / Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – 110 с.
 17. Ліщинська-Кравець Г.Л. Технологія приготування їжі: завдання для самостійної роботи: навч.-метод. посіб. [для студентів інженерно-педагогічного факультету] / Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011.– 48 с.
 18. Ліщинська-Кравець Г.Л. Практикум з художньої обробки матеріалів: бісерне рукоділля: навч.-метод. посіб. [для студ. інженерно-педагогічного факультету] / Н.І. Кузан, Г.Л. Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка. – 2012. – 62 с.
 19. Ліщинська-Кравець Г.Л. Практикум з художньої обробки матеріалів. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів: навч.-метод. посіб. [для студ. інж.-пед. фак.] / Надія Іванівна Кузан, Галина Львівна Ліщинська-Кравець. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2012. – 106с.
 20. Ліщинська-Кравець Г. Л. Художня обробка матеріалів: орнаментика і технологія: навч. посіб. [для студентів і педагогів] / Леонід Оршанський, Микола Курач, Галина Ліщинська-Кравець, Марія Олексюк; за заг. ред. проф. Л. Оршанського. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. – 296 с.: іл. (Рекомендовано до друку МОН України)
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. Ліщинська-Кравець Г.Л. Формування творчої активності школярів під час вивчення вишивки / Г.Л. Ліщинська-Кравець // Молодь і ринок: Щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал. – 2009. – № 4 (51). – С. 119 – 123.
 2. Ліщинська-Кравець Г.Л. Роль етнодизайну у розвитку творчої активноті школярів / Г.Л. Ліщинська-Кравець, Н.І. Кузан // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету ім. К.Д. Ушинського. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2010. – № 11 – 12. – С. 63 – 69.
 3. Ліщинська-Кравець Г.Л. Художньо-трудова підготовка як чинник формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій / Г.Л. Ліщинська-Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 160 – 165.
 4. Ліщинська-Кравець Г.Л. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій як складової їхньої педагогічної майстерності / Г.Л. Ліщинська-Кравець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – Вип. 29. – С. 142 – 147.
 5. Ліщинська-Кравець Г.Л. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій як педагогічна проблема / Г.Л. Ліщинська-Кравець // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2012. – Вип. 25. – С. 122 – 125.
 6. Ліщинська-Кравець Г.Л. Вивчення мистецтва плетіння соломою злакових культур / Г.Л. Ліщинська-Кравець // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 20 – 28.
 7. Ліщинська-Кравець Г.Л. Конструктивні особливості та техніки змережування української сорочки / Г.Л. Ліщинська-Кравець // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 4. – С. 34 – 39.
 8. Ліщинська-Кравець Г.Л. Використання програми «Pattern Maker» у процесі вивчення народної вишивки / Г.Л. Ліщинська-Кравець, Г.М. Мельник // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 6. – С. 13 – 20.
ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Технологічний практикум», «Декоративно-ужиткове мистецтво» та ін. Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними роботами студентів.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями технологій, керівниками художньо-прикладних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району. Долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри. Проводить інтерактивні майстер-класи для поціновувачів автентичної української вишивки.
ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: формування фахової майстерності майбутніх учителів технологій, українське декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн.