Меню

Кузан Надія Іванівна

Кузан Надія Іванівна

Кузан Надія Іванівна – кандидат педагогічний наук, доцент, заслужений майстер народної творчості України, керівник творчої лабораторії „Мистецька Бойківщина”. У 1998 році захистила дисертацію “Виховання підлітків на традиціях народного декоративно-прикладного мистецтва західної України”. Автор 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: методичні основи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику підготовки майбутніх вчителів технологій.

Контактні засоби зв’язку:

Перелік публікацій

Монографії

  1. Кузан Н. Виховання підлітків на традиціях української народної вишивки. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 160 с.

Посібники з грифом МОН України

  1. Кузан Н., Пруська Р. Заняття з народної вишивки. – Львів: Часопис. – 2013. – 110 с (лист № 14.1/ 12–Г–31 від 12.02.2013 р.).

Посібники з грифом університету

  1. Кузан Н.І. Етнодизайн в одязі: методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 106 с.
  2. Кузан Н.І., Ліщинська-Кравець Г.Л. Практикум з художньої обробки матеріалів: бісерне рукоділля: навч.-метод. посіб. [для студ. інженерно-педагогічного факультету]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 62 с.
  3. Кузан Н.І., Гром Г.Л. Історія костюма: методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 132 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

  1. Кузан Н., Ліщинська-Кравець Г. Роль етнодизайну у розвитку творчої активності школярів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – 2010. – №11–12. – С. 63–69.
  2. Кузан Н. Формування позитивного ставлення до праці в підлітків // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – Вип. 26. – Ужгород: УжНУ “Говерла”. – 2013. – С. 96–99.

Статті у зарубіжних виданнях

  1. Kuzan N., J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg. Estetyczne kształcenie uczniów w procesie nauczania sztuki ludowej w ogólnokształcących szkołach Ukrainy // Wychowanie wobec wyzwań współczesności”. – Wydawnictwo Lublin: UMCS. – 2011. – S. 261–274.
  2. Кузан Н. Совместная деятельность семьи, школы и внешкольных учреждений в трудовом воспитании детей // Материалы международной научно-практической конференции “Фундаментальные и прикладные науки сегодня”. – Москва: spc Academic. – 2013. – С. 82–85.
  3. Кузан Н. Народная игрушка как средство воспитания у детей позитивного отношения к трудовым традициям // материалы XLV междунар. науч.-практ. конф. “Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии”. – Новосибирск: Изд. «СибАК». – 2014. – № 10 (45). – С. 87–92.