Меню

Котик Ірина Василівна

Котик Ірина Василівнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 14 травня 1982 року у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 5 (1999 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни» (2004 р.). Кандидатську дисертацію на тему: “Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Едварда Жарського» за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Інспектор навчального відділу (2004 р.), викладач (2011 р.), старший викладач (2012 р.), доцент (2016 р.) кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Монографія:
 1. Кізин І.В. Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Е.Жарського: монографія / І.В. Кізин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 240 с.
Навчально-методичні посібники:
 1. Кізин І.В. Джерельце. Сценарії позакласних заходів, літературні вечори, ігри, п’єси, кросворди: збірник – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 412 с.
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. Кізин І.В. Науково-просвітницька діяльність та педагогічніідеї Едварда-Андрія Жарського як історико-педагогічна проблема / І.В. Кізин // Молодь і ринок: [щомісячний науково-педагогічний та економічний журнал]. – 2009. – № 6 (53). – С. 141–144.
 2. Кізин І.В. Науково-педагогічні погляди Едварда Жарського у професійній підготовці майбутніх вчителів / І.В. Кізин // Наука і освіта: науково-парктичний журнал. – 2009. – № 7. – Південного наукового центру АПН України – С.90-93.
 3. Кізин І.В. Проблема мови та рідномовного навчання молодших школярів у полікультурному оточенні в українській діаспорі / І.В. Кізин // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Матеріали другої міжнародної науково практичної конференції. – Дрогобич: Просвіт, 2009. – С. 403-407.
 4. Кізин І.В. Сутність процесу виховання у педагогічній системі Едварда Жарського / І.В. Кізин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця, 2010. – № 25. – С.38-44.
 5. Кізин І.В. Освітньо-організаційна діяльність Едварда Жарського у діаспорі / І.В. Кізин // Проблеми сучасної педагогічної освіти: серія : Педагогіка і психологія. – № 27 (частина І). – 2010. – Ялта – С.134-140.
 6. Кізин І.В. Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Едварда Жарського в контексті реформаторської педагогіки ХХ століття / І.В. Кізин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 4. – 216 с. – С. 124–129.
 7. Кізин І.В. Рекомендації щодо використання досвіду реформаторської педагогіки у процесі трудової підготовки та естетичного виховання студентів / І.В. Кізин // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : Коло, 2012. – № 7 (90). – С.78–82.
 8. Кізин І.В. Реконструкція моделей художньо-трудової підготовки у реформаторській педагогіці / І.В. Кізин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка соціальна робота – Ужгород, 2012. – Вип. 24. – С. 62–65.
 9. Кізин І.В. Науково-просвітницька діяльність та педагогічна спадщина Едварда Жарського / І.В. Кізин // Рідна школа. Видає Шкільна Рада при УККА і Централя Опікунів. – №1 (161). – січень 2012. – Нью-Йорк. – С. 4–11.
 10. Кізин І.В. Формування позитивного іміджу вчителя в сучасних умовах / І.В. Кізин // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Додаток № 1 до Вип. 31.– Том ІІІ (45). – С. 326–334.
 11. Кізин І.В. Художньо-трудова підготовка в світлі досвіду реформаторської педагогіки ХХ ст. / І.В. Кізин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород. – 2014. – № 32. – С. 84–87.
 12. Кізин І.В. Використання концептуальних положень та ідей Едварда Жарського у сучасній педагогічній практиці / І.В. Кізин // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : Коло, 2014. – № 11 (118). – С. 111–116.
ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Методологія та методика науково-педагогічних досліджень», «Креативні технології навчання», «Історія костюму». Керую педагогічними практиками, курсовими, дипломними роботами студентів. 
ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри тощо. 
ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія вітчизняної педагогіки, українське декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн.