Меню

Яким Роман Степанович

Яким Роман Степанович

Яким Роман Степанович – доктор технічних наук, професор. У 2012 році захистив докторську дисертацію “Науково-прикладні засади підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт”. З 2014 року професор кафедри машинознавства і основ технологій. Автор 160 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: довговічність тришарошкових бурових доліт.

Контактні засоби зв’язку:
jakym.r@online.ua

Перелік публікацій

Монографії

 1. Яким Р.С., Петрина Ю.Д., Яким І.С. Науково-практичні основи технології виготовлення тришарошкових бурових доліт та підвищення їх якості і ефективності: монографія. – Івано-Франківськ: Видання ІФНТУНГ, 2011. – 384 с.
 2. Яким Р.С., Петрина Ю.Д. Теорія і практика забезпечення якості та експлуатаційних показників цементованих деталей шарошкових бурових доліт: монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 198 с.

Патенти

 1. Пат. 95141 Україна, МПК Е21В 10/08 (2006.01) Спосіб захисту шарашкового долота від спрацювання по діаметру / Є.І.Крижанівський, Р.С. Яким, Л.Є.Шмандровський, Ю.Д.Петрина. – № а 2009 11721; заявл. 16.11.09; опубл. 11.07.2011, Бюл. №13.
 2. Пат. 94293 Україна, МПК Е21В 10/22 (2006.01) Опора шарошкового бурового долота. / Є.І.Крижанівський, Р.С. Яким, Л.Є.Шмандровський, Ю.Д.Петрина. – № а 2009 04722; заявл. 13.05.09; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
 3. Пат. 99530 Україна МПК Е 21 В 10/22 (2006.01) F16C 17/02 (2006.01) Опора бурового шарошкового долота / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким. – № а 2010 15702; заяв. 27.12.2010; опубл. 27. 08. 2012, Бюл. № 16.
 4. Пат. 99363 Україна МПК Е 21 В 10/22 (2006.01), F 16 С 17/02 (2006.01) Опора бурового шарошкового долота / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким. – № а 2010 14066; заяв. 25.11.2010; опубл. 10. 08. 2012, Бюл. № 15.
 5. Пат. 71977 Україна МПК Е 21 В 10/22 (2006.01) Бурове шарошкове долото. / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким. – № u 2010 05441; заяв. 05.05.2010; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15.

Посібники з грифом університету

 1. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності: Методичні рекомендації і матеріали для самостійної підготовки студентів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 114 с.
 2. Яким Р.С., Петрина Д.Ю. Основи механіки механізмів і машин: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2013. – 152 с.
 3. Яким Р.С. Матеріалознавство: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2013. – 120 с.
 4. Яким Р.С. Матеріалознавство: лабораторний практикум. – Дрогобич: Коло, 2013. – 168 с.
 5. Р.В. Чубик, Р.С. Яким. Різання матеріалів, верстати та інструменти: методичні вказівки до самостійної розрахункової роботи. – Дрогобич: Видавничий центр ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 108 с.
 6. Яким Р.С.Приводи транспортних машин: методичні рекомендації і матеріали для самостійної підготовки студентів напрямку підготовки 6.010104 „Професійна освіта” профілю „Транспорт”. – Дрогобич: Коло, 2014. – 96 с.
 7. Попович В.Д., Яким Р.С., Сиротюк А.М. Технологія конструкційних матеріалів: лабораторний практикум. – Дрогобич: РВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 112 с.
 8. Яким Р.С., Чубик Р.В. Основи техніки і технології: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2015. – 372 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Р.С. Яким, Ю.Д. Петрина, І.С. Яким. Забезпечення якості тришарошкових бурових доліт на етапах їх життєвого циклу // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнародний зб. наукових праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – Вип. 1,2 (43). – С. 338 – 342.
 2. Р.С. Яким, Ю.Д. Петрина, І.С. Яким. Технологічне забезпечення якості механічного оброблення цапф лап тришарошкових бурових доліт // Вісник СевНТУ: Машиноприладобудування та транспорт: зб. наукових праць – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2012. – Вип. 129. – С. 278 – 283.
 3. Яким Р.С., Ю.Д. Петрина, І.С. Яким, Ю.В. Павловський. Забезпечення експлуатаційних показників деталей бурового обладнання механоультразвуковим зміцнюючим обробленням // Прогресивні технології і системи машинобудування. – 2013. Вип. 1, 2 (46). – С. 309-314.
 4. Яким Р.С., Петрина Ю.Д., Яким І.С. Підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизованими опорами ковзання, вдосконаленням технології їх створення // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – №2 (47). – С. 30 – 41.
 5. Яким Р.С., Петрина Ю.Д., Яким І.С. Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – № 3 (48). – С. 127 – 138.
 6. Яким Р.С. Підвищення довговічності шарошок тришарошкових бурових доліт // Машинознавство. – 2013, – №7-8 (193-194). – С. 67 – 69.
 7. Яким Р.С., Петрина Ю.Д., Яким І.С. Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих шарошок тришарошкових бурових доліт вдосконаленням технології їх виготовлення // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 1 (50). – С. 33 – 43.
 8. Яким Р.С. Підвищення зносостійкості деталей машин нафтогазової промисловості в умовах дії абразиву // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнародний зб. наукових праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2014. – Вип. 2 (48). – С. 184 – 188.
 9. Яким Р.С. Підвищення довговічності відкритих опор тришарошкових бурових доліт для буріння міцних та особливо міцних порід // Перспективні технології та прилади – 2014. – № 4 (1). – С. 107 – 114.
 10. Яким Р.С. Шляхи підвищення довговічності замкового підшипника відкритих опор тришарошкових бурових доліт для високообертового буріння // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 2 (51). – С. 95–106.
 11. Яким Р.С. Шляхи підвищення довговічності осьових підшипників ковзання відкритих опор тришарошкових бурових доліт // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 3 (52). – С. 127–136.
 12. Яким Р.С., Петрина Ю.Д., Яким І.С. Вдосконалення технології виготовлення шарошок з вставним твердосплавним породоруйнівним оснащенням для тришарошкових бурових доліт // Перспективні технології та прилади – 2014. – № 5 (2). – С. 181–188.
 13. Петрина Ю.Д., Шуляр Б.Р., Петрина Д.Ю., Яким Р.С., Сидор П.Я., Венгренюк Т.П. Оцінка в’язких властивостей пластично деформованих сталей газопроводів // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2014. – № 2 (37). – С. 67 – 75.
 14. Яким Р.С. Оцінка надійності та критерії підвищення якості тришарошкових бурових доліт для буріння особливо міцних порід // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 4 (53). – С. 43–51.
 15. Яким Р.С., Сліпчук А.М. Проектно-конструкторські основи вдосконалення технології виготовлення шарошок із вставним твердосплавним породоруйнівним оснащенням тришарошкових бурових доліт // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. – Серія: Технології в машинобудуванні. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 4 (1113). – С.79–82.
 16. Яким Р.С., Петрина Ю.Д., Яким І.С. Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих цапф лап тришарошкових бурових доліт на етапах підготовки їх виготовлення // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 3 (56). – С. 27–37.