Меню

Гущак Жанна Михайлівна

Гущак Жанна Михайлівна

Гущак Жанна Михайлівна – кандидат педагогічних наук. У 2011 році захистила дисертацію “Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині І.Я. Франка”. Автор 38 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження психолого-педагогічних аспектів виховання у студентів елементів культури безпечної життєдіяльності.

Контактні засоби зв’язку:
huschak@i.ua

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Гущак Ж.М. Безпека життєдіяльності: методичні матеріали та рекомендації до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 57 с.
 2. Гущак Ж.М., Фартушок І.М., Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: методичні матеріали до практичних занять. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 48 с.
 3. Гущак Ж.М. Безпека життєдіяльності: курс лекцій. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 130 с.
 4. Фартушок І.М., Гущак Ж.М. Радіаційна безпека: навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 83 с.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Гущак Ж.М., Добош У.П. Дефекти магістральних газопроводів // Міжвузівський збірник „Наукові нотатки” Луцького національного технічного університету. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Випуск № 40. – С. 339 – 342.
 2. Гущак Ж.М. Основні психолого-педагогічні аспекти виховання у студентів культури безпечної життєдіяльності / Ж. Гущак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Випуск 25: Збірник наукових праць / За наук. ред. В.І. Бондаря. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 43. – 48.
 3. Гущак Ж.М. Основні сучасні засади викладання дисципліни „Безпека життєдіяльності» у вищих навчальних закладах / Ж. Гущак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 38: Збірник наукових праць. – Київ ‑ Вінниця: ТОВ «Планер», 2014. – С. 241. – 245.
 4. Гущак Ж.М. Концептуальна модель технологічного процесу формування безпекознавчої компетентності студентів // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. – Одеса: Видавництво Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського”. – 2014. – № 7 / CXXIV. – С. 71 – 76.
 5. Гущак Ж.М. Актуальні проблеми формування у студентів елементів культури безпечної життєдіяльності у процесі навчання // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 29, Част. 3. Педагогіка. – С. 27 – 36.
 6. Гущак Ж.М. Впровадження професійно зорієнтованого тренінгу майбутніх педагогів у систему викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 9 (52). – Рівне: РДГУ, 2014. – С. 210 – 212.
 7. Барна Р.А., Гущак Ж.М. Вплив робочих середовищ на втомне руйнування сталі 20 // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей Луцького національного технічного університету. – Луцьк: Видавництво Луцького національного технічного університету, 2015. – Випуск 31. – С. 3 – 10.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Гущак Ж.М. Психологічні аспекти виховання у студентів елементів культури безпечної життєдіяльності / Ж. Гущак, Т. Гера // Zbior raportow naukowych «Wspolczesne tendencje w nauce i edukacji» (27.02.2014 – 28.02.2014). – Czesc 6/2. – Sekcja 15. Nauk Psychologicznych. – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 22 – 27.