Меню

Гром Галина Львівна

Гром Галина Львівнавикладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Народилася 19 грудня 1964 року у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 1 (1982 р.), Львівський сільськогосподарський інститут (нині – Львівський національний аграрний університет) за спеціальністю «Економіка та організація с/г виробництва» (1987 р.).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Економіст (1988 р.), викладач (1989 р.), з 1992 р. викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
НАУКА. Наукові інтереси пов’язані традиційним і сучасним декоративно-ужитковим мистецтвом, передовсім ткацтвом. Учасник низки регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференцій та семінарів. Керує студентською проблемною групою «Етнодизайн».
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Підручники і навчально-методичні посібники:
 1. Гром Г.Л. Технологія ручного художнього ткацтва: навч.-метод. посіб. [для студентів спеціальності 6.010103 „ПМСО. Трудове навчання”] / Л.В. Оршанський, Г.Л. Гром. – Дрогобич: НВЦ „Каменяр”, 2005. – 104 с.
 2. Гром Г.Л. Економіка та організація швейного виробництва : Задачі та плани семінарських занять: навч.-метод. посіб. [для студентів спеціальності 6.010103 „ПМСО. Трудове навчання”] / Л.В. Оршанський, Г.Л. Гром. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2006. – 136 с.
 3. Гром Г.Л. Ручне художнє ткацтво / Г.Л. Гром // Художні ремесла в школі: навч.-метод. посіб. [для студентів спеціальності „Трудове навчання”] / За заг. ред. Л.В.Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. – 286 с.
 4. Гром Г.Л. Технологія ручного художнього ткацтва / Г.Л. Гром // Золота скриня. Українські художні ремесла: практичний посібник / Упорядник Б.М.Терещук. – Чернівці. Видавничий дім „Букрек”, 2007. – 176 с.: іл. (С. 142 – 158)
 5. Гром Г.Л. Художнє килимарство в школі: навч.-метод. посіб. / Л.В. Оршанський, Г.Л. Гром. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2009. – 140 с.: іл. (С. 4 – 45; 78 – 94)
 6. Гром Г.Л. Ткацтво: методичні рекомендації / Г.Л. Гром, Л.В. Савка, Т.М. Місарош. – Дрогобич: Ред. вид. від. ДДПУ, 2009. – 63 с. (С. 4 – 32)
 7. Гром Г.Л. Практикум у навчальних майстернях. Завдання для самостійної роботи (обслуговуючі види праці) : метод. посіб. / Галина Ліщинська-Кравець, Галина Гром. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 122 с.
 8. Гром Г.Л. Обладнання швейного виробництва: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Л.В. Оршанський, Гром Г.Л. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, – 2012. – 58 с.
 9. Гром Г.Л. Економіка та організація швейного виробництва: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Л.В. Оршан¬ський, Гром Г.Л. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, – 2012. – 74 с.
 10. Гром Г.Л. Історія костюма: Методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів: навч-метод. посіб. [для студ. інж.-пед. факульт.] / Надія Іванівна Кузан, Галина Львівна Гром. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2012. – 150 с.
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. Гром Г.Л. Використання народних традицій в сучасному одязі як засіб формування творчої особистості студентів / Г.Л. Гром, Л.Р. Малко // Молодь і ринок. – 2006. – № 6 (21). – С. 106 – 109.
 2. Гром Г.Л. Основи ручного художнього ткацтва у школі / Г.Л. Гром // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 2 (48). – С. 43 – 48.
 3. Гром Г.Л. Виховний аспект вивчення народних звичаїв та обрядів, пов’язаних з ткацтвом / Г.Л. Гром // Молодь і ринок: Щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал. – 2009. – № 4 (51). – С. 124 – 128.
 4. Гром Г.Л. Використання нових технік оздоблення в етнодизайні одягу / Г.Л. Гром, Л.Р. Малко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 3. – С. 16-19.
 5. Гром Г.Л. Вивчення варіативного модуля «Ручне ткацтво» на уроках технологій в старших класах / Трудова підготовка в рідній школі – 2014. – № 4. – 23 – 29.
ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Технологічний практикум», «Економіка та організація швейного виробництва», «Художня обробка текстильних матеріалів» та ін. Керує курсовими і дипломними роботами студентів спеціальностей «Технологічна освіта», «Професійна освіта (моделювання, конструювання та технологія швейних виробів)».
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, куратор академічних груп.
ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями технологій, керівниками художньо-прикладних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри тощо.
ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія національної культури, українське декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн.