Меню

Кафедра технологічної та професійної освіти

Кафедра методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва

Завідувач кафедри – Оршанський Леонід Володимирович, доктор педагогічних наук, професор.

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, ауд. № 9.

Контактний телефон(03244) 2-37-42.

Рік заснування кафедри – 1991 р.

Кафедра технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва  й кафедри машинознавства та основ технологій.

Попередні назви кафедр – методики та історії народних художніх промислів (1991 – 2000 рр.); декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну (2000 – 2009 рр.); методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2009 – 2017 рр.).

Професорсько-викладацький склад кафедри: 18 викладачів, з них: 4 доктори наук, професори; 11 кандидатів наук, доцентів; 2 старших викладачі, 1 викладач.

Оршанський Леонід Володимирович

Оршанський Леонід Володимирович
доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедрою

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович
доктор фізико-математичних наук, професор

Яким Роман Степанович

Яким Роман Степанович
доктор технічних наук, професор

Нищак Іван Дмитрович

Нищак Іван Дмитрович
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Гущак Жанна Михайлівна

Гущак Жанна Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Котик Ірина Василівна

Котик Ірина Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Кузан Надія Іванівна

Кузан Надія Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, керівник творчої лабораторії „Мистецька Бойківщина”

Мельник Галина Миколаївна

Мельник Галина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Павловський Юрій Вікторович

Павловський Юрій Вікторович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Пагута Мирослав Вікторович

Пагута Мирослав Вікторович
кандидат педагогічних наук, доцент

Петрицин Іван Осипович

Петрицин Іван Осипович
кандидат педагогічних наук, доцент

Попович Володимир Дмитрович

Попович Володимир Дмитрович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Савка Леся Василівна

Савка Леся Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Скварок Юрій Юліанович

Скварок Юрій Юліанович
кандидат технічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу університету

Матвісів Ярослав Ярославович

Матвісів Ярослав Ярославович
кандидат педагогічних наук, старший викладач

На усіх ступенях вищої освіти кафедра є випусковою для таких спеціальностей(освітніх програм):

«014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)»;

«015 Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомобілів)».

Науково-дослідницька робота

На кафедрі виконуються такі теми наукового дослідження:

Назва теми Термін виконання теми Науковий керівник
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі технологічної та професійної освіти до інноваційної педагогічної діяльності 2020 – 2024 рр. док. пед. наук, професор Оршанський Л.В.
Розробка плівкових технологій створення функціональних та конструкційних матеріалів 2016 – 2020 рр. док. фіз.-мат. наук, професор Вірт І.С.
Формування інформаційно-комунікаційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів практичного навчання. 2016 – 2020 рр. канд. пед. наук, доцент Петрицин І.О.
Матеріалознавчі та конструкторсько-технологічні шляхи підвищення експлуатаційних показників машинобудівної та приладобудівної продукції в галузях промисловості 2018 – 2022 рр. доктор технічних наук, професор Яким Р.С
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Спеціальність «014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)»: Автоматизоване проектування у машинобудуванні. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Експлуатація та ремонт побутової техніки. Електротехніка та електротехнічні роботи. Інформаційні технології в освіті. Креслення. Матеріалознавство. Методика навчання креслення. Методика навчання технології. Нарисна геометрія. Основи 3-D графіки і комп’ютерної анімації. Основи аграрного виробництва. Основи електроніки і мікропроцесорної техніки. Основи комп’ютерного дизайну. Основи наукових досліджень. Основи теорії технологічної освіти. Основи теплотехніки та гідравліки. Основи техніки і технології. Основи фермерського господарства. Основи художнього проектування. Охорона праці та цивільний захист. Рисунок. Різання матеріалів, верстати та інструменти. Системи автоматизованого проектування. Сучасне промислове виробництво. Теоретична механіка. Теорія і методика позашкільної освіти. Теорія і методика профорієнтаційної роботи. Технічна механіка. Технічна творчість учнів. Технологічний практикум. Технологія конструкційних матеріалів. Художня обробка матеріалів.

Спеціальність «015 Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомобілів)»: Автомобільні експлуатаційні матеріали. Взаємозамінність, стандартизація і технічне вимірювання. Гідравліка. Деталі машин. Діагностика автомобіля. Електричне та електронне обладнання автомобіля. Електротехніка та електроніка. Інженерна та комп’ютерна графіка. Інформаційні технології в освіті. Конструкція автомобіля. Матеріалознавство. Опір матеріалів. Організація ТО та ремонту автомобілів. Основи надійності і довговічності машин. Основи наукових досліджень. Охорона праці та цивільний захист. Професійна педагогіка. Ремонт автомобіля. Теоретична механіка. Теорія автомобіля. Теорія і методика професійного навчання. Теорія механізмів і машин. Теорія та метод виховної роботи у ПТНЗ. Теплотехніка. Технічне обслуговування автомобіля. Технологія конструкційних матеріалів.

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 015 Професійна освіта (Теорія і методика професійної освіти).