Меню

Кафедра технологічної та професійної освіти

Кафедра методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва

Завідувач кафедри – Оршанський Леонід Володимирович, доктор педагогічних наук, професор.

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, ауд. № 9.

Контактний телефон(03244) 2-37-42.

Рік заснування кафедри – 1991 р.

Кафедра технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва  й кафедри машинознавства та основ технологій.

Попередні назви кафедр – методики та історії народних художніх промислів (1991 – 2000 рр.); декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну (2000 – 2009 рр.); методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2009 – 2017 рр.).

Професорсько-викладацький склад кафедри: 18 викладачів, з них: 4 доктори наук, професори; 11 кандидатів наук, доцентів; 2 старших викладачі, 1 викладач.

Оршанський Леонід Володимирович

Оршанський Леонід Володимирович
доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедрою

Контактні засоби зв’язку:
orshanski@i.ua

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович
доктор фізико-математичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
isvirt@email.ua

Яким Роман Степанович

Яким Роман Степанович
доктор технічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
jakym.r@online.ua

Нищак Іван Дмитрович

Нищак Іван Дмитрович
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Контактні засоби зв’язку:
nyshchak@gmail.com

Гущак Жанна Михайлівна

Гущак Жанна Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
huschak@i.ua

Котик Ірина Василівна

Котик Ірина Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
kotyk16@i.ua

Кузан Надія Іванівна

Кузан Надія Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений майстер народної творчості України.

Контактні засоби зв’язку:
nadija.kyzan@gmail.com

Мельник Галина Миколаївна

Мельник Галина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
melnyk.galyna.m@gmail.com

Павловський Юрій Вікторович

Павловський Юрій Вікторович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
yu_pavlovskyy@ukr.net

Пагута Мирослав Вікторович

Пагута Мирослав Вікторович
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
miroslav06@rambler.ru

Петрицин Іван Осипович

Петрицин Іван Осипович
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
petrivan1959@yandex.ua

Попович Володимир Дмитрович

Попович Володимир Дмитрович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
vpopovych@yahoo.com

Савка Леся Василівна

Савка Леся Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
savkalv1966@gmail.com

Скварок Юрій Юліанович

Скварок Юрій Юліанович
кандидат технічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу університету

Контактні засоби зв’язку:
y.skvarok@gmail.com

Матвісів Ярослав Ярославович

Матвісів Ярослав Ярославович
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
yaroslavmatvisiv@gmail.com

Контактні засоби зв’язку:
contact@vishivanka.net.ua

Контактні засоби зв’язку:
zhanna.yasenitska@yandex.ua

Контактні засоби зв’язку:
halligro@gmail.com

На усіх ступенях вищої освіти кафедра є випусковою для таких спеціальностей(освітніх програм):

«014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)»;

«015 Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомобілів)».

Науково-дослідницька робота

На кафедрі виконуються такі теми наукового дослідження:

Назва теми Термін виконання теми Науковий керівник
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі технологічної та професійної освіти до інноваційної педагогічної діяльності 2020 – 2024 рр. док. пед. наук, професор Оршанський Л.В.
Розробка плівкових технологій створення функціональних та конструкційних матеріалів 2016 – 2020 рр. док. фіз.-мат. наук, професор Вірт І.С.
Формування інформаційно-комунікаційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів практичного навчання. 2016 – 2020 рр. канд. пед. наук, доцент Петрицин І.О.
Матеріалознавчі та конструкторсько-технологічні шляхи підвищення експлуатаційних показників машинобудівної та приладобудівної продукції в галузях промисловості 2018 – 2022 рр. доктор технічних наук, професор Яким Р.С
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Спеціальність «014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)»: Автоматизоване проектування у машинобудуванні. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Експлуатація та ремонт побутової техніки. Електротехніка та електротехнічні роботи. Інформаційні технології в освіті. Креслення. Матеріалознавство. Методика навчання креслення. Методика навчання технології. Нарисна геометрія. Основи 3-D графіки і комп’ютерної анімації. Основи аграрного виробництва. Основи електроніки і мікропроцесорної техніки. Основи комп’ютерного дизайну. Основи наукових досліджень. Основи теорії технологічної освіти. Основи теплотехніки та гідравліки. Основи техніки і технології. Основи фермерського господарства. Основи художнього проектування. Охорона праці та цивільний захист. Рисунок. Різання матеріалів, верстати та інструменти. Системи автоматизованого проектування. Сучасне промислове виробництво. Теоретична механіка. Теорія і методика позашкільної освіти. Теорія і методика профорієнтаційної роботи. Технічна механіка. Технічна творчість учнів. Технологічний практикум. Технологія конструкційних матеріалів. Художня обробка матеріалів.

Спеціальність «015 Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомобілів)»: Автомобільні експлуатаційні матеріали. Взаємозамінність, стандартизація і технічне вимірювання. Гідравліка. Деталі машин. Діагностика автомобіля. Електричне та електронне обладнання автомобіля. Електротехніка та електроніка. Інженерна та комп’ютерна графіка. Інформаційні технології в освіті. Конструкція автомобіля. Матеріалознавство. Опір матеріалів. Організація ТО та ремонту автомобілів. Основи надійності і довговічності машин. Основи наукових досліджень. Охорона праці та цивільний захист. Професійна педагогіка. Ремонт автомобіля. Теоретична механіка. Теорія автомобіля. Теорія і методика професійного навчання. Теорія механізмів і машин. Теорія та метод виховної роботи у ПТНЗ. Теплотехніка. Технічне обслуговування автомобіля. Технологія конструкційних матеріалів.

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 015 Професійна освіта (Теорія і методика професійної освіти).