Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)

І ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 2. Філософія освіти

 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Криптографія та криптоаналіз
 2. Методика навчання інформатики у старшій школі
 3. Моделювання програмних систем наукового призначення
 4. Психологія педагогічної діяльності
 5. Сучасні мови програмування
 6. Школознавство

2,2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)

 1. Аналітико-чисельні методи математичної фізики
 2. Методика і технологія дистанційного навчання
 3. Синергетика

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

 1. Нейроінформатика (нейронні мережі)
 2. Створення та адміністрування дист.осв.ресурсів
 3. Квантові основи наноелектроніки
 4. Мережі Петрі
 5. Нечіткі логіки
 6. Нечітке моделювання систем
 7. Алгоритми і теорія складності
 8. Математико-статистичні методи в пед.дослід
 9. Інтелектуальні інформаційні системи
 10. Інтелектуальний аналіз даних

 

kafedraa.iom@gmail.com